Søk
Close this search box.

“Krybbedød” hos voksne: En viktig årsak kan være funnet

Foto: Shutterstock

En tysk studie viser at mild, vaksineindusert myokarditt kan føre til plutselig død. Men norske helsemyndigheter fortsetter å bagatellisere tilstanden.

Teksten er skrevet av Kjetil Tveit og ble først publisert på hans Facebook-side.

En ny, tysk studie viser at “mild”, uoppdaget og vaksineindusert myokarditt kan føre til plutselig død. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse.

I juni skrev blant annet Dagbladet om SADS, eller “krybbedød for voksne”, og flere medier melder at fenomenet øker i forekomst.


Sander (23) fikk hjerteposebetennelse etter mRNA-vaksinen. Hans internasjonale idrettskarriere måtte stoppes. Les om Sander og en rekke andre som har vonde erfaringer etter mRNA, du finner også lenke til Hemalis film “Beretninger etter vaksinering”.

-Annonse-


Ukjent årsak

Overlege i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Jostein Grimsmo, uttaler til Dagbladet (over) at vi ofte ikke vet årsaken til hva som skjer når noen dør av hjertestans.

“I 25 prosent av tilfellene hvor noen har dødd av hjertestans, vet man ikke hva som var årsaken til at de fikk det”, sier han.

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er oppført i felleskatalogen som kjent bivirkning av mRNA-vaksinen.

Manglende studier – til nå

Obduksjonsbasert beskrivelse av detaljerte histologiske trekk ved vaksineindusert myokarditt har til nå manglet i fagfellevurdert forskningslitteratur, ifølge sammendraget til studien fra november.

I studien har tyske forskere utført standardiserte obduksjoner på 25 personer uten relevant sykehistorie som ikke hadde fått påvist myokarditt. De 25 hadde dødd uventet og innen 20 dager etter å ha mottatt mRNA-vaksinen.

Hos fire av disse 25 plutselige dødsfallene fant forskerne akutt (epi-)myokarditt.

Forskerne fant ingen annen forklaring ut fra legekonsultasjoner eller sykehistorie enn de patologiske funnene i hjertets muskelvev som tydelig viste seg i vevsprøvene.

Mild skade i muskelcellene

Mellom celler i skadet muskelvev i intraventrikulær ceptum (vevet som utgjør skilleveggen mellom høyre og venstre ventrikkel), så forskerne ujevn infiltrasjon av T-lymfocytter. Hovedsakelig i undergruppe av CD4-positive. Ifølge studien er det assosiert med mild skade i muskelcellene.

Intraventrikulær ceptum er vev vertikalt i hjertet hvor elektriske signaler brer seg fra sinusknuten (som starter hvert hjerteslag med en elektrisk puls), opp til resten av hjertemuskelen. Her igangsetter den melkende (peristaltiske) bevegelsen som tømmer hjertet for blod.

Hjertearytmier, hjertesvikt og død

Kort sagt fant de tyske forskerne at muskelvev som er skadet av mRNA-vaksinen ga unormal elektrisk aktivitet. I disse tilfellene medførte det hjertearytmier, hjertesvikt og død.

Samlet sett indikerte obduksjonene at utløsende dødsårsak var hjertesvikt på grunn av akutte arytmier i hjertet.

Kun lite vev var skadet, dermed ble ikke diagnosen myokarditt stilt. Men skadene var likevel tilstrekkelige til å gi elektriske forstyrrelser.

Samlet sett indikerte obduksjonene at utløsende dødsårsak var hjertesvikt på grunn av akutte arytmier i hjertet

Myokarditt er underdiagnostisert

Mine kommentarer:

Det er et poeng at det var snakk om mild udiagnostisert vevsskade. Og at studien underbygger at mRNA-vaksinen mest sannsynlig var årsaken. Samt at det ikke var en spuriøs (tilfeldig) sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

Norske helsemyndigheter har gang på gang gitt inntrykk av at myokarditt er noe man blir frisk fra og at tilstanden er svært sjelden.

Studien indikerer imidlertid at myokarditt er underdiagnostisert. I tillegg viser den at selv myokarditt uten symptomer kan føre til hjertesvikt og død. Dette til tross for at bare små områder i hjertet er rammet.

Et medisinsk eksperiment

Vaksinering med mRNA-teknologien er et medisinsk eksperiment som allerede har mange flere innrapporterte dødsfall og alvorlige bivirkninger enn etter Pandemrix-skandalen i 2009. Den ble som kjent stanset brått.

Når vi nå vet at mRNA-vaksinen heller ikke har hjulpet oss ut av pandemien, mener jeg at vi må hasteavvikle også denne vaksinen. Fortellingen om at vaksinen hindret smittespredning viste seg å være feil.

Studien og myokarditt forklart på 14 minutter

Dr. John Campbell er et pedagisk supertalent med forskningskompetanse.

Han har hjulpet mange mennesker gjennom mange år til å forstå anatomi og fysiologi med sine videoer på Youtube.

Her forklarer han den nevnte studien godt. Jeg anbefaler å sette av 14 minutter til den.

Det kan se ut til at også de ivrigste “faktasjekkerne” ser ut til å forstå at det han sier ikke er “feilinformasjon”.

Campell har ennå ikke blitt sensurert til tross for at han gir fakta som er ubehagelige for det medisinsk-politiske kompleks.

Myokarditt illustrert til høyre.

Les også: Sjefskirurg i Florida sier at menn 18-39 år har 84 prosent økt risiko for hjerterelatert død.


Siste fra Hemali

Kjersti spiste seg frisk fra kronisk utmattelse
Psykolog Silje Schevig: – Historisk har gruppetenkning gitt fatale konsekvenser
Susanne Heart i åpent brev til Stortinget: 
– Har massevaksineringen vært katastrofal? Vi trenger debatt!
Kardiolog Aseem Malhotra i Oslo: 
– Da faren min døde av mRNA-vaksinen, begynte jeg å studere dem.

– Annonse –

– Annonse –