Søk
Close this search box.

Livstruende allergi etter Pfizer. Så ville de gi Line mer Pfizer.

Viser ansikt med røde flekker av allergisk reaksjon, anafylaksi

Line Kyvik (40) var skeptisk til vaksinen fordi den er hastegodkjent og eksperimentell. Dessuten har hun hatt mye allergi. Men sommerferien var nær, hun og barna ville jo reise.

Allergisk sjokk:
– Før stikket sa jeg at jeg er allergisk mot Penicillin, og har kronisk elveblest.
– Det går så fint, mente sykepleieren.
FHI: “Alle virksomheter som vaksinerer skal ha gode rutiner for opplæring og det skal være skriftlige prosedyrer for håndtering av anafylaktiske reaksjoner som alle vaksinatører skal kjenne til.”
– Fire minutter etter Pfizer-vaksinen kjenner jeg prikking og bølger i kroppen. Så blir alt svart. Da jeg våkner, kan jeg verken røre hodet eller overkroppen. Jeg trilles i rullestol til observasjon. Først etter en time kommer legen. Plutselig får jeg et anfall av anafylaksi. (Livstruende, allergisk sjokk.) Det har da gått 70 minutter siden stikket.

Men en annen på vaksinesenteret har også anafylaksi, hun får ambulansen.

– Kroppen rister, jeg får ikke puste, jeg hyler i dødsangst. Sykepleier måler blodtrykk, puls og oksygenmetning, lave nivåer, maskinene piper. Så får jeg utslett oppover halsen, adrenalin og ambulansen gjøres klar. Men en annen på vaksinesenteret har også anafylaksi, hun får ambulansen.

Legen: – Skal ikke ha dose nummer to!

Tre timer senere blir Line sendt hjem med beskjed om at hun har hatt anafylaksi. Og at hun aldri skal ha dose nummer to av Pfizer. Legen sier at Line skal utredes allergologisk for å sjekke hva hun har reagert på. Men ingen info om anafylaksi får hun med seg hjem.

-Annonse-

Bivirkningene blir dysset ned, og det er ingen hjelp å få.

– To dager senere får jeg høy puls, er svimmel. AMK ber meg ringe legevakten. Jeg kryper til bilen, blir trillet inn. Legen finner ikke noe galt.
– Det kan være vaksinen. Ring legevakten om du blir veldig dårlig igjen, og om du får et «knivstikk» i hjertet.

Les: Marlina mistet førligheten i beinet etter første dose. Nå er hun innkalt for dose to.

Det ble ingen ferietur

To måneder er gått når hemali snakker med Line på telefon. Hun bor i Trondheim med sine tre barn og samboer. Det ble ingen ferietur. Hun har hatt feber, svimmelhet, verk og høy puls. Utallige konsultasjoner, men lite info. Hun er rasende:
– Bivirkningene blir dysset ned, og det er ingen hjelp å få. Etter anafylaksi har jeg hatt mange spørsmål, men det er ingen å ringe. Jeg trengte sårt å prate med en spesialist.

Advarer mot mer Pfizer

– Et par uker etter vaksinen får jeg et nytt anfall. Ambulanse med blålys, jeg er sikker på at jeg skal dø. Men legene konkluderer at alt er bra, og psykiateren sier at vaksinen har gitt meg panikkangst. Legen advarer meg mot å ta dose nummer to av Pfizer, og henviser meg til utredning for PEG (polyetylenglykol).

Vi skal bare prikkteste deg for Pfizer. Om utslaget er lite, gir vi deg andre dose.

– Men tiden går, til slutt ringer jeg dem, de sier at de ikke har fått noen henvisning. Når jeg endelig blir innkalt, er det likevel ikke for å utrede PEG. Kun for å sjekke om jeg kan ta dose nummer to av Pfizer! Ikke ett ord om hvorfor jeg fikk anafylaksi!
– Vi skal bare prikkteste deg for Pfizer. Om utslaget er lite, gir vi deg andre dose.
– Det skjer ikke, ingen får teste en dråpe Pfizer på meg.

Prosedyren ikke fulgt

– Så begynner jeg å lese. Jeg finner:


– Men allergologen tar meg på alvor, jeg får hjelp med papirer som sikrer meg rettslig mot tvangstesting og forsøk med Pfizer.

– Vi skal se hvor mye Pfizer du tåler!

Livet hennes nå?
– Jeg føler meg forgiftet. Kommer meg ikke til butikken, kan maks gå 100 meter før jeg blir svimmel. Jeg fryser, har kronisk elveblest, diaré, får knapt i meg næring, er så sliten. Det kjennes som om nervesystemet jobber seg i hjel.

Nylig mottok jeg brevet fra RAAO (Regionalt senter for allergi, astma og overfølsomhet): De vil ta en «provokasjonstest» på meg! Altså bruke Pfizer-vaksinen for å teste med økende dose underveis for å se hva jeg tåler! Jeg blir fly forbanna. Så finner jeg dette fra Aalborg Univeritetshospital:

Hvem bør IKKE tilbydes vaccination pga kontraindikationer:
• Kendt allergi over for det aktive indholdsstof i vaccinen
• Kendt allergi over for hjælpestofferne macrogol/PEG/polyethylene glycol og polysorbat 80 eller polaxamer 407
• Kendt allergi over for et eller flere andre hjælpestoffer i ovennævnte vacciner
• Personer, der udviklede en sikker anafylaktisk straksreaktion efter 1. vaccination med ovennævnte vacciner

Vaksinene kjennes som tvang


– Jeg tror ikke at norske leger ønsker å holde på slik, men at avtalen med Pfizer krever det: Alle skal ha dose nummer to, og trolig tre, fire, fem… Men ingen får putte mer M-rna i kroppen min, jeg vil heller ha Covid–19. Og vaksinepasset burde de kaste, vaksinen kjennes som tvang.

– Nå er jeg i gang med å samle papirer for å søke erstatning, sier Line.
Pfizer har sikret seg mot alle søksmål som måtte komme etter bivirkninger, så det er den norske stat hun må anklage.
– Verken Legemiddelverket, kommuneoverlegen eller Pfizer svarer meg etter flere henvendelser. Denne saken preger meg og hele familien. Det eneste som gir meg litt glede, er å få historien fram.

– Jeg kjenner flere som har hatt liknende opplevelser, men ingen medier skriver om det. Nå må det ut!

Line Kyvik fikk allergisk sjokk etter vaksinen
Line Kyvik fikk allergisk sjokk etter vaksinen. Siden ville de gi henne mer Pfizer, men ikke utrede for hva i vaksinen hun reagerte på.

Line har sendt flere e-poster til Legemiddelverket, i skrivende stund har hun ennå ikke fått svar. Her er noe av det hun skriver, utdrag:

«Jeg undrer hvor etikken i dette er. Å bruke en vaksine på noen som er så allergisk som meg. Jeg stolte på dere, trodde ikke det var farlig. Men her ser dere et av ofrene.
Jeg har sendt dere flere e-poster, jeg får ikke svar. Nå prøver jeg igjen. Når skal dere tale vår sak??? Vi som ligger med stygge bivirkninger. Vi som gjemmes bort fra offentligheten. Noe er riv ruskende galt. mRNA-vaksinens nanopartikler er dekket av PEG. Disse kan gi hypersensitivitet, som kan være livstruende, til og med dødelige. Spesielt ved gjentagende injeksjoner. Jeg er ingen dere får forske på!»

hemali har sett korrespondansen mellom Line og helsevesenet, og kan bekrefte hennes historie.


hemali har spurt Legemiddelverket om de vet det fulle innholdet i vaksinene. Og om det stemmer at industrien selv har stått for all forskningen, og ikke gitt uavhengige forskere innsyn. Svaret lyder:
“Det er riktig at de studiene som ligger til grunn for midlertidig godkjenning av vaksiner mot covid-19, er finansiert og gjennomført av de farmasøytiske selskapene. Før vaksinene blir godkjent, organiserer det europeiske legemiddelkontoret en bred vitenskapelig gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen.”

Om innholdet i vaksinene:
“Vedrørende Innholdsfortegnelsen så stemmer det at den er skrevet av legemiddelfirmaet, men den er kontrollert og godkjent av europeiske myndigheter. Dokumentasjonen som skal sendes inn før et legemiddel blir godkjent skal inneholde detaljert informasjon om innholdsstoffer samt produksjon.”

Björn Hammarskjöld er assisterende professor ved Strömstad Akademi og tidligere overlege i pediatri. hemali har sett alle de e-poster han har sendt til det svenske Legemiddelverket for å få innsyn i vaksinenes fullstendige innhold. Utdrag:
“Det synes då uppenbart att injektionerna har ett innehåll som avviker från innehållsförteckningen varför myndigheten ex officio har att under oberoende övervakning (låta) analysera innehållet i injektionerna. Intill det är bevisat av oberoende laboratorium och under övervakning av oberoende personer med integritet att injektionerna inte innehåller någon komponent utöver vad som uppges i innehållsförteckning och att dessa uppgifter vistas stämma med innehållsförteckningen uppgifter måste Läkemedelsverket skyndsamt upphöra med injektioner av Comirnaty och liknande preparat.”


31.8 sendte hemali disse spørsmål til Legemiddelverket, vi venter fortsatt på svar:
  • Ifølge info fra FHI bør Lines allergi tilsi mer varsomhet i forbindelse med vaksinering enn den hun fikk. Men da hun opplyste om kronisk urticaria, Penicillinallergi, før stikket ble satt, så lød svaret: Nei det går så bra. Kommentar?
  • Hun søkte en spesialist å snakke med, og info, etter alvorlig anfall av anafylaksi, hvorfor ble hun ikke fulgt opp rundt dette?
  • I sin e-post til dere skriver Line at “kroppen min er ødelagt. Allergiene mine blir sterkere for hver dag som går. Jeg tåler nesten ingenting lengre.”  Kommentar?
  • Etter sitt anfall av anafylaksi blir hun fortalt at hun skal henvises for grundig utredning, for eventuelt å bekrefte hennes mistanke om PEG. Hun fikk også beskjed om å aldri ta dose to av Pfizer. Likevel blir hun henvist til  allergologisk utredning for dose to. Men ingen utredning for PEG, slik hun ble fortalt og anbefalt. Hvorfor?
  • Generelt, hvordan er deres vurdering av risiko/nytte i hennes sak? Altså retrospektivt: burde ikke hennes allergi tilsi at hun hadde hatt mer å vinne på å ikke ta vaksinen fra Pfizer?
  • Burde ikke helsevesenet ivaretatt den vektingen?
Les mer fra hemali

Lekkasjer fra avtalen mellom Pfizer og regjeringer: En kontrakt mest for Pfizer, eller mest for borgerne?
Pfizers hastegodkjenning er videreført. Av de samme som godkjente de dødelige opioidene.
KrF-politiker: – La barna være i fred!
hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.


– Annonse –

– Annonse –