Søk
Close this search box.

CDC skjulte data om rekordmange bivirkninger

pil peker oppover på et hvitt ark hånd som tegner, kaffekopp ved siden av

Etter press ga Centres for Disease Control (CDC) i USA seg. De friga data om når en skal anse en covid-19 vaksines bivirkning så alvorlig at det skal varsles. Statistikkene viser at mRNA-vaksiner har utløst flere varsler enn noen vaksine på markedet siden 2009.

Av lege Bjørn Øverbye, artikkelen ble først publisert på hans blogg.
Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Bivirkninger: Da data fra de såkalte PRR-statistikkene endelig ble frigitt, viste de tre ting:

 • Rekordmange varsler om alvorlige bivirkninger
 • At CDC kun hadde varslet om én bivirkning, myokarditt, og neglisjert de andre
 • At CDC hadde løyet i ett år for å slippe å frigi statistikkene

Her en gjennomgang av sakens fakta.
Centre of Disease Control (CDC) benektet lenge at de utførte pålagt varsling som forteller når en bivirkning av covid-vaksine er så alvorlig at den bør utredes spesielt. Etter ett år med oppfordringer fra publikum, en senator i kongressen og en nettavis, ble data til sist publisert. De viste at mRNA-vaksiner har flere bivirkninger enn alle andre vaksiner til sammen.

I Norge skal covid 19-bivirkninger ivaretas av Statens Legemiddelverk med ukerapporter. Legemiddelverket skriver at det ikke er en nødvendig sammenheng mellom rapporteringer og årsakssammenheng: ”Antall meldinger rapportert til Legemiddelverket kan derfor vanligvis ikke brukes til å beregne hvor ofte eller mange bivirkninger en vaksine kan gi, eller sammenligne bivirkningsprofilen mellom vaksiner”.

To typer dataregistre for bivirkninger

I USA er det et eget register for rådata kalt VAERS (Vaccine Adverse Event Register System). Her kan leger og enkeltpersoner rapportere bivirkninger (AE= Adverse Events). CDC skal overvåke VAERS og sammenlikne forekomst av en AE for en gitt vaksine med forekomsten av de samme AE fra andre vaksiner i perioden 2009 til dato. Enten enkeltvis, eller mot alle andre vaksiner. Systemet kalles PRR, Proporsjonal Rapporterings Ratio.

-Annonse-

Overvåkningsprosedyrer for covid-19 vaksiner beskrives i en egen forskrift: Standard Operating Procedure (SOP) for covid-19, 29. januar 2021.

Hva tallene avslører  

Ifølge SOP beregnes PRR slik: Relativ forekomst av en gitt AE for en gitt mRNA vaksine divideres med den relative forekomsten AE for alle vaksiner FDA har godkjent fra 2009 til dato. CDC sammenlikner også Pfizer med Moderna. PRR kalkulering drøftes på ukentlig basis.

Dersom PRR viser tallet 1, betyr det at forekomsten av AE for Pfizer eller Moderna er den samme som for alle andre vaksinetyper under ett. Er PRR større enn 1, er forekomsten høyere for mRNA- vaksinene enn for alle andre vaksinetyper samlet som en har sammenliknet med.

Hvordan avgjøres det om en AE er tilfeldig?

Samtidig utføres også en såkalt Chi-kvadrat-test som avgjør om data man studerer avviker ved tilfeldighet. Desto høyere Chi-kvadrat-test verdien er, jo mindre sannsynlig er det at den avvikende verdien har oppstått tilfeldig.

CDC er pålagt å føre en slik statistikk for alle typer vaksiner, og for alle legemidler.

Varsellamper skal blinke

I følge SOP for overvåkning skal det varsles dersom bivirkning/uønsket hendelse skjer ”.. PRR  på minst 2 ,- Chi-kvadrat-statistikk på minst  4 og 3 eller flere uønskede hendelser/bivirkninger etter at man har fått en vaksine ”.
Et varsel skal etterfølges av kontrollerte vitenskapelige undersøkelser utført av leger for å innhente kvalitetssikrede data om gitte bivirkning. Når bivirknings risiko er beregnet, pålegges produsentene å inkludere denne i pakningsvedlegget inkludert prosentvis forekomst.

Ved telefon til Legemiddelverket ble det opplyst at de samme prosedyrer følges over hele verden, også i Norge. Foreløpig til å forstå.

CDC nektet for at de drev PRR-kontroll av mRNA-vaksiner

I USA begynte det i oktober 2021 å sirkulere rykter  i pressen om at CDC ikke tok vaksinebivirkninger på alvor. Det ble hevdet at varsellamper blinket, men uten oppfølging. 19. oktober 2021 spurte faktasjekkere fra News Guard CDC om det det var hold i ryktene. Svaret fra CDC ble aldri publisert, og slik ble ryktene om at CDC forsøkte å skjule noe forsterket.

22. februar 2022 uttalte CDC til Washington Post at de ikke ville utgi covid-data fordi de fryktet at publikum ville misforstå dem. Tema ble da enda mer interessant for både publikum og vaksinemotstandere.

9. mai 2022 skrev advokat D. Dwivedi, rådgiver for antivaksine organisasjonen Children Health Defence, til CDC og etterspurte PRR data covid-vaksiner. Svar ble avkrevd ved henvisning til Freedom Of Information Act.
16. juni gjentok CDC at de ikke bedrev PRR-overvåkning.

Senator Ron Johnson griper inn

CDCs motvilje nådde Capitol Hill. Senator og vaksineskeptiker Ron Johnson (R) Wisconsin, skrev til sjefen for CDC, Rochelle P Walensky, og ba om alle dokumenter og tall i saken. Fortsatt ingen svar.
25. juli og 12. september sendte Johnson et nytt brev, nå med ultimatum. CDC oversendte ikke dokumenter, men svarte da at det ikke var framkommet noen “ekstra uventede varsler av systemet ”.  I praksis betyr det at CDC, etter at FDA hadde godkjent vaksinene i september 2020, ikke hadde oppdaget alvorlige AE som skulle tilsi at varsler og oppfølging av disse.

Senator Ron Johnson kom ikke videre i saken. Journalist Zachary Strieber i nettavisen Epoch Times fulgte opp saken og henvendte seg til CDC. Forløpet i hendelsene ble lagt ut på nett for avisens mange millioner lesere.
Endelig ga CDC opp. 3. januar 2023 ble Statistikkene i Excel -format publisert på Epoch Health. To dager etter at data var frigitt hendte dette:

PhD Josh Guetzkows analyse

PhD ved Universitetet i Jerusalem, Josh Guetzkow, vurderte CDC- data og la ut sin analyse på www. Jackanapes.substack.com Interesserte bør lese hele artikkelen før man gjør seg opp en mening, her er bare noen ganske få poeng:

 • Klare varselsignaler for blodpropp, hjertesykdom, neurologiske lidelser, blødninger, endringer i blodet, immunproblemer og menstruasjonsblødninger hos voksne.
 • 5,5 ganger høyere forekomst av AE blant mRNA- vaksinerte enn for alle andre vaksinetyper fra 2009 -2021.
 • Dobbelt så mange vaksinerapporter ble klassifisert som alvorlige for mRNA- vaksinerte som blant alle andre vaksiner.
 • Varselsignaler i aldersgruppen 12-17 år for bivirkninger sommyokarditt, perikarditt, ansiktslammelse, uregelmessig menstruasjon, tromboser, genital sår , endringer i blodets koaguleringsevne, uregelmessig hjerterytme ,immunreaksjoner, sprukken blindtarm , innleggelse på akuttavdeling  og uregelmessig hjerterytme.
 • En rekke varselsignaler for barn 5-11 år. Slik som hjertebetennelse, hjerte-ventrikkel dysfunksjon, blindtarm, lungehinnebetennelse, Kawasakis sykdom og mensblødninger.

Med andre ord: det eksisterte en rekke varselsignaler som burde ha resultert vitenskapelige undersøkelser ved sykehus.

Guetzkows svar til kritikerne

Med mye mediestøy har Guetzkows prøvd å komme kritikere i møte. Han forventer at mange vil prøve å avvise VAERS data som relevante for datamining. Dette er kritikken, med Guetzkows svar:

 • “Hvem som helst kan rapportere til VAERS”.
  Det er riktig, men PRR systemet er laget slik at det blant et stort antall data skal identifisere faresignaler.
 • “Et stort antall varselsignaler oppstår fordi det er satt et enormt stort antall COVID vaksiner.”
  Anslagsvis 600 millioner influensavaksinedoser i USA inngår i tallmaterialet som sammenliknes med mRNA vaksinene. I tillegg er PRR varslings-systemet laget slik at det fanger opp et gitt antall bivirkninger blant alle for en gitt vaksine. Dermed avhenger ikke systemet direkte av antall gitte vaksinedoser.
 • ” COVID vaksiner gis for det meste til eldre med helseproblemer, mens andre vaksiner gis til yngre (med god helse)”
  CDC tallene er inndelt etter alder, og selv med slike forbehold kommer tallene ikke ut til mRNA- vaksinens fordel.
 • «Man kan ikke stole på VAERS systemet.» Guetzkow svarer at alle seriøse datasankere og tidsskrifter bruker systemet.
 • «Bivirkninger skyldes COVID-19.»
  Guetzkow hevder at han fjernet tilfeller der C19 var en mulig årsak, likevel kunne man ikke fornekte virkningen av mRNA- vaksiner som årsak til det store antall varselsignaler.

Hva nå?

Det er liten tvil om at mRNA vaksiner har positiv effekt, men de har også bivirkninger hvis antall og hyppighet bare har blitt erkjent etter hvert som vaksineprogrammet har blitt iverksatt, noe CDCs PRR-data viser. Det haster derfor med mer kunnskap om bivirkningene og om hvorfor noen personer får dem.

Da kan personer i risikogrupper tilbys et alternativ til mRNA-vaksiner.


Les mer fra Hemali

Belgvekster som erstatning for kjøtt, er det lurt?
Statens anbefaling for vitamin D ivaretar ikke immunforsvaret.
Jon Holden: – Var det ikke for valdresdialekten min, ville YouTube sensurert meg for lengst.

– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

 1. Steinar Madsen i legemiddelverket sitter stille og venter bare på å pensjonere seg, og håper at skandalen ikke vil treffe ham før han avtrer for alderdom. Visste han? Og hva med alle andre medisiner som har alvorlige bivirkninger og ødelegger menneskeliv?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *