Søk
Close this search box.

Noen ubehagelige spørsmål om overdødelighet

Dersom overdødelighet ikke er tilfeldig, må det finnes en årsak. Det åpenbare spørsmålet er hvorfor? Enda mer åpenbart: hvorfor ønsker ingen i norsk offentlig forvaltning eller presse å søke etter svarene?

Av Jan Voilaas

Jan Voilaas

SSB har offentliggjort foreløpige dødstall for desember 2021. I sum viser tallene at det i andre halvår av 2021 døde 22,164 personer i Norge. Dette er det høyeste tallet så langt tilbake statistikken går (2000), og det nest høyeste om vi korrigerer for befolkningsvekst.

 • I andre halvår 2021 døde 2,240 flere enn forventet (snittet de siste 5 år).
 • I samme periode ble det registrert 511 Covid19-relaterte dødsfall i Norge.
 • Det betyr at 30 døde av Covid-19, 481 med Covid-19. Det gir en overdødelighet på 2,210 i Norge, om vi ekskluderer Covid 19.
 • Året før, i 2020, registrerte SSB 40,571 døde i Norge. Dette er det 19de laveste de siste 20 år.
 • Data for de siste 21 år viser ingen statistiske avvik i nærheten av hva som har skjedd gjennom andre halvår av 2021.
 • Sannsynligheten for at dette avviket er tilfeldig, er 0,00000000001 prosent, ifølge statistiker Max Schmeling (utgave 3-2021).

Tall fra SSB
Graf fra SSB

Hvis dette ikke er tilfeldig, så må det finnes en årsak. Det åpenbare spørsmålet er «hvorfor»? Enda mer åpenbart; hvorfor ønsker ingen i norsk offentlig forvaltning eller presse å søke etter svarene?

Dagbladet kunne nylig rapportere at 17 år gamle Viggo Sørensen, et av verdens største talenter i golf, plutselig døde av hjertestans. Timer senere fulgte Dagbladet opp med å rapportere at Flügger-gründer og mangemilliardær Michael Mortensen (49) brått og uventet døde.

-Annonse-

Men Dagbladet spør ikke hvorfor en topp trent idrettsungdom plutselig dør av hjertestans, eller hvorfor dansken i sin beste alder dør brått og uventet.

Norge intet særtilfelle

Om Norge var et særtilfelle, så var det kanskje ikke så stor grunn til bekymring. Men majoriteten av vestlige land rapporterer nå om til dels betydelig overdødelighet, mange opp mot 40 prosent, enkelte med godt over 80 prosent.

Det Europeiske rapporteringssystemet EudraVigilance og amerikanske VAERS kan i sum rapportere om over 4,464,486 skader blant mRNA-vaksinerte, hvorav 60,534 er dødsfall og rundt halvparten av skadene er alvorlige.
For eksempel viser VAERS-data at hjertesykdom blant vaksinerte under 30, er opp 15,600 prosent.

De færreste skader blir rapportert

Den mye omtalte “Lazarus»-rapporten” fra 2010 konkluderer med at under 1 prosent av slike skader blir rapportert. Nyere og mer konservative eksperter mener at vi trygt kan multiplisere dagens tall med 40. Uansett hvilken multiplikator vi bruker, så er skadeomfanget enormt.

Disse dataene nå en del av offentlig tilgjengelig statistikk. I tillegg kommer mer informasjon som kan gi indikasjoner om hva vi har i vente i tiden som kommer.

To eksempler

Canadiske Dr. Hoffe har allerede dokumentert at 60 prosent av hans mRNA-vaksinerte pasienter har utviklet mikroskopiske blodpropper. Også «Board Certified» begravelsesagent og balsameringsekspert Richard Hirshman står frem med funn som bør skremme vannet av selv den mest erfarne slakter. Ikke se dette intervjuet mens du spiser.

Helseeksperter fra det amerikanske forsvaret står nå åpent frem med data fra «Department of Defence Medical Database», som de har delt med advokat Thomas Renz. Datamengden er omfattende og må analyseres over tid, men Renz sier om 2021:

 • dødfødsler er opp nesten 300%
 • krefttilfeller opp nesten 300%
 • nevrologiske skader opp over 1,000%
 • sterilitet blant menn opp 350%
 • sterilitet blant kvinner opp 471%
 • det vil komme mer data fra forsvarets «Medical Database», mest sannsynlig offentliggjort her

Det er rundt 13 måneder siden de første mRNA-dosene ble satt, og allerede kan antall skadde og døde beviselig telles i millioner. Likevel lever en stor majoritet av den norske befolkning fremdeles i den tro at vaksinene er «viktige, effektive og trygge». Alle som peker på fakta, blir straks stemplet som «konspirasjons-teoretikere», for ingen må forstyrre frykt-hypnosen.

Kampen har startet

Hva kan man gjøre når et lands politikere, byråkrater, riksmedia, politi, påtalemakt og domstoler svikter folket de er til for å beskytte og forsvare? Folket må ta saken i egne hender:

Ifølge internasjonal lov, så er «Common Law Assembly», fenomenet at vanlige folk kommer sammen og danner sin egen, lokale domstol, anerkjent som en legitim domstol. Dette har flere grupper i Australia oppdaget: De har etablert sine egne lokale «Common Law Assembly», som nå har innkalt landets politiske ledelse, inkludert landets statsminister, til å forsvare seg mot 66 tiltalepunkter, blant dem landsforræderi. Lykke til, Australia!

Demonstrasjon av trailere i Canada

Trailersjåfører over hele Canada startet tidlig i forrige uke en rekke konvoier, «Freedom Convoys» med kurs for Ottawa, landets hovedstad. I helgen ankom over 50,000 trailere og mer enn 1 million mennesker hovedstaden med et klart krav til statsminister Trudeau; stopp alle vaksinekrav. Statsminister Trudeau rømte hovedstaden som en livredd liten drittunge. Ottawa er fremdeles lammet av trailere og protestanter, de venter på at drittungen skal møte dem. Denne fredelige, men overveldende protestformen sprer seg nå til mange andre land. Takk Canada, og lykke til!


Les mer fra hemali

Professor emeritus: – Land med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av Covid-19
Fermentering: – Gry Hammer viser deg hvordan du setter i gang.
Seniorforsker: – Elleve ganger flere dødsfall enn etter svineinfluensavaksinen.

– Annonse –

– Annonse –