Søk
Close this search box.

Advokat om Lines sak: – Helt vilt!

portrett av mann i førtiårene med briller, brunt hår, ikledd dress, smiler
Advokat Jørgen Heier

– Helsemyndighetene innrømmer at “vaksinene” gir økt risiko for blant annet hjerteproblemer og blodpropp. Da skulle sunn fornuft tilsi at det er myndighetenes oppgave å bevise at injeksjonene er «trygge og effektive». Ikke omvendt.

Med forbehold om å ikke kjenne saken utover det som er fremstilt i artikkelen, synes den å illustrere hvordan vår surrealistiske verden for tiden står på hodet, mener advokat Jørgen Heier.

– På enkeltsaknivå skulle den «snudde bevisbyrden» i pasientskadeloven § 3 annet ledd medføre at den skadelidte ikke må føre ugjendrivelige bevis for at en vaksine har forårsaket skadene. Men at det er opp til Staten å godtgjøre det motsatte, Staten må bevise at vaksinen ikke er årsak til plagene. Ut ifra artikkelen, får man ikke tillit til at det er det som har skjedd, skriver Jørgen Heier i e-post til Hemali.

Det skal ikke være opp til «konspirasjonsteoretikerne» å føre bevis for at “vaksinene” er “trygge og effektive”

Saken gjelder Line Merethe Ølmheim Aaserud (35), som Hemali publiserte i går. Ett år etter at Line sendte klage til Norsk Pasientskadeerstatning, fikk hun avslag. I begrunnelsen lyder det blant annet:
For å ha rett til erstatning må vaksinen være årsak til skaden, og det må ikke være andre årsaker som er mer sannsynlige. Det innebærer at en sammenheng må kunne forklares med egenskaper ved vaksinen og medisinsk viten.”

Til akutten

Etter vaksineringen er Line på jobb, men på kvelden får hun feber og influensasymptomer, og må reise hjem.

-Annonse-

– Jeg ble sengeliggende i tre dager og har aldri kjent med så dårlig. Jeg fikk en liten bedring, før jeg den fjerde dagen ble enda verre. 

Fire dager etter vaksinasjon ender Line på akuttmottaket. Svimmel, med pusteproblemer og så voldsomme smerter at hun knapt klarer å gå.

Sendt hjem med smertestillende


– Det blir tatt blodprøver, blodtrykk og EGK (hjertetest). Prøvene viser normale blodplater, ingen forhøyet D-dimer (markør for blodpropp), alle andre målinger er fine.

– Nettopp det har blitt mitt problem: Prøvene er normale, men jeg har enorme smerter og kjenner ikke igjen kroppen min. Utallige undersøkelser gir ingen svar på hva som feiler meg.

Line blir natten over for observasjon. Dagen etter blir hun sendt hjem med råd om å ta smertestillende. Det har hun gjort daglig i halvannet år.
– Jeg har fått endometriose og irritabel tarm også. Livet er snudd på hodet, og det står på vent. Jeg tok vaksinen for samfunnet, dette er takken, sier Line.

Line ble skadet av AstraZeneka
Line Merethe Ølmheim Aaserud fikk livet ssnudd på hodet av AstraZeneca-vaksinen. Her er hun på akuttmottaket fire dager etter at vaksinen ble satt.

Det burde nå være åpenbart at «covid-vaksinene» må trekkes fra markedet. Advokat Jørgen Heier.

Myndigheter klamrer seg til at “bivirkningsmeldinger inngis på mistanke”

Advokat Jørgen Heier:
– På befolkningsnivå synes den samme logiske bristen å gjøre seg gjeldende. Alle som følger med, har oppfattet hvordan helsemyndigheter verden over klamrer seg til et standpunkt om at bivirkningsmeldinger inngis på mistanke. Følgelig at rapporterte tall for mistenkte bivirkninger ikke i seg selv er bevis for at disse er forårsaket av «covid-vaksinene». Dette er isolert sett riktig.

Rapportene om bivirkninger er rekordmange

MEN: Antallet bivirkningsmeldinger knyttet til «covid-vaksinene» til Legemiddelverket i Norge, VAERS i USA, Yello Card System i UK, Adverse Event Monitoring System i Australia, EudraVigilance System i Europa og VigiAccess Database i WHO sprenger alle skalaer sammenlignet med alle tidligere vaksiner til sammen.

– I tillegg vet fra tidligere forskning at det er betydelig underrapportering av bivirkninger. Samt at vi opplever massiv, «uforklarlig» overdødelighet i de landene som er tettest injisert med en «vaksine». En “vaksine” som helsemyndighetene innrømmer gir økt risiko for blant annet hjerteproblemer og blodpropper. Da skulle sunn fornuft tilsi at det er tilsynsmyndighetenes oppgave å skaffe til veie bevis for at injeksjonene er «trygge og effektive».

Det burde nå være åpenbart at «covid-vaksinene» må trekkes fra markedet, og at samtlige «SADS-dødsfall» burde undergis obduksjon med oppriktig interesse for å avklare årsaksforhold.

– Det skal ikke være opp til «konspirasjonsteoretikerne» å føre bevis for det motsatte. Det burde nå være åpenbart at «covid-vaksinene» må trekkes fra markedet. Og at samtlige «SADS-dødsfall» burde undergis obduksjon med oppriktig interesse for å avklare årsaksforhold. Vi ser imidlertid med vantro at helsemyndighetene nå heller ruller ut en femte dose i form av en ny bivalent gen-cocktail som Pfizer har testet på åtte mus…

– Det er helt vilt!


MS- syke Torbjørn Kill Karlsen fikk millionerstaning etter vaksineskade

2015: Karlsen vant rettssaken om erstatning etter at han som 12-åring fikk MMR-vaksine. Han mener at den påførte ham Multippel sklerose (MS). Dommen slår fast at Staten ikke har klart å bevise at MS-sykdommen skyldes andre faktorer.
– Dette er en veldig grundig og prinsipiell dom. Retten legger til grunn at man kan få erstatning selv om det ikke er veldig tydelige bevis for sammenhengen mellom en vaksine og personskader, sa advokat Helge Husebye Haug, som representerte Karlsen.


Les mer fra Hemali

Livstruende allergi etter Pfizer. – Så ville de gi meg mer Pfizer
Marlina mistet førligheten i beinet etter første dose. Så ble hun innkalt til andre dose.
Hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte
Sjur Even Aunmo ble oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte om bivirkninger
Som uvaksinert mistet Marian jobben. Ingen støtte fra NAV fordi “du kunne vaksinert deg”
Seniorforsker: – Elleve ganger flere dødsfall enn etter vaksinen mot svineinfluensa
Hemali møtte internasjonale fagfolk, hør deres betraktninger om pandemien

– Annonse –

– Annonse –