Søk
Close this search box.

En moderne fabel om Covid-19

mannlig figurer illustrerer eventyr keiserens nye klær

ABC om kreftene bak: Akkurat som i Keiserens nye klær, er det et barn som først undres over at folket lar seg lure.

Bildet er tatt av Ulrich Dregler fra Pixabay

Av Rolf S. Kevin (Mer om forfatteren nederst)
Fritt etter HC Andersens “Keiserens nye klær”

Rolf S. Kevin

Mor, far og spørrelysten datter på 12 er i byen for å se paraden på storskjerm. Det er feiringen av at den globale kampen mot sarsviruset er vunnet, med ekstraordinær innsats fra vaksineindustrien.

-Annonse-

Først kommer en skinnende blank kabriolet. Det er ingen sjåfør å se, men i baksetet står en kjent skikkelse under et banner: “HELE VERDEN SKAL VAKSINERES. KJEMISK FREMSTILT MAT METTER VERDEN.” Det er en av verdens rikeste menn som står der, grunnleggeren av Microsoft, Bill Gates.

Hva har Gates med vaksiner å gjøre?

12 åringen har hatt koding på skolen, og er flittig bruker av PC. Hun har hørt om Bill Gates, men forbinder ham ikke med vaksiner og kjemisk produsert mat.
– Pappa, hvorfor roper han om vaksinering og kjemisk mat, han som lager dataprogrammer og PCer?
– Jo, sier pappa.
– For Gates er også en av verdens største bidragsytere til forskning og utviklingshjelp gjennom Gates-stiftelsen. Da er det naturlig å gi penger til vaksinering av hele verdens befolkning, så viktig som det er.

Barnet grunner litt:
– Men bestefar sier at Gates-stiftelsen er stor eier i vaksineselskapene. Og i selskapene som leverer dataprogrammer til vaksinepass og de sosiale kontrollsystemene som etter hvert knyttes til det. Bestefar sier at Bill Gates har tjent 25-30 milliarder bare i nedstengningsperioden i 2020.
– Du skal ikke høre på alt bestefar sier. Han er nesten blitt konspirasjonsteoretiker på sine gamle dager, sier far.


Forsker og tidligere ansatt i WHO, Astrid Stuckelberger: – En pandemi av løgner.


En skinnende vogn

Den neste vognen i prosesjonen skinner som gull og har et stort lasterom fylt til randen av gullmynter. Nesten som i banken til Onkel Skrue. På toppen sitter sjefene i de største globale vaksine- og IT selskapene. De vinker til folket.
“VI UTVIKLER DE NYE BIO- OG IT TEKNOLOGIENE”, står det på bannerne. Vognen er virkelig et skue der den ruller lydløst på store hjul.

Tvers over det fremste hjulet står det VANGUARD. På det bakre står det BLACKROCK. På karosseriet mellom hjulparene står det 99 prosent.
– Hva betyr det, spør mamma og barnet nesten i munnen på hverandre.
– Det, sier pappa betydningsfullt.
– Det er navnene på to av verdens største oppkjøpsfond. De eier for eksempel fire av de seks bedriftene som kontrollerer mer enn 90 prosent av de amerikanske medieselskapene. Sammen har de eierskap i 1600 amerikanske firmaer. Det utgjør nesten 90 prosent av alle de største amerikanske selskapene, kan far stolt forklare. Han tror ikke det er så mange som har hørt om Vanguard og BlackRock.

En diskré Limousine

Bak den gilde vogn glir en stilig, men diskré Limousine med 4-6 personer bak sotede ruter. På Limousinens karosseri er det inngravert flere navn som ikke er så lett å se, for bokstavene har nesten samme farge som karosseriet. Men de får med seg Rothschild, Morgans, du Pont, Vanderbilts og Rockefeller.

En mann som har stått ved siden av dem og hørt hva familien har snakket om, lener seg over:
– Det er de store familiene som er de virkelige eierne av Vanguard og BlackRock. Både nå og i tidligere tider har de finansiert konger, presidenter og nasjonalstater og deres ambisjoner, sier mannen.

En lang kabriolet

De neste kjøretøyene i er mindre spektakulære, men like fullt severdige. Først kommer en lang kabriolet under banneret «REGJERINGER. VI GIR VERDENS FOLK VAKSINER. BIOTEKNOLOGI ENESTE LØSNING FOR EN ÅPEN VERDEN».
De skimter bustehodet til Boris Johnsen, de grå hårene til Jo Biden, krøllene til Justin Trudeau og det mørke håret til Mark Rutte. Bak ham ser de Angela Merkel. Flere får de ikke med seg før bilen er forbi.

Så kommer helsetoppene

Neste bil har banneret “HELSEMYNDIGHETER. WHO. REGULATORISKE MYNDIGHETER.” Under står det med mindre skrift: “VI STOLER PÅ DE GLOBALE VAKSINESELSKAPENE, OG HAR GITT DEM FRITAK FOR Å BLI SAKSØKT OG STRAFFET HVIS PRODUKTENE SKADER BRUKERNE.”

Først gjenkjenner familien bare sjefen for det amerikanske CDC, Antony Fauchi. Han har jo nærmest blitt verdens doktor, sammen med Bill Gates. Men jammen er ikke Bent Høie, Espen Nakstad og Legemiddelverkets Steinar Madsen der også.

Det militære kjøretøyet

Til slutt kommer et militært kjøretøy, det stritter av antenner og annen overvåkingsteknologi. Banneret over bilen er tydelig: “KONTROLL- OG OVERVÅKINSSTATEN. 24/11/356.” På de brede stigtrinnene står det “CIA og Google.”

Paraden er forbi, familien gir seg på hjemveien i ettertanke. Bare 12 åringen er sprekkeferdig av spørsmål.
– Hvorfor er det så få rike familier som nesten eier alt av verdier i verden?
– Hvordan kan noen bli så mye rikere når nesten hele verden har vært nedstengt på grunn av korona?
– Er koronaviruset så farlig at alle må vaksinere seg, til og med barn?
– På skolen min har ingen vært koronasyke og bestefar har fortalt at av barn, ungdommer og voksne som dere blir 99,997 prosent friske?
– Dessuten lurer jeg på om vaksiner er så sikre og viktige som alle sier? 
Det siste reagerer far på.
– Det må du ikke si. Husk at vaksiner har reddet millioner av mennesker over hele verden fra å dø.

Var det Erna Solberg vi så?

12 åringen får ikke tid til å svare, for plutselig sier mor noe. Hun har vært ganske taus under paraden.
– Var det ikke Erna Solberg som kjørte i den første bilen sammen med Bill Gates? Hun hadde flagg i begge hendene. På det ene sto det CEPI, på det andre GAVI.
Ja, nå husker de andre det også. De blir enig om å spørre bestefar når de kommer hjem.

Bestefar forklarer CEPI og GAVI

Bestefar har vært hjemme for å passe treåringen. Nå forklarer han at CEPI er forkortelse for Coalition for Epidemic Preparedness Innovations og GAVI stod opprinnelig for Global Alliance for Vaccines and Immunization, men under pandemien endret alliansen navn til The Vaccine Alliance. Begge er såkalte NGOs (Non Governmental Organisations), opprettet av den globale storindustrien i samarbeid med politikere i nasjonalstater som Norge.
– De er unndratt demokratisk kontroll og etterforskning om vedtak, forklarer bestefar. De er også fritatt for skatt, derfor er de perfekte skatteskjul for donasjoner. Altså pengegaver fra superrike globalister som Gates og Rockefeller. Slik får de brukt pengene sine uten å bli beskattet, og uten ubehagelige spørsmål. Det sørger alliansen med nasjonalstatene for, som også bidrar stort til finansieringen, fortsetter bestefar.

– Norske skattebetalere har betalt over 20 milliarder norske kroner til disse to organisasjonene. Erna Solberg er sammen med Bill Gates en av de sentrale pådriverne, fortsetter bestefar.
– De presenterte CEPI sammen på siste møte i World Economic Forum der ledere og eiere for de 1000 største globale selskapene møtes en gang i året for å snakke om hvordan verden best skal styres. CEPI har sitt hovedkontor i Oslo, avslutter bestefar.

Hva mor og far finner

Det bestefar forteller gjør både mor og far betenkte. De titter bort på barna, det er jo deres fremtid det gjelder. Hvordan kan de være sikre på at ledere og eiere i verdens største globale selskaper og deres politiske samarbeidspartnere har velferd og helse for deres barn for øyet?

De neste dagene søker de informasjon fra så mange nøytrale og uavhengige kilder de kan finne. De samler informasjon som viser at bestefar har hatt solid grunnlag for sin kritikk. Her er noen av deres funn:

 • Det som «alle vet», at vaksiner har reddet millioner av liv, savner vitenskapelig holdbart grunnlag.
 • Vaksinetroen er sannsynligvis skapt med milliarder av dollar til de for oss nesten ukjente PR-byråene Publicis og H+K. Sammen med donasjoner til noen utvalgte forskere og universiteter. Slik tobakksindustrien hadde suksess med i flere generasjoner opp til på 1970-tallet.
 • Etter 50-60 år med stadig økende vaksinebruk i de nasjonale vaksineprogrammene er det ennå ikke gjort en samlet global studie av helsen til de vaksinerte kontra uvaksinerte. 
 • I 1977 ble det riktignok gjort et seriøst forsøk på å finne ut vaksiners betydning for den stadige reduksjonen i spredning av smittsomme sykdommer og død i hele den Vestlige verden fra 1900.
 • Den ene ble gjort av forskerekteparet John og Sonja McKinlay, den andre av John Hopkins Universitetet i samarbeid med Center for Disease Control. Begge konkluderte:
 • At vaksiner og allopatisk medisin hadde liten eller ingen betydning for reduksjonen. Viktigste årsaker til mindre sykdom var: bedre hygienisk standard for vann og avløp, bedre boliger og økonomiske levekår, sanering av slumområder, bedre ernæring osv.
 • Forskerne kom også med en klar advarsel om at vaksineindustrien ville søke å ta æren for forbedringen. Uten regulering av denne industrien forutså de at selskapene ville presse på for flere vaksiner for stadig nye sykdommer og med flere etterfølgende doser.
 • USA er kommet lengst på denne veien, her vil en 18-åring som følger hele det nasjonale vaksineprogrammet ha fått 80 doser av ulike vaksiner. Det er en økning på 300 % fra 1960-tallet.
 • Når far forteller bestefar det siste, sier han:
  – Da har jo de teknokratiske globalistene vunnet totalt. Ettersom lederne for G7 landene under sitt siste møte i 11-13. juni proklamerte at fremtidige pandemier skulle bekjempes med nyutviklede vaksiner innen 100 dager etter at ny virussmitte er observert.
 • Ettersom en stor global sammenlignende undersøkelse ikke er gjort, har forskere i USA tatt for seg pasientdata fra private legekontorer som har loggført erfaringer om legebesøk og behandlinger fra henholdsvis vaksinerte og uvaksinerte/pasienter med få vaksiner. Studiene omfatter ca. 3.000 pasienter. De er entydige: Vaksinerte pasienter er sykere og har dårligere helse enn uvaksinerte/lite vaksinerte.
 • Videre finner far ut at WHO ved tre anledninger har satt akseptert medisinsk kunnskap til side i beslutninger som tjener vaksineindustrien stort. Ved å endre definisjonen på pandemi, kunne WHOs generalsekretær i februar 2020 erklære SARS-Cov-2, som skulle forårsake Covid-19 sykdom, for en pandemi.
 • Uten denne definisjonsendringen ville det ikke vært mulig.
 • WHO forsøkte også å endre hva som gir flokkimmunitet. Ifølge WHO skulle det bare oppnås ved vaksiner, ikke med naturlig immunitet, altså å bli smittet på normal måte og bli frisk igjen. Som mennesker til alle tider har gjort, og som har bidratt til menneskets suksess som art.
 • Far finner også ut at smittetall og dødstall er sterkt overdrevne og har skapt unødig frykt.
 • Vaksiner og spesialbehandling av Covid-19 på intensivavdelinger hadde ikke vært nødvendig dersom man i stedet hadde tatt i bruk behandlingsprotokoller som kombinerer vitamin D, A, B, C med sink og eventuelt billige godt utprøvde medisiner som Hydroksoklorokin, Ivermectin og Favipiravir.
 • Slike behandlingsprotokoller er brukt på tusenvis av koronapasienter mange steder i verden. Erfaringene viser at sykdommen blir mildere, den går raskere over, svært få trenger sykehusbehandling, og nesten ingen blir alvorlig syke og dør.
 • Slike behandlingsprotokoller er aktivt undertrykket fra offentlige folkehelseorganisasjoner i flere land og amerikanske stater. Noen stater har gått så langt at de har forbudt behandlende leger å anvende protokollene.

Far fant flere ting også, men det får bli gjenstand for en annen fabel. Mor og far synes de har mer enn nok til å konkludere: Ingen i den gilde paraden de så på storskjerm hadde nok klær på. Mange var uten klær, slik den lille piken i H.C. Andersens eventyr hadde sett. Men som de voksne ikke hadde fått med seg, distrahert som de var av heroldene og budskapet på plakatene.

12 åringen bestemmer seg for å foreslå dette som tema for en oppgave når hun kommer tilbake til skolen til høsten.


Om forfatteren:

 • Rolf S. Kevin er utdannet fra Sjøkrigsskolen. Hans karriere har spent fra forsvaret til industri, shipping, teknisk entreprenørbransje og lederutvikling.
 • Rolf har gjennom det meste av sitt yrkesliv vært engasjert i utvikling og forandring med desentraliserte beslutningsprosesser for miljø og bærekraft som grunnlag.
 • Fra begynnelsen på 1970-tallet til ut på 90-tallet var han sentral i utvikling av kunnskapen om energieffektivitet i yrkesbygg og organiserte og ledet FoU prosjekter med bred deltagelse fra bygge bransjen, energiverk, byggherrer, lokale og statlige myndigheter.
 • Rolf ser klare paralleller mellom miljøødeleggelsene kjemi- landbruks- og IT kartellet har avstedkommet på planter og jordbiomet i de siste 60-70 årene og det de samme teknokratiske kreftene nå gjør med eksperimentell og uprøvd genteknologi på mennesker.

Mer fra hemali

Dette vil ikke Camilla Stoltenberg svare på.
Betjent Henrik: – Politiet vet at karantenehotell er ulovlig.
Sosiolog: – Når medisin blir politikk.
Svein Østvik: – Media jubler når jeg blir hånet.
hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.
Lege: – Nei, vaksinenes trygghet og effekt er ikke godt dokumentert.

– Annonse –

– Annonse –