Søk
Close this search box.

Folkestyret: Barbro og Julia ønsker mer makt til folket!

to kvinner står tett sammen og smiler mot kameraet, de er iført lyse klær, står i en stue

Norge rangerer høyt på målinger for verdier som demokrati og pressefrihet. Likevel har global politikk og industri et grep om den norske hverdagen. Folkestyret vil gi makten tilbake til folket.

En ny generasjon folkevalgte som faktisk jobber for folket! Det er hva organisasjonen Folkestyret jobber for. Nå legger den til rette for at uavhengige listekandidater skal få en sjanse, du kan se listene i de ulike fylker og kommuner på Folkestyrets nettside. (Lenke over.) Advokat Barbro Paulsen og Hemalis redaktør Julia Schreiner Benito (bildet over) er blant listekandidatene i Oslo.

Det haster med å pulverisere makten slik at enkeltmennesker får en reell mulighet til å påvirke eget liv. Susanne Heart.

Folkestyret ble etablert av fylkestingspolitiker Susanne Heart våren 2022. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, en frittstående interesseorganisasjon basert i ti felles verdier. Du ser dem lenger ned i artikkelen.

Portrett av Susanne Heart
Susanne Heart startet Folkestyret

– Med dagens system er den demokratiske makten i ferd med å forsvinne fra folk og ut av landet, sier Susanne Heart.
– Det skjer med sentralisering av demokratisk og økonomisk makt. Makten forvaltes i stadig større grad av multinasjonale virksomheter, overnasjonale institusjoner og en sentralisert mediebransje. 

-Annonse-

Nå er det virkelig vanlige folks tur!

Heart mener at tiden for et “folkets alternativ” er overmoden.
– Nå skal det faktisk være vanlige folks tur! Målet er å oversvømme høstens kommune- og fylkestingsvalg med uavhengige representanter. Disse skal blant annet representere en motvekt til sentralisering av makt i overnasjonale institusjoner. 

Folkestyrets er uten partiapparat

– Forskjellen mellom Folkestyret og et politisk parti er at representanten svarer direkte til sine velgerne. Uten et partiapparat som står mellom velgeren og kandidaten – linjen er direkte og uavbrutt. Vi innfører en ansvarliggjøring i det politiske systemet, det er knapt å se i dag, sier Heart. 

– Når jeg ser hvordan systemene våre er rigget for å kunne utnyttes, blir jeg bekymret. Det haster med å pulverisere makten slik at enkeltmennesker får en reell mulighet til å påvirke sitt eget liv, sier Heart. 

For å kunne stille med valglister til høsten, trenger vi 300 signaturer i kommuner (færre i små kommuner) og 500 i fylker innen fristen 31. mars 2023. Det tar to minutter på å signere i din/dine valgkretser, og du kan gjøre Folkestyrets listekandidater valgbare, oppfordrer Heart. 

Folkestyrets ti prinsipper

Folkestyret har ti førende prinsipper for de verdier som representantene tar til lokalpolitikken. Uavhengig av partitilhørighet kan alle som ønsker å stille til valg få hjelp og støtte underveis, såfremt man stiller seg bak disse ti prinsippene. 

Folkestyret som organisasjon er parti-politisk og religiøst nøytralt.

Folkestyret bygger på følgende grunnleggende prinsipper:

1. Mennesket eier seg selv og er suveren i egen kropp og sinn

2. Mennesket har eiendomsrett og eier samfunnet sammen

3. Menneskets grunnleggende individuelle behov ivaretas av samfunnet

4. Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

5. Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

6. Myndighetene er underlagt folket

7. Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

8. Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

9. Rettighetene til naturressursene eies av folket – og kan ikke selges til andre

10. Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes


– Annonse –

– Annonse –

5 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *