Søk
Close this search box.

Hemali Fagråd: Mer bredde og nyansering!

Arten mennesket er finstemt og komplekst, fasitsvarene om kropp og sjel er få. Desto mer trenger vi kloke fagfolk fra ulike felt. Til Hemalis fagråd har vi plukket de beste!

Hos Hemali finner du uavhengige fagstemmer som bidrar til mangfold, bredde og nyansering. Det gjelder også vårt Fagråd. Vi brenner for å løfte fram et vidt spekter av analyser, kunnskaper, erfaringer og syn. Hemalis fagråd er redaksjonens støtte – og til lesernes glede, håper vi!

Torkel Snellingen, PhD i medisin

Snellingen er rådgiver i SMD Norge og styremedlem i NLHF, Norske leger og helsearbeideres fellesforbund. Hans bakgrunn er folkehelse med spesialitet innen øyemedisin. Snellingen har over 25 års internasjonal erfaring som forsker og pedagog.

Agnete Egilsdatter Kristoffersen, PhD i medisin, seniorforsker ved NAFKAM

NAFKAM står for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling. Kristoffersens arbeid i NAFKAM er å initiere og gjennomføre ulike typer studier. Hun er også involvert i eksisterende prosjekt innenfor NAFKAMs strategi og satsningsområder. I tillegg veileder Agnete studenter på master- og PhD-nivå.

Kjetil Elvevold, seniorforsker, Dr. scient

Elvevold har doktorgrad i leverfysiologi fra Universitetet i Tromsø. Han har forskningsbakgrunn fra Biotec Pharmacon, og har siden 2015 forsket på lipide nanopartikler med mRNA (samme teknologi som brukes av Moderna og Pfizer).
Medgründer av, og var seniorforsker ved D´Liver AS, oppdragsforskning for legemiddelindustrien.

Dorothea Gilbert, PhD, forsker ved NMBU

Gilbert har en doktorgrad i økotoksologi og analytisk kjemi, og arbeider ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun er medforfatter av den kritiske gjennomgang av CORMAN-DROSTEN. Publikasjonen CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT, avslørte den kompromitterte prosessen som lå til grunn for godkjenning av PCR testen knyttet til SARS-CoV-2.

Renate Elida Haug, biopat

Haug er utdannet steinerpedagog, og har jobbet som lærer siden 2007. Haug er utdannet fra Tunsberg Medisinske skole, og har erfaring som terapeut siden 2017. Biopati er en naturmedisinsk behandlingmetode der man ved hjelp av helhetlig kartlegging, blodtester og individuell behandling med kosthold, kosttilskudd, urtemedisin og immunmidler kan hjelpe mennesker tilbake til balanse og helse.

Haug er også sertifisert HRV-proffesional for Autonom Health GesudheitsbildungsGmbH (2022). Kronobiologi er studien av menneskers og organismers biologiske rytmer. Målinger kan kartlegge kroppens balanse i nervesystem, samt puls og hjerteryme.

Peter Dvergsdal, pensjonert lege

Dvergsdal er blant de leger i Europa som har mest erfaring i å behandle virussykdommer med velprøvde medikamenter. Gjennom pandemien behandlet Dvergsdal ca. 5 000 pasienter med slike. Det vekket internasjonal interesse, og i 2022 var Dvergsdals erfaring ønsket av britiske forskere. Imidlertid anla Helsetilsynet sak mot Dvergsdal våren 2022 med begrunnelse i at Dvergsdals “praksis ved rekvirering av legemidler for forebygging og behandling av covid-19 innebærer at han er uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt» og «uforsvarlig virksomhet». Imidlertid hadde ingen av Dvergsdals pasienter klaget, og den hadde meget gode resultater. Dvergsdal fikk ikke fornyet sin legelisens ved fylte 80 år, og forskningen måtte stoppes.

Margit Vea, faglærer i ernæring

Vea er faglærer i ernæring, helse og miljøfag. Hun har en master i helsefremmende arbeid med barnemat som tema. Vea har skrevet flere bøker om spedbarnsernæring, samt kokebøker. Hun har vært en aktiv kurs- og foredragsholder i flere år, hadde i flere år matspalte i Aftenposten Junior, skrev artikler for Dinmat.no, samt egne matserier på MatkanalenTV. Margit Vea har i over 20 år hatt egen nettside med artikler, oppskrifter og tilbud om kurs og foredrag.
Les mer om Vea her.

Fridtjof Andersen, lege

Andersen har passert pensjonsalder, men tar fortsatt imot pasienter. Barselomsorg og mor/barn har vært Andersens interesse gjennom sitt virke som lege. Andersen har også bakgrunn fra psykiatri, geriatri, og som allmennpraktiker. Sammen med sin datter har han etablert et senter for babysvømming i Oslo. Andersen brenner for de små, han viser til potensialet i å gi barna gode spireforhold; næringsrik jord med omsorg og nærhet. “Om dine røtter er dype, så tåler du en storm”.