Søk
Close this search box.

Andreas Wahl avslører sin uvitenhet om vitamin C

Andreas Wahl skal bedrive folkeopplysning

“Kosttilskudd gir bare dyr urin.” NRKs «Folkeopplysningen» er enda en som ikke henger med i kunnskapen.

Tekst Dag Viljen Poleszynski, ansvarlig redaktør i Helsemagasinet. Artikkelen ble først publisert der.

NRKs “Folkeopplysningen” er blant de mange skal avlive «mytene som omgir oss i hverdagen» ved å gå vitenskapelig til verks. Fysikeren Andreas Solberg Wahl (f. 1983) er ansatt som vitenskapsformidler og programleder. Et kort program i 2018 tar for seg vitamin C. Wahl påstår at vitamin C er bortkastet fordi det ikke virker i større doser enn det myndighetene har fastsatt. Overflødig vitamin C skilles ut med urinen. 

Åpenbart har NRK ingen instruks som tilsier at slike programmer krever nøye undersøkelser før de går på lufta, og der fagpersoner med andre synspunkter enn Wahl kommer til orde. 

portrett av Dag Viljen Poleszynski
Dag Viljen Poleszynski er redaktør i Helsemagasinet VOF

Diskuterer vitamin C på fire minutter

To av tre nordmenn bruker totalt 2,5 milliarder på kosttilskudd, noe Wahl framhever som bortkastede penger. I programmet «Kort forklart: kosttilskudd» diskuterer han vitamin C. På bare 4 minutter og 27 sekunder hevder han at selv om fortidens sjøfarere ofte led av skjørbuk, får vi i dag nok vitamin C via kosten. Han påstår at vi ikke har behov for noen kosttilskudd unntatt vitamin D og folat og gjentar dermed myndighetenes feilinformasjon.

-Annonse-

Wahl er til og med frekk nok til å diskreditere dobbelt nobelprisvinner Linus Pauling

Wahl er til og med frekk nok til å diskreditere dobbelt nobelprisvinner Linus Pauling (1901–1994), en kjent talsmann for nytten av å innta store doser vitamin C mot blant annet forkjølelse og kreft. Den første studien som viste at vitamin C kan redusere dødeligheten av kreft, ble utført allerede på 1940-tallet. Senere har tallrike studier vist at vitamin C faktisk kan motvirke kreft, og nyere studier har klargjort virkningsmekanismene.


Tilskudd selges som legemiddel til tredobbel pris.


Wahl nevner ikke Paulings forskning

Wahl nevner ikke noe av Paulings forskning, som ble publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter, og som klart dokumenter nytten av store doser vitamin C. Dette var vist lenge før Pauling fattet interesse for store doser av vitaminer; første forsøkene startet allerede på 1940-tallet.

Et søk på PubMed finner 6 713 artikler som diskuter sammenhenger mellom vitamin C og behandling av kreft, risiko og mekanismer. Helsemagasinet har publisert tallrike artikler om vitamin C. Mekanismene for de krefthemmende virkningene av store doser vitamin C er nå godt klarlagt. Nytten av en rekke kosttilskudd tas opp i vår faste spalte om ortomolekylær medisin.

Salget av legemidler er åtte ganger mer enn av kosttilskudd

Wahl får et salg av kosttilskudd på 2,5 milliarder kroner til å høres mye ut, men nevner ikke at salget av medikamenter (gjerne kalt legemidler) i Norge er mer enn 8 ganger så høyt.1 I 2020 ble det solgt legemidler til humant bruk på 21,1 milliarder kroner, opp 7,3 prosent fra 2019. Selv korrekt forskrevne syntetiske medikamenter fører til tallrike dødsfall. I USA, der myndighetene fører nøye statistikk, viser beregninger at 841 000 personer har dødd siden 1999 av overdoser av medikamenter, hvorav vel 70 prosent inneholdt syntetiske opioider.2

Selv korrekt forskrevne syntetiske medikamenter fører til tallrike dødsfall.

Ifølge Dagens medisin var det 324 narkotikautløste dødsfall i Norge i 2021,3 og mange av disse kunne vært forhindret om narkomane hadde tilgang på store doser vitamin C.4 

Forskningen som Wahl overser

Wahl burde ha satt seg inn i forskningen og de kliniske erfaringene til biokjemikeren Irwin Stone (1907–1984), leger som Archivides (Archie) Kalokerinos (1927–2012), Frederick Robert Klenner (1907–1984), Robert F. Cathcart jr. (1932–2007), Abram Hoffer (1917–2009) og Thomas E. Levy (f. 1950) før han lagde et program som så eklatant viser hans manglende kunnskaper.

Åpenbart har statskanalen NRK ingen instruks som tilsier at slike programmer krever nøye undersøkelser før de går på lufta, og der fagpersoner med andre synspunkter enn Wahl kommer til orde. 

Vitamin C er universalmiddel mot infeksjoner

Wahls program om vitamin C fører til forvirring og manglende bruk av det Levy i en veldokumentert bok omtaler som vårt fremste universalmiddel mot infeksjoner og en rekke andre plager.5 Programmet om kosttilskudd føyer seg inn i rekken av programmer der Wahl viser sine manglende kunnskaper og fordommer. Vi oppfordrer NRK til å ta pressefriheten på alvor og oppnevne en «djevelens advokat» til hvert program som Wahl har ansvar for – eller bedre: oppnevne en gruppe fagpersoner der Wahl er fratatt ansvaret for framtidige programmer.


1 Sommerschild HT, Berg CL, Salvesen H mfl. Legemiddelstatistikk 2021. Legemiddelforbruket i Norge 2016. Oslo: FHI, 2021. https://www.fhi.no/contentassets/3ffd57f65fd6424db70dd209748a13c3/legemiddelforbruket-i-norge-20162020.pdf

https://www.cdc.gov/drugoverdose/deaths/index.html#:~:text=Nearly%20841%2C000%20people%20have%20died%20since%201999%20from%20a%20drug%20overdose.&text=In%202019%2C%2070%2C630%20drug%20overdose,2019%20(21.6%20per%20100%2C000).

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/06/10/flere-overdosedodsfall-i-2020-enn-pa-20-ar/

4 Schauss AG. Attenuation of heroin withdrawal syndrome by the administration of high-dose vitamin C. Journal of Orthomolecular Medicine 2012; 27: 189–97. https://isom.ca/jom-archives/vol27-no4-2012/

5 Levy TE. Primal panacea. Henderson, NV: MedFox Publishing, 2011.


Relevante artikler fra Hemali

Immunforsvaret har to nivåer
Jodmangel kan gi stoffskiftesykdom
Optimalt immunforsvar? Få i deg dette.
Transtudien befester at anbefalingen for vitamin D er altfor lav


– Annonse –

– Annonse –