Erik Hexeberg: – Jeg vil bli helseminister!

Portrett av Erik Hexeberg

–Vi er i ferd med å bli et folk av syke. I Ernas periode har budsjettet for uføretrygd økt fra om lag 60 til 100 milliarder.

Og det var før korona. Norges nasjonalformue er ikke oljen. 75 prosent av den er vår framtidige arbeidsinntekt, men den mister vi fordi folk er syke. Om vi investerer i helse, vil det få kostnadene ned.
– Men vi har aldri levd så lenge?
– Riktig. Men da jeg var barn, levde norske kvinner lengst i verden. Nå er vi forbigått av en rekke land, vi ligger rundt 13.-14. plass. Skulle ikke vi leve lengst? Og hvor lenge lever du som frisk?
Erik er spesialist i indremedisin. Det er mange år siden hans kone Sofie, også hun lege, overbeviste ham: Optimal kost er god medisin. Sammen driver de Dr. Hexebergs klinikk i Sandvika.

Mange uføre

– Folk blir uføretrygdet fordi de er syke, men Høyre tror at det skyldes for god ytelse. Altså vil de redusere den. Og Ap tror at problemet er for få arbeidsplasser. Vi må forhindre at folk blir syke. Ingen av de pasientene jeg treffer som er i ferd med å bli uføre, har lyst til det. De har et inderlig ønske om å bli frisk. Men de har kommet til kort i det offentlige, derfor kommer de til oss.
Desto verre, mener Erik, at såkalt «alternativ» behandling i år ble pålagt merverdiavgift. Altså den helsehjelpen som ikke ligger i det offentlige.
– Det rimer ikke at Staten skal tjene penger på den helsehjelpen den ikke har klart å gi. Og samtidig kutte sukkeravgiften.

Trenger 15 000 stemmer

Et friskere Norge. Slik lyder slagordet, og som leder av Helsepartiet vil Erik kjempe seg mot makten. Han må bare ha 15 000 stemmer i Akershus først.
– Om Helsepartiet hadde vært i posisjon, hvor ville vi da stått nå i relasjon til korona?
– Landsmøtet vårt i 2019 handlet om beredskap, det var første punkt på listen. Med innflytelse fra Helseparitet ville vi hatt bedre beredskap, flere intensivplasser, mer utstyr. Sykehusutbyggingen har gitt for små, sårbare sykehus. Sykehuset Østfold Kalnes er et klassisk eksempel, pasientene ender opp på korridoren.

Virus og immunforsvar

Så til det medfødte immunforsvaret, hvorfor råder ikke helsetoppene våre oss til å optimalisere det?
– Jeg begriper det ikke. Vi vet at de tre sårbare gruppene trenger mer vitamin D:

-Annonse-

  • Eldre
  • Personer med overvekt, fedme, diabetes 2
  • De melaninrike

Vitamin D for immunforsvaret

– Vi vet at de har lave nivåer av vitamin D. Tidlig i pandemien ble det sakt at lavt nivå øker risikoen for alvorlig infeksjon.
– Ikke robuste nok studier for vitamin D, lyder begrunnelsen.
– Ok, så finnes det ikke dobbelt blindede studier, men det har vi ikke hatt tid til. Hva har vi å tape på å anbefale folk å få bedre nivå av vitamin D? Dessuten bør alle ta multivitamin, det ville redusert sårbarheten for mange.  

Kostrådene er hakkanes gærne, myndighetene skaper sykdom.

Myndighetene skaper sykdom med sine kostråd, mener Erik. Hit til klinikken kommer mange som har «spist seg syke». I stor grad etter offentlige kostråd, erfarer Erik.
– Kostrådene er hakkanes gærne, myndighetene skaper sykdom. Anbefalingene skaper overvekt, fedme, diabetes 2 og hjerte- og karsykdom. Fordi kostholdet har for mye brødmat, altså karbohydrater. De vet ikke hva de gjør. Det er galskap, og de skjønner det ikke.

– Er ikke fiber i grovbrød bra?
– Jo, men problemet er at den totale profilen av maten som anbefales gir for mye karbohydrater. Det er som om våre myndigheter ikke erkjenner sammenhengen mellom karbohydrater og diabetes type 2. Vi trenger kostråd med en mer individuell tilnærming.

Helse en forutsetning for alt

Helsepartiet. Har det politikk for annet enn helse?
–Ja, i bunnen ligger erkjennelse av at helse er en forutsetning for alt: Om du skal arbeide, om vi skal løse miljøproblemene … Et helsevesen som møter mennesket med omsorg, respekt og verdighet, det er Helsepartiets mål.

Makten har gått fra politikerne til byråkratene. 

Foretaksmodellen. Den vil Helsepartiet skrote.
– Makten har gått fra politikerne til byråkratene. Helse er nå mer styrt av økonomi, Helsepartiet vil begrense nivåene slik at pasienten ikke blir kasteball. Med ett nivå slipper vi en del av den unødvendige kampen. Vi bør redusere det til kun fylkesnivå, og sykehusene bør være styrt av politikerne mer enn byråkratene. Les økonomene. Helseforetakene handler om å holde budsjettene, organisert som private firma med modell etter aksjeloven. Det har gitt mer kø, vi har ikke det helsevesenet vi kunne hatt.

Direktørene har helsemakt

– Hvem har helsemakt?
– Direktørene i foretakene. For eksempel i avgjørelsen om hvorvidt nye medikamenter bør inn på blå resept. Direktørene ser på kostnadene: Vil bruken redusere helsebudsjettet, eller ikke? De ser ikke på samfunnets gevinst ved at folk kan unngå å bli ufør om de får den medisinen. For samfunnet har det store konsekvenser.

For tiden spiser han og kona Sofie nesten bare kjøtt, såkalt carnivor.
– For å teste det ut. Slikt kosthold later til å ha god effekt på mange av våre pasienter.
– Får man ikke kreft av rødt kjøtt?
Han smiler litt.
– Det er dårlig begrunnet. Dataene preges av at kandidatene har spist og spiser mye prosessert kjøtt, som «junkfood». Eventuell sammenheng mellom kreft og rødt kjøtt bør testes i randomiserte studier. Jeg er mer overbevist om sammenheng mellom insulinresistens og kreft enn mellom rødt kjøtt og kreft. Høyt insulin stimulerer celledeling, og viser klar sammenheng ved brys- og prostatakreft. Det er en av grunnene til at det kan være lurt å redusere inntaket av karbohydrater om du har kreft.
Nå stikker kona Sofie hodet inn. De skal på fest: – Erik, nå må vi dra!


– Annonse –

– Annonse –