Søk
Close this search box.

Lege om mRNA: – Oppfyller ikke kriteriene for vaksine, og gir økt smitte.

ark i skriver med påskriften COVID-19 VACCINE

–mRNA er ikke en vaksine. Og mRNA gir immuntoleranse mot SARS-CoV-2, som fører til økt smitte, sier lege Ludwig Aigner.

Når en sammenligner smittetall på landsbasis, ser vi sammenhengen: Desto mer mRNA i en befolkning, jo mer smitte. I land som Sør-Afrika, der færre har fått behandling med mRNA, går det atskillig bedre nå sammenlignet med land som Norge, sier lege Ludwig Aigner (64).

I 36 år var han lege i Bergen, i 27 av dem med egen allmennpraksis. Han jobber ikke lenger, når hemali ringer vandrer han på Lepsøy i Os.
– Jeg må være i aktivitet for å bøte på dårlig helse, sier Aigner, med puls.
– En studie av Robert Sallis i California på nær 50 000 pasienter med påvist C-19 infeksjon, viser at hos friske under 65 år gir inaktivitet større risiko for alvorlig forløp av Covid-19 enn å være ubehandlet med mRNA. Av studien kan en konkludere at Covid-19 virker som en akutt livsstilssykdom.

– mRNA-midlene oppfyller ikke den medisinske definisjonen for vaksiner, sier Aigner.

mRNA-midlene er ikke vaksiner

Tro ikke at jobbfri er engasjementfri for Aigner. Han presiserer at han kun uttaler seg som vitenskapsinteressert allmennlege. Han savner vitenskapelig, faglig debatt.
–Radikal, vitenskapelig kritikk er nødvendig når ny og hittil uprøvd behandling slippes løs.

Klargjøring om mRNA:

-Annonse-

 • mRNA forhindrer alvorlig forløp av Covid-19 hos risikanter, men mRNA kan også øke smitten.
 • mRNA midler mot C-19 er ikke vaksiner, fordi de ikke oppfyller den historisk etablerte medisinske definisjonen.
 • mRNA er genteknologiske midler med mange virkninger, både immunstimulerende og immunsvekkende.

Vaksiner skal ikke gi “litt sykdom”, eller “mindre sykdom”

Aigner minner om definisjonen på vaksine fra Store medisinske leksikon:
«.. et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom».
–Ikke «litt sykdom», eller «mindre sykdom» altså, men ingen sykdom..
Også hos Wortbedeutung.info -Vakzine, Medical dictionary, thefreedictionary.com og Wikipedia blir «vaksine» definert som over.

Daglig bruker fagpersoner, politikere og journalister ordet «vaksiner» feilaktig om mRNA, slik spres villedende informasjon.

–mRNA-midler gir ikke nok immunitet. Gjennom vaksinehistorien har lang nok immunitet vart i flere tiår, eller livet ut. mRNA virker i noen måneder som lindrende medisiner mot alvorlig Covid-19 med lungebetennelse, derfor er mRNA å betrakte som et biologisk medikament. Daglig bruker fagpersoner, politikere og journalister ordet «vaksiner» feilaktig for mRNA-midler, slik spres villedende informasjon. Alle som er blitt syke til tross for, eller på grunn av, mRNA-behandling, og alle som har fått bivirkninger av behandlingen, er ofre for den villedende informasjonen.

Helsemyndighetene lyver om virkningen

– Våre helsemyndigheter lyver om virkningen av mRNA hver gang de bruker faguttrykket “vaksine”. De må vite at mRNA-midlene i bruk mot C-19 ikke oppfyller kriteriene for en vaksine.
– Hvorfor skulle de lyve?
Aigner sukker litt over telefonen.
– Markedskrefter og pengemakt, det er de eneste forklaringene jeg kan se. Vitenskapelig kan jeg ikke forstå hvordan de kan hoppe over den medisinske definisjonen av vaksine.

At en blir mer immun med flere injeksjoner av mRNA, er villedende propaganda. Dataene viser det motsatte.

Aigner viser til sammenhengen mellom antall doser av mRNA og graden av smitte.
– Vi har nå sterke, epidemiologiske data: Befolkningen i Sør-Afrika klarer seg meget godt. Karantene for omikron-nærkontakter og smittesporing ble opphevet i desember, og alle restriksjoner ble opphevet 04.01.22. Til tross for at risikoen for alvorlig Covid-19 skal være høy i Sør-Afrika fordi mer enn fem millioner innbyggere er HIV-infiserte eller/og har tuberkulose. Kun 27 prosent av befolkningen har fått minst to behandlinger med mRNA, ifølge tall publisert i New York Times 10.01.22. Likevel ser vi nå betydelig lavere smittetrykk der enn i de fleste land i Europa og i USA. Sørafrikanske sykehus tømmes nå for C-19 pasienter, sier Aigner.

Immuntoleranse av spikeprotein

Desto mindre bruk av mRNA, jo mindre smitte. Aigner forklarer det slik:
– mRNA har flere egenskaper. Når mRNA går inn i cellene og det produseres spikeprotein (S-protein), vil kroppen stadig mer «godkjenne» disse. Immunsystemet vil i mindre grad lese S-protein som fiende, slik oppstår immuntoleranse. Desto flere injeksjoner, jo mer risikerer du å bli immuntolerant for virus med S-protein, og kroppen vil lettere slippe inn koronavirus. Immuntoleranse er det motsatte av immunitet.
– Det er én forklaring på at vi nå sliter med mye mer smitte enn de gjør i Sør-Afrika. At en blir mer og mer immun med flere injeksjoner av mRNA, er villedende propaganda. Dataene viser det motsatte.

Ekspert i Sør-Afrika: Vi kan ikke boostre oss ut!

Til VG 14.1. uttalte den sørafrikanske epidemiologen og vaksineeksperten, professor Shabir Madhi:
– Jeg synes det er helt utrolig at den nordlige halvkules land så lett avfeide vår erfaring og kom opp med alle mulige unnskyldninger for hvorfor erfaringene våre ikke kan overføres til deres land.
Madhi er en av Sør-Afrikas mest anerkjente innen vaksine- og virusforskning.
– Vi kan ikke boostre oss ut, det sa vi for flere uker siden. Det er ikke overraskende at vitenskapsfolk fra land som Norge avfeier vår erfaring. Slipp omikron fri, oppfordrer Madhi i artikkelen.

hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.

– Desto flere som får mRNA, jo mer immuntoleranse og redusert immunitet får vi, sier Aigner.
– Da får virus friere spillerom, flere blir smittet. Derfor klarer land i Afrika seg åpenbart bedre i pandemien enn land i Europa og USA. Se på millionbyen Lagos, (Nigeria) – vi får ikke vite at en viktig årsak til at smittetrykket er lavt der, er at immuntoleranse mot mRNA er mindre utviklet. Dødstallet av C- 19 er der på nivå med Norge, i et land med 210 millioner innbyggere.

mRNA bør ikke gis til friske uten risiko

Aigner er dessuten bekymret for usikkerheten om mengden spikeprotein som lages i kroppen etter mRNA-injisering, og for usikkerheten knyttet til til bivirkninger.
–Hva bør konsekvensen være?
–At mRNA midler ikke gis til friske personer uten risiko for alvorlig Covid-19.

Argumentet for å starte massebehandling med mRNA var at det ville ta for lang tid å produsere klassiske vaksiner mot Covid-19.
– Men utvikling av slike ekte vaksiner hørte vi ikke mer om etter at massebehandling med mRNA kom i gang.

Vi vet for lite om bivirkninger

Aigner påpeker at usikkerheten om bivirkninger er stor. Etter m-RNA-injisering vet vi for lite om

 • hvor mye spikeprotein som lages i kroppen etter mRNA-injisering
 • hvor S-proteinene lages
 • hvordan S-protein behandles i kroppen, og hvorfor bivirkninger skjer
 • hvilke metabolske og biokjemiske veier S-proteinene tar

– I Felleskataogen står det ingenting om dette. Jeg spurte fastlegen om hvilket antigen som virker etter mRNA-behandling, han visste det ikke. Den manglende viten er forferdelig. Jeg har mareritt om barn som holdes fast av sine foreldre for injisering … Aigner sukker.

Vaksinering av barn

13. januar annonserte regjeringen at også norske barn ned til fem år får tilbud om mRNA. Og ungdom får tilbud om andre dose med «vaksinen».
– Det er hardt å stå i dette, jeg skulle ønske at jeg ikke hadde denne innsikten. Vi ser nå en konsekvens av propagandaens makt som vi gjenkjenner fra trettitallets Tyskland, sier Aigner, som er tysk.

–«Alle» var for nazismen, overbevist om at rasehygiene var reell vitenskap, og at antisemittisme hadde en logisk begrunnelse. Samme mekanismer gjelder nå. «Alle» er med, de tror på noe som de innerst inne må vite at ikke kan være sant.

– Kan Covid-19 sammenlignes med vanlig influensa?
– Med tanke på dødelighet, ja. Imidlertid er korona mye mer smittsomt. Omikron sies å være 100 ganger mindre dødelig enn delta viruset, ifølge Mail Online.

– Om du var helseminister, hva ville du gjort?
– Politikerne må innse at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for vaksinepass. De må slutte å snakke om det, og om gruppen “uvaksinerte”. Alle beslutninger basert på den feilaktige anvendelsen av begrepet “vaksiner” er feil og må legges død! Befolkningen må ikke kategoriseres etter sin mRNA-status.

– Som helseminister ville jeg umiddelbart sluttet å gi dette bioteknologiske medikamentet til friske mennesker, og kun gitt det på resept til dem med en reell risiko for alvorlig Covid-19, fastslått av lege. Jeg ville også informert befolkningen om at de som ikke er fysisk aktive, og som lever usunt, bør vurdere seg selv til å være i risikogruppen. Folk må selv ta ansvar.

– De som risikerer å bli alvorlig syke bør ta forholdsregler, de andre bør leve som de vil nå, mener Ludwig Aigner.


Noen fakta

 • Høsten 2020 kom nyheten om at flere titalls produsenter konkurrerte om å lage en vaksine mot SARS-CoV-2.
 • Senere samme år kom nyheten om at en m-RNA vaksine mot Covid-19 var klar.
 • Det ble presentert kliniske studier som i starten viste 94% effektivitet mot smitte av SARS-CoV-2. Siden økte tallet til hele 96 og 98% effektivitet.
 • Argumentet for å starte massebehandling med mRNA, var at det ville ta for lang tid å produsere klassiske vaksiner. Men de ekte vaksinene hørte vi ikke stort mer om etter innføringen av mRNA
 • Utfra kliniske forutsetninger, er effekten under utprøvende behandling av midler som skal forhindre smittsomme sykdommer avgjørende:
  Hvis smitten ikke forhindres over lang nok tid, så er ikke midlene vaksiner.
 • m-RNA midler beskytter ikke mot smitte:
  Omicron wave shatters Israel’s daily infection record.
 • Infections peak in Israel, relaxed COVID travel rules go into effect.
 • Immuntoleranse etter intracellulær behandling med m-RNA fører til at kroppen i mindre grad reagerer på immunkomplekser dannet av spikeprotein og spesifikt antistoff mot spikeprotein. Immuntoleranse er det motsatte av immunitet.
 • mRNA hindrer utvikling av alvorlig lungesykdom, men mRNA er ikke vaksiner.
 • Lege Erling Hilmersen om hvordan mRNA virker.

Les mer fra hemali

hemali lager film med mennesker som har vonde erfaringer etter “vaksinering”
Se traileren!

Seniorforsker: – Elleve ganger flere dødsfall etter mRNA enn vaksinen mot svineinfluensa
Jusprofessor: – Aldri sett så mange brudd på Grunnloven og loven
Dr. Fedon Lindberg: – Graverende at ikke vitamin D-mangel nevnes av forskerne

– Annonse –

– Annonse –