Søk
Close this search box.

NAV snudde i saken med uvaksinerte Marian som mistet jobben

Husker du Marian Jenssen som ble oppsagt fordi hun ikke er vaksinert? Heller ikke NAV kunne hjelpe, fordi “hun kunne ha vaksinert seg”. Etter klage har NAV snudd.

Jeg hadde ingen forventninger til NAV da jeg dessverre i denne prosessen har mistet tillit til systemet, skriver Marian i e-post til Hemali.
I juni kunne du lese om uvaksinerte Marian Jenssen som fikk såkalt utsatt ventetid på dagpenger fra NAV. Begrunnelsen lød blant annet at hun ikke hadde vaksinert seg mot covid-19. Foreningen Lov og Helse sendte NAV kritiske spørsmål, og Marians klage gis medhold av NAV.

Om du ikke følger strømmen og det som blir deg fortalt, så mister du dine rettigheter og blir fritt vilt. Loven gjelder ikke lenger. Marian.

– Jeg ser på dette som en seier for alle som våger stå opp for egne meninger, sin kropp og sin integritet. At NAV måtte gå tilbake på sin egen avgjørelse er et steg i rett retning for alle oss som ønsker endring.

-Annonse-

Uvaksinert og oppsagt


Bakgrunnen for saken var at Marian ble oppsagt i jobben innen rusomsorg i Rogaland. Begrunnelsen fra arbeidsgiver lød «vi følger bare retningslinjene til Stavanger universitetssykehus.»
– Klinikksjefen sa at jeg var en fare for pasientene fordi jeg ikke var vaksinert. Min henvisning til dokumentasjonen på at vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte ville han ikke lytte til. Heller ikke lyttet han til at evidensen for at vaksinen beskytter mot sykdom er uklar. Eller til mine innvendinger om de over 60 000 meldingene om bivirkninger av mRNA hos Statens legemiddelverk.

Fikk ikke dagpenger

Da Marian fikk oppsigelsen, fikk hun først ikke innvilget dagpenger fra NAV, fordi det så ut som hun fremdeles jobbet.
– Det stemte ikke. Etter nye seks ukers behandlingstid fikk jeg innvilget dagpenger, men med såkalt forlenget ventetid.

Det betyr at hun ikke fikk dagpenger før etter 18 uker fordi hun «selv har skyld/delvis skyld i at hun mister jobben». NAV begrunnet det med blant annet manglende vaksinering.

15 ulike veiledere hos NAV

– Jeg hadde ingen saksbehandler hos NAV, ingen mennesker å snakke med. Det var en ny veileder hver gang, jeg snakket med 15 ulike. Noen måneder før hadde jeg fått komme tilbake til sykehuset for ekstravakter dersom jeg testet meg to ganger i uken. Jeg hadde da gått tre måneder uten lønn, og fikk aldri dagpenger. Rett før de skulle komme, fikk jeg beskjed om at siden jeg var tilbake i arbeid, mistet jeg retten til dagpenger.

– Med hjelp fra Lov og Helse sendte jeg et kritisk skriv om at NAV og arbeidsplassen hadde brutt loven. Vaksinen skulle jo være frivillig. Svaret fra NAV var at saksbehandlingstiden ville ta ni måneder.

Om du ikke følger strømmen, er du fritt vilt

I august kom beskjeden om at NAV hadde tatt klagen fra Marian til følge og omgjort vedtaket.

–  Grunnen til at jeg gikk ut med min sak, var først og fremst for å belyse en side av virkeligheten som oftest ikke når allmennheten. Nemlig at om du ikke følger strømmen og det som blir deg fortalt, så mister du dine rettigheter og blir fritt vilt. Loven gjelder ikke lenger.

– Jeg har fått mye støtte på veien og vil derfor med stor ydmykhet takke enkeltpersoner som vet hvem de er. Og igjen takke foreningen Lov og Helse da deres brev til NAV var avgjørende for utfallet.

– Også vil jeg takke NHF, Norsk hjelpefond, som jeg selv er en del av. Som fortsetter arbeidet framover med godt samarbeid fra ulike foreninger. Takken går også til mediene Hemali og Steigan som har hjulpet belyse saken min. Det var mitt overordnede mål. 


Siste artikler fra Hemali

– Annonse –

– Annonse –