Søk
Close this search box.

Åpent brev til Aftenposten og journalist Joacim Lund

Aftenposten overskrift om vaksinering av barn

Immanuel Kant: “Du skal aldri bruke andre mennesker bare som midler, men behandle dem som et mål i seg selv.” I særdeleshet barn, mener vi.

Bindersinitiativet, ved:
Sissel Halmøy, sivilingeniør
Tone R G Todalshaug, sosiolog
Grete Rynning, sosionom
Gjertrud Røyland, meteorolog
Ellinor Halle, psykoterapeut
Ann-Kristin Espejord, journalist
Liv Ronglan, journalist
Kristin Vallevik Gjerde, journalist

Cecilie Tveteraas Hauge, spesialist i allmennmedisin
Rolf Stavnem, lege
Migle Helmersen, Dr. med.

Dag Viljen Poleszynski, cand.scient ernæring, dr.pilos
Lena Guldbrandsen, kinesisk helseterapeut
Trude Semb Vinaccia, billedkunstner
Rolf S. Kevin, miljøprosjekt gründer
Fritz Fjellaker, Co Founder Friend
Elizabeth Vindenes, siviløkonom
Henrik Rynning, skipsmegler
Jan Kerr Eckbo, naturvitenskapsmann
Julia Schreiner Benito, Redaktør Helse, Mat & Livsstil

Denne kronikken ble avvist av Aftenposten.

Onsdag 30. juni skriver Joacim Lund på Leder & kommentarplass en artikkel med overskriften «Nyt sommeren, unger! Til høsten kan det bli sprøyte!» Artikkelen står under et bilde av en sprøytespiss som henter en kjemisk dose fra en flaske med påskriften “Coronavirus COVID-19 Vaccine.”
Kommentaren føyer seg inn i en rekke lignende artikler fra andre journalister i Aftenposten, som Ingeborg Senneset. Disse utmerker seg ved å tegne bildet av en stor helsefare som truer oss.

Hasteutviklet, ny og uprøvd teknologi trumfer biologi

Vi gis inntrykk av at det eneste som kan redde oss tilbake til et noenlunde normalt liv er total underkastelse. I form av en hasteutviklet bioteknologi som vi må få sprøytet inn.

-Annonse-

Artiklene viser sterke meninger, men svak dokumentasjon. Journalistene siterer kun eksperter i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ukritisk. Med udokumenterte meldinger om hvor ille det går i andre land.

Barn blir sjelden syke

Det kan fremstå som at motivasjonen for å vaksinere barn er flokkimmunitet, og beskyttelse av voksne. Immanuel Kant påpekte at det er problematisk å bruke noen som middel for andres gode. Barn blir sjelden alvorlig syke. Og selv om det kan skje, så gir dette oss svært lite rom for alvorlige bivirkninger før helsetap vil overgå helsegevinst.

Er den unyanserte teknologioptimismen godt begrunnet? I lys av:

 • de sterke advarsler fra tusentalls internasjonale, uavhengige forskere og medisinere
 • de omfattende folkelige protestene i mange land
 • rapportene om skader og død i bruken av de nye, kjemiske bioteknologiene

Smittetall fra PCR-testen gir ingen mening

Smittetall som fremkommer med Drosten-varianten av PCR-testen gir ingen mening. Uavhengige forskere er samstemte om at PCR-testen ikke kan skille mellom dødt og aktivt virus. Testen kan ikke brukes alene, uten klinisk observasjon av testpersonen utført av kvalifisert helsepersonell.

PCR-testen kjøres med et visst antall såkalte sykler. Antall sykler er avgjørende for hva testen viser: Kjøres den med mer enn 25 sykler, begynner upåliteligheten om hva den viser å øke. Etter 34 sykler produserer den opp mot 96 % falske positive. Gjennom hele 2020 anbefalte Verdens Helseorganisasjon (WHO) å kjøre med 45 sykler, noe som ble brukt i alle land, også i Norge.

PCR-testen kan og blir manipulert alt etter hva man vil at den skal vise. Mange sykler gir et høyt antall «smittede», færre sykler gir lavere antall «smittede». I januar 2021 endret WHO plutselig sin anbefaling til å kjøre 29 sykler, noe som selvsagt vil gi færre «smittede». I klartekst betyr dette:

 • at man ikke vet om PCR-testen finner aktive virus eller dødt biologisk avfall fra testpersonen selv
 • at vi får påvist et stort antall «smittede», men uten å påvise faktiske symptomer eller sykdom hos de testede personene
 • at et stort antall av de «smittede» ikke er smitteførende eller Covid-19 syke, men blir behandlet som om de er det
 • at PCR-testen er uegnet som grunnlag for internering av mennesker og andre drastisk inngripende tiltak i personlig frihet og samfunnsaktiviteter

Fra kompetent, uavhengig og faglig hold er det enighet om disse fakta. Likevel kommer ikke kunnskapen frem i riksmedienes dekning.

Fortielse av medisinsk behandling kombinert med vitaminer og mineraler

Det finnes flere gode og praktisk dokumenterte behandlingsprotokoller med fremragende resultater når disse brukes tidlig i sykdomsutviklingen. Protokollene kombinerer kjent, billig medisin som Ivermectin og Hydroksyklorokin med vitamin D, C og sink. Behandlende legers erfaringer med slike protokoller er at:

 • sykdommen går fortere over
 • den får mildere forløp
 • svært få trenger sykehusinnleggelse
 • praktisk talt ingen dør

Denne livsviktige informasjonen er aktivt undertrykket fra helsemyndighetene i mange land, også i Norge. I noen stater i USA forbyr myndighetene leger å gi denne behandlingen, med trusler om inndragelse av lisens.

I klartekst betyr dette at:

 • billig, effektiv og praktisk dokumentert medisin- og vitaminbehandling er satt til side til fordel for en langt dyrere, uprøvd, eksperimentell og hasteutviklet kjemisk bioteknologi
 • det største medisinske eksperimentet i menneskenes historie er satt i gang
 • et stort antall mennesker er påført unødvendig lidelse og død ved ikke å ha fått tilgang på dokumentert virkningsfull medisinsk behandling
 • den ensporede og giftige meningsterroren rundt vaksinespørsmålet øver vold mot menneskerettigheter og truer vårt tillitsbaserte, demokratiske samfunn

Folkets Hvitbok

Ingen av disse temaene er problematisert av Aftenposten. Heller ikke den manglende dokumentasjon på vaksinenes betydning for folkehelsen. Eller sammenligning av helse mellom vaksinerte og uvaksinerte. Eller naturlig kontra kunstig oppnådd immunitet.

Vi anbefaler Aftenpostens journalister å ta kontakt med ansvarlig redaktør Trine Eilertsen for å få et eksemplar av «Folkets Hvitbok om Korona» som vi nylig har sendt henne. I denne rapporten har vi behandlet alle disse og flere saker, med relevante referanser og nødvendig dokumentasjon.
Vi gleder oss til oppfølgeren din, Joacim Lund!

Mer fra hemali

Sosiolog: Når medisin blir poltikk.
Svein Østvik: – Media jubler når jeg blir hånet.
Fylkespolitiker: – Media har underkommunisert vesentlig kritikk av vaksinene.
Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte.
Lege: – Jeg kan behandle Covid-19.

– Annonse –

– Annonse –