Søk
Close this search box.

Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte

Julia Schreiner Benito, redaktør av hemali.no
Julia Schreiner Benito

–Hva? Har du ikke vaksinert deg? Jeg kunne returnert spørsmålet.

Oppdatert 18.12. -21

Jeg tåler å ikke reise til Syden, men jeg sliter med hatet som nå vibrerer. Jeg sliter med en stat så mektig, et folk så lydig, og tiltak på grunnlag så tynt. Forleden ble jeg bedt om å sette meg nederst ved langbordet da vi var samlet til lunsjen jeg lenge hadde gledet meg til. De pekte ned mot den enden som fortsatt var tom. Ensomt der. Den dråpen av forakt, for første gang i mitt liv var jeg den svarte flekken. Følelsen av å være mindre verdt, den skal jeg prøve å bruke til økt empati for de millioner som hver dag diskrimineres. Nå er det ikke bare greit, men også et mål å dømme slike som meg. Og sannelig hjelper våre helsetopper og riksmedier til.

Hatet

Bildet er mer komplisert enn at vi kan skylde på de uvaksinerte. Hatet mot oss skygger for et mer kompliserte bakteppe: Våre helsetopper er bundet av globale avtaler og politikk. Politikerne har fjernet sykehussenger. Riksmediene fungerer som helsemaktens servile hjelpere, og som reklamekanaler for Pfizer.

Avdelingsdirektør Svein Lie i Hdir sa det presist 6. mars 2020, før én eneste covid-pasient var innlagt: «Det finnes ingen ledige senger, det ligger pasienter i alle senger ved norske sykehus».
Fakta er at det nå i Norge er 371 innlagte relatert til C-19. Omtrent som ved influensatid ellers. Sesongen 2017/18 hadde langt flere innlagte, men ingen tiltak da. Det er ikke de uvaksinerte som skal i skammekroken, det er politkerne:

 • 1980: 22.000 sykehussenger i Norge
 • 2019: 11.000 senger, og 1,3 mill flere innbyggere
 • I 2019, året før pandemien, hadde vi 100.000 flere pasienter i norske sykehus, samtidig 600 færre senger enn i 2015 (SSB 2020).

Dette fører til svært korte liggetider for pasientene, snitt 4,2 dager, lavest i Europa. Kort liggetid og skyhøye beleggsprosenter gjenspeiler ikke ‘mer effektiv behandling og organisering’, men overfylte sengeavdelinger, for tidlige utskrivninger og fortsatt hardkjør på personellet med stor risiko for overbelastning og sykefravær, spesielt blant sykepleiere.

-Annonse-

Få dør av C-19

I Norge har 29 under 50 år til nå dødd av/med covid. (FHI)
Av i aldersgruppen 50-59 har henholdsvis 0,7 og 2,1 promille dødd av/med covid – før justering for fedme, relaterte livsstilsykdommer og kroniske lidelser.
Alle innlagte utenom de svært gamle er overvektige. (FHI og Helsedir.)
En av verdens mest anerkjente epidemiologer – Johan Ioannidis – estimerer dødeligheten av C-19 til 0,15 prosent.

Vaksinene – hvor godt virker de?

Smitteutbruddet på restaurant DS Louise der 98 prosent var fullvaksinert viser at vaksine ikke er egnet til å forhindre smitte/smittespredning. Desto mer forvirrende virker ukesrapport 49 fra FHI, som sier to ting på én gang:

 • Antall nye innleggelser med covid -19 som hovedårsak og antall nye overføringer til intensivavdelinger er nå på det høyeste nivå siden våren 2020.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

Skader og død etter vaksinering

Husker du hva Preben Aavitsland sa etter svineinfluensavaksinene i 2009? “Den verste vaksinekatastrofe”, sa han. Nå?

7. desember rapporterte Legemiddelverket 231 døde og 4.081 alvorlig skadet etter vaksinering.
For å tangere “katastrofen” fra sist, ut fra vaksinedekning 72 prosent “fullvaksinerte”, skulle tallene nå vist 16 døde, og 1.280 alvorlig skadede.
Men de viser altså 231 døde og 4.081 skadede.
Døde: 14.4 ganger verre enn svineinfluensa vaksinen.
Alvorlig skadet: 3.2 ganger verre enn svineinfluensavaksinen
Dødeligheten i år er betydelig høyere enn foregående fem år.


Se videoen med forsker Astrid Stuckelberger, i mange år var hun tilknyttet WHO. Til hemali sier hun: – En pandemi av løgner.

Se videoen med Sander Haugrud (24). I 2019 var han norgesmester i kickboksing, nå sitter han med hjerteposebetennelse. Framtiden er uviss.

Både lege Dvergsdal og hemali spurte Camilla Stoltenberg om hva FHI visste om velprøvde medisiner som har effekt mot C-19. Men hun svarer ikke.


Vaksinering er også global politikk

Jeg håper at du vil reflektere over disse perspektiver ved krisen før du plasserer meg ved den tomme enden av langbordet. Perspektiver som våre riksmedier knapt dekker:

 • Å tro at våre politikere ikke er bundet i internasjonale avtaler, er naivt. Norske forpliktelser til World Economic Forum og bindinger gjennom finansiering av vaksiner gjennom Gavi ligger åpent for alle å lese.
 • Ingen industri har vist grådighet, kynisme, korrupsjon og forskningsjuks som den farmasøytiske. For denne industrien er vaksinene en mulighet. Legg til at den er fritatt for alle søksmål som måtte komme som følge av vaksinenes bivirkninger. Og at vaksinene kun er betinget godkjente, de endelige observasjonsstudiene vil tidligst være avsluttet i 2023. 
 • Norske riksmedier har mottatt utallige rapporter, studier og faguttalelser som viser til en annen «sannhet» om pandemiens opprinnelse, og om tiltakenes sviktende grunnlag. Likevel tviholder riksmedia på vaksinene som eneste løsning. I fjor fikk media en pris – “lydighetsprisen”, kalt «Rettssikkerhetsprisen». For sin støtte til staten under pandemien.
 • Dr. Anthony Fauci har fra utbruddet av Covid-19 vært en av verdens mektigste menn. Han har påvirket regjeringer om nedstenging, munnbind og historiens største vaksinekampanje.
 • Tusenvis av e-poster som ble lekket juni 2021 tegner et bilde av en byråkrat som har vaklet, slurvet, og feilinformert om tolkninger av dødelighet og data. E-postene sår tvil om virusets opphav, og de avslører Faucis tette samarbeid med Bill Gates og Facebooks Mark Zuckerberg.
 • Videre avslører e-postene at Fauci fra blant andre fysikeren Erik Nielsen fikk informasjon om mulige medikamenter som kunne behandle Covid-19, som hydroxychloroquine, ivermectin og ciclesonide.
 • Det eneste medikamentet Fauci interesserte seg for, var Remdesivir, produsert av Gilead, som Fauci har hatt lange og tette bånd til.
 • Den offisielle databasen Databasen Vaccineadverse Event Reporting System (VAERS) viste flere dødsfall i USA relatert til vaksiner i 2021 på mindre enn 5 måneder enn det har vært det siste tiåret.
 • Bill Gates´ rolle i WHO gjennom GAVI (The Vaccine Allicance) påvirker verdenspolitikken. Kritisk journalistikk kunne avdekket følgene av at Gates´ rolle i WHO tilsvarer medlemskapet til en egen, autonom stat. Og at han i dette har fullstendig juridisk immunitet.
 • Med mer enn 30,000 donasjoner har Bill & Melinda Gates Foundation bidratt til 2,8 milliarder kroner til internasjonale medier. Inklusiv over en halv milliard kroner til BBC, og millionbidrag til journalister og mediebedrifter som formidler om helse.
 • Reuters er viktigste byrå for internasjonalt stoff til norske medier. Styreleder og tidligere adm. dir i Reuters, sjef, James C. Smith, er også styremedlem og toppinvestor i Pfizer.
 • Smith er nå styreleder for Thomson Reuters Foundation, en London-basert stiftelse kjent for å formidle nyheter og informasjon til milliarder.

Våre ledere er bundet av avtaler og forpliktelser

Våre lederes handlingsrom er begrenset. Årsakene er mange og komplekse, makt, penger og innflytelse spiller inn. Det er naivt å tro at våre politikere kan håndtere pandemien som de mener er faglig utifra norske forhold. Våre ledere har makt, prestisje og karrierevei å miste dersom de velger en annen vei:

 • I et intervju med hemali beskriver forsker og mangeårig ansatt hos WHO, Astrid Stuckelberger, utviklingen i WHO etter at Bill Gates fikk stadig mer innflytelse: fra en åpen, demokratisk organisasjon, til et “selskap med medlemslandene som datterselskap”. I intervjuet sier Stuckelberger: – En pandemi av løgner.
 • Gjennom «agenda 2030» har Norge forpliktet seg politisk til FN og World Economic Forum på en rekke områder. Samarbeidet har mye bra, men det innebærer også veien mot et mer totalitært og teknokratisk samfunn. Mer makt på færre hender. “Our common future” beskriver Norge som en sentral i globalist, en deltaker i å erstatte den nåværende økonomiske verdensordenene med en ny.
 • De store farmasiselskapene og Bill Gates har viktige posisjoner i World Economic Forum. Ergo bør vi åpne for at verdens statsledere også er farget av industri. Det kan forklare hvorfor de går for vaksiner som eneste løsning for Covid-19.
 • Under en giverkonferanse i Berlin 27.1. 2015 lovet Erna Solberg mer penger til vaksinealliansen Gavi – The Vaccine Alliance. Artikkel om dette i Aftenposten her.
 • Fra 2012 til 2016 har både Stoltenberg- og Solberg-regjeringen bidratt med flere milliarder kroner. Men i Berlin lover altså Solberg at beløpet skal økes til 1,25 milliarder kroner årlig.
 • Slik forpliktet Norge seg til å gi over 6 milliarder kroner til programmet frem mot 2020.
 • Regjeringen har fått 60 års hemmelighold for hvilken faglige vekting, altså vurdering av kost/nytte som ligger bak de ulike tiltakene. Regjeringen bad opprinnelig om 100 års hemmelighold.

Flere fakta om allianser, forpliktelser, økonomi, manglende transparens – og Norges rolle.

 • 2. mai 2020 gikk en håndfull europeiske ledere ut med en erklæring, Erna Solberg var blant dem som undertegnet. Den beskriver initiativet for å skaffe 7,5 milliarder euro for å utvikle en vaksine mot covid-19.
 • Norge har bidratt med over 2,2 milliarder kroner til Cepi – som igjen er partner med farmasigiganter som med GSK, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi og Takeda.
 • Cepi har hovedkontor i Oslo.
 • Februar 2021 meldte Pfeizer et estimat på 15 milliarder dollar, omtrent 130 milliarder kroner for omsetning av covid-19 vaksiner.
 • Pfizer er blant de selskap som bruker mest penger i USA på lobbying overfor Kongressen. Det fungerer: I 2019 gikk toppsjefen Scott Gottlieb i FDA av, og over til Pfizer. FDA er den offentlige etaten som kontrollerer vaksineindustrien i USA.
 • Norge er blant de største eierne av Pfizer via oljefondet.
 • I standardkontrakten undertegnet mellom land og Pfizer, fremkommer det klart at kjøper påtar seg alt økonomisk og juridisk ansvar. Kontrakten her: lawinsider.com sitert fra artikkel 8.
 • Artikkel 8.1 garanterer at kjøper, altså regjeringen, fritar Pfizer og deres partnere ethvert krav som måtte komme på grunn av, relatert til eller som følge av vaksinen.
 • Så når våre ledere gjentar at vaksinene er “effektive og trygge” er det grunn til å spørre om disse ord er påvirket av ovennevnte avtale.
 • Spørsmål som «hvem foreslo nedstenging av Norge» forblir ubesvart fra Statsministerens kontor. Akkurat som at vurderingene bak nedstengingen er hemmeligholdt de neste 60 år.
 • Leger og forskere som beretter at det finnes en rekke eldre, utprøvde medikamenter med effekt i behandlingen av Covid-19 blir typisk ignorert eller latterliggjort. Medikamentet ivermectin – hvis patent har utgått – er blant disse, India er blant landene som kan vise til gode resultater.
 • hemali om medikamenter som har vist effektiv behandling for Covid-19.
 • Lege Peter Dvegrsdal: – Nedstenging er unødvendig, jeg kan behandle C-19.
 • Lege Peter Dvergsdal om feilbehandling av C-19: – En planlagt, kriminell handling.
 • I 2010 opprettet den britiske regjeringen den såkalte «Behavioural Insights Team», hvis mål var å utvikle metoder basert på adferdspsykologi til å styre folks meninger og oppførsel i ønsket retning. Et sentralt dokument ble kalt Mindspace, som beskriver metoder for å lokke, true og skremme befolkningen.
 • En pandemiøvelse ble i 2019 gjennomført og organisert av The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. I punkt 7 i anbefalingene deres heter det blant annet:

  «Regjeringer vil trenge å samarbeide med tradisjonelle og sosiale medieselskaper for å undersøke og utvikle kjappe tilnærminger for å motvirke feilinformasjon. Dette vil kreve å utvikle evnen til å oversvømme medier med rask, nøyaktig og konsekvent informasjon. Offentlige helsemyndigheter bør samarbeide med private selskaper og pålitelige samfunnsledere. Pålitelige, innflytelsesrike selskaper i privat sektor bør skape kapasitet til raskt og pålitelig å øke offentlig kommunikasjon, håndtere rykter og feilinformasjon og forsterke pålitelig informasjon for å støtte offentlig formidling. Nasjonale offentlige helsebyråer bør jobbe i nært samarbeid med WHO for å skape evnen til raskt å utvikle og publisere konsistente helsemeldinger. For sin del bør medieselskaper forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger blir prioritert og at falske meldinger undertrykkes.»
 • Når våre helsetopper uttaler seg, kan det virke tilfeldig, men pandemihåndteringen siste år følger nøyaktig de retningslinjer som er utviklet gjennom scenarioøvelser fra tidligere, internasjonal planer.
 • Jurister har jobbet mot et internasjonalt gruppesøksmål, ledet av Dr. Reiner Fullmich. Arbeidet heter «Koronakomiteen», en såkalt ekstra-parlamentarisk komité, i opposisjon til det bestående parlamentet. Arbeidet omtales som en «Nürnberg-prosess 2» – en påminnelse om at ledere ikke kan skylde på “å følge ordre”, det fritar ikke for ansvar.
 • Våren 2021 sa Fuellmich at nok bevis var samlet til å dømme de enkeltpersoner og grupperinger som står bak tiltakene av pandemien. Anklage: forbrytelser mot menneskeheten.
 • Et av målene i søksmålet er å få RT-PCR-testen kjent ugyldig som diagnostisk verktøy.
  Og derav vise at tiltak som nedstigning ikke hadde vitenskapelig grunnlag. Stridens kjerne er at antall smittede har blitt for nært knyttet til antall syke.
 • Presentasjon av Fuellmich her.

Referanser

SVt, reportasje «Koronakampens pris».
Artikler artiklene her og her.
America´s Frontline Doctors´ vurdering av nedstenging.

The Great Barrington Declaration, signert av nærmere 900 000 leger, helsepersonell, forskere, klinikker og borgere.
Jurist Dr. Reiner Fuellmich og jurist Dr. Justus P. Hoffmann intervjuer Dr. Astrid Stuckelberger og Dr. Silvia Behrendt,

Klipp fra Den Internasjonale Kommisjonen for Koronaundersøkelser: søk på «dr. Reiner Fuellmich», for eksempel via den nøytrale søkemotoren DuckDuckGo, den er uten sporing eller politisert prioritering.
Eller på videokanalen BitChute, der det ligger over 700 videoer fra koronakommisjonen.

Om vaksiner og vaksinering

 • Dr. Mike Yeadon (tidligare forskningssjef ved Pfizer) gikk tidlig ut med sterke advarsler mot covid-vaksinene.
 • Det samma gjorde dr. Geert Vanden Bossche (ansett virolog og vaksineutvikler gjennom tiår)
 • Artikkel hos steigan.no: – Dere skal ikke frykte viruset, men regjeringene deres, sier Mike Yeadon.
 • Dr. Roger Hodkinson (anerkjent patolog og virolog) har bedt myndigheter verden over om å oppheve alle tiltak, inkludert vaksinering.
 • Professor Dr. Astrid Stuckelberger, mangeårig medlem av FN og WHO varsler om juks og løgn. Hun er en blant kilder i Dr. Fuellmichs arbeid i den kommende rettssaken med anklage om forbrytelser mot menneskeheten.

Mer fra hemali


Dette vil ikke Camilla Stoltenberg svare på.
Anne sa opp jobben som jordmor: – Presset om vaksinering ble for stort.
Cathrine ble kastet ut av sykehuset fordi hun ikke er vaksinert.
14 personer under 60 år døde etter vaksinering, ifølge Legemiddelverket.


– Annonse –

– Annonse –