Søk
Close this search box.

Gravejournalist: – Pfizers egne data om graviditet og amming er alarmerende

portrett av kvinne med langt, mørkt hår som smiler smiler

Et avslørende dokument om graviditet og amming ble nylig utgitt fra Pfizer. Det er en del av denne månedens rettsbeordrede frigiving fra vaksineprodusenten. 

Av Sonia Elijah, uavhengig gravejournalist
Elijah har bakgrunn fra økonomi og som BBC-gransker. Hennes artikler har avdekket interessekonflikter og korrupsjon. Hemali møtte Elijah nylig, her kan du se en video med blant andre henne.
Elijahs Substack her.
Artikkelen ble først publisert på Steigan.no

Graviditet og amming: Jeg har skrevet mange rapporter for Trial Site News om Pfizers dokumenter, som både US Food and Drug Administration (FDA) og Pfizer ønsket skulle forbli skjult for offentligheten fram til 2096. Her ser du de frigitte rapportene fra Pfizer.

Press om vaksinasjon tross alarmerende data

Pregnancy and Lactation Cumulative Review ble undertegnet 20. april 2021. Det var da et press fra verdens helsemyndigheter på gravide og ammende for å ta covid-19-vaksiner. Inkludert US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Storbritannias National Health Tjeneste (NHS).
Rapporten er en kumulativ gjennomgang og oppsummering av relevante tilfeller (graviditet og amming) rapportert i Pfizers databaser for legemiddelovervåking (sikkerhet) fra utviklingen og fram til 28. februar 2021.

Totalt ble det identifisert 673 (individuelle) tilfeller: 458 tilfeller involverte vaksineeksponering under graviditet (mor/foster) og 215 tilfeller involvert eksponering under amming.
Av de 458 graviditetstilfellene rapporterte 248 (mer enn halvparten) bivirkninger, se skjermbilde nedenfor.

-Annonse-

Graviditet og tilfeller

Av de 458 tilfellene med kvinner som ble injisert under graviditet, ble 51 hendelser rapportert som spontanabort (abort), abort (1 hendelse) og abort utelatt (1 hendelse).

Ifølge Pfizer ble 53 rapporter om spontanabort notert (se bilde ovenfor), men 4 tilfeller ble ekskludert fra gjennomgangen på grunn av COVID-19 (inkludert mistenkt). Ytterligere 13 tilfeller ble ekskludert på grunn av kvinnenes medisinske historie.
Én pasient hadde en sykehistorie med COVID-19 og ble ekskludert – dermed gjenstår 35 tilfeller, men Pfizer skriver feilaktig, «de resterende 39 tilfellene er oppsummert..»

Av de ’39’ sakene som ble gjennomgått, ble 38 faktisk oppført, en rapporteringsfeil? Det som skiller seg ut i de tilfellene der en kjente til tidsløpet for svangerskapet, er at alle de gravide spontanaborterte i første trimester.

Ytterligere 6 tilfeller av de 458 involverte at babyer ble eksponert for vaksinen transplasentalt, noe som førte til for tidlig fødsel. Beskrevet i skjermbildet nedenfor.

I to av de premature fødselstilfellene døde babyene på grunn av alvorlig pustebesvær og pneumothorax. Begge mødrene fikk Pfizer-BioNTech mRNA-vaksine i andre trimester. I et annet tilfelle utviklet en baby føtal takykardi (hjertefrekvens over 160 slag per minutt) hvor «det kliniske resultatet av føtal takykardi var ukjent.»

Kjente til dataene før anbefalingene kom

Dette ble kjent tidlig i 2021 av FDA og Pfizer/BioNTech, rett før anbefalingene om å vaksinere gravide. Dataene viste risiko for fosteret ved indirekte (transplasental) eksponering for Pfizer-BioNTech mRNA-vaksine. Spontanabort var et av de kjente utfallene.

Da jeg analyserte Pfizers kumulative analyse av rapporter om uønskede hendelser etter autorisering for TrialSite News, utgitt via rettskjennelse på slutten av 2021, ble lignende data observert.

Av 270 tilfeller av graviditet etter godkjenning ble det ikke gitt noe resultat for 238 av tilfellene.
De resterende 32 tilfellene hvor utfallet var kjent:
23 ble rapportert som spontanabort (abort)
2 som prematur fødsel med neonatal død
2 tilfeller av spontanabort med intrauterin død.

“Trygge og effektive”

Den partiske, retrospektive studien av Lipkind et al. dannet «beviset» for trygghet for ledende helsemyndigheter. Blant dem CDC, som forsikret at «COVID-19-vaksinasjon under graviditet er trygg og effektiv”.

Det ble vist til at kun 1,7 prosent av de rundt 10 000 kvinnene fikk COVID-19 mRNA-vaksinen i første trimester, sammenlignet med 61,8 prosent som ble vaksinert i tredje trimester. Dette er en forvirrende faktor fordi 80 prosent av spontanabortene skjer i første trimester.

Denne skjevheten var en effektiv måte å forskyve studiens resultater på, slik at det ser ut til at mRNA-vaksinene er tryggere enn de faktisk var. Det er verdt å lese rapporten min for TrialSite News.

På hvilket grunnlag blir gravide kvinner oppfordret til å ta Pfizer-vaksinen?

Amming og tilfeller

41 (~20 %) av de 215 ammingstilfellene rapporterte bivirkninger hos spedbarn som ble indirekte eksponert for vaksinen gjennom morsmelk. Skjermbildet nedenfor viser bivirkninger rapportert hos spedbarn som dier. Alt fra ansiktslammelse, lymfadenopati til tåkesyn.


Pfizers rapport konkluderer at «tilfellene som er gjennomgått ovenfor er indikative for hva som er i Pfizers sikkerhetsdatabase fra og med 28. februar 2021. Sponsoren (Pfizer/BioNTech) vil fortsette å overvåke og rapportere om alle tilfeller av graviditetseksponering og amming.»

Funn i morsmelk

En studie av Hanna et al., publisert i JAMA Pediatrics i september 2022, avslørte spormengder av COVID-19-vaksinen mRNA i morsmelk til ammende kvinner allerede én time etter vaksinasjon. Likevel lød det: «Vi vurderer at lipidnanopartikler som inneholder vaksine-mRNA etter vaksineadministrasjonen blir ført til brystkjertler via hematogene og/eller lymfatiske kanaler.»

Informasjonen om spor av mRNA i morsmelken var imidlertid allerede kjent av Pfizer og BioNTech. Den fantes i data fra Pfizers eget dokument, signert 20. april 2021 og sendt til Food and Drug Administration (FDA). 3 dager senere begynte CDC å anbefale gravide kvinner å vaksinere seg.

Her finner du flere data om graviditet og vaksinering fra USA.

Flere analytiske rapporter vedrørende Pfizer-dokumentene fra Elijah:

https://www.trialsitenews.com/a/fdas-forced-hand-drops-pfizers-bombshell-safety-document
https://www.trialsitenews.com/a/a-first-look-at-the-newly-released-pfizer-papers-part-1-the-errors-and-anomalies-of-the-case-report-forms
https://www.trialsitenews.com/a/first-look-at-newly-released-pfizer-docs-part-2
https://www.trialsitenews.com/a/pfizers-sensitive-document-reveals-alarming-facts-about-trial-subjects-f9d8876c
https://www.trialsitenews.com/a/the-missing-third-death-from-pfizer-biontechs-landmark-article-and-a-further-look-into-the-anomaly-of-the-non-related-adverse-events-020fab8c


FHI anbefaler gravide kvinner å ta koronavaksine

I sine vaksineanbefalinger for gravide skriver FHI: “Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig forløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det anbefales at alle gravide er grunnvaksinert mot covid-19 med mRNA-vaksine, slik at de blir godt beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp. Ut fra tilgjengelige data er det ikke noe som tyder på at koronavaksine har negativ effekt på graviditeten eller foster.

Les mer i Vaksinasjonsveilederens kapittel om koronavaksine.”


Siste artikler fra Hemali

Journalister gjør mer av det de ikke skal gjøre og mindre av det de er satt til å gjøre
Professor: – Staten manipulerte befolkningen under pandemien
Ulike batcher: Dansk studie finner enorme forskjeller for risiko fra samme vaksine, men ulike partier

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *