Søk
Close this search box.

– Opphev koronasertifikatet nå!

Portrett av Simon Friis Larsen

– Jeg er fullvaksinert, men regner med å få Covid. Det blir stadig mer vanlig å si dette. Hva er da meningen med koronasertifikatet?

Av Simon Friis Larsen, Gruppeleder, Rælingen KrF
Først publisert i rb.no – Romerikes blad, gjengitt etter tillatelse.

Koronasertifikatet skulle gjøre det mulig å raskere gjenåpne samfunnet. Fordi fremvisning av gyldig status indikerer hvorvidt man er “beskyttet” mot Covid-19, eller nylig har testet negativt. Men hva hjelper det når det nå er smitte blant “beskyttede”? Og da “beskyttet” ut fra sprøytemetoden?

Koronasertifikat som smitteverntiltak er feilslått. Når vi leser om økt smitte som følge av hjemkomst fra utenlandsferie, da kan det ikke være andre enn de av oss som har unntak fra testing som forårsaker det meste av smittespredningen. Det vil si de av oss med gyldig koronasertifikat som “beskyttede”. For de som ikke er “beskyttet” må testes ved ankomst. Med få unntak fanges da alle de som tester positivt opp på grensen. Men ikke de av oss som er “beskyttet” og som kan ha med oss smitte uten at det fanges opp.

Koronasertifikat skaper statussamfunn

Koronasertifikatet er knyttet til sprøyter som er frivillige, men som ikke alle har et reelt behov for. All den tid de fleste er friske. Og de aller, aller fleste som blir syke blir helt friske igjen av seg selv. Sprøytene er altså frivillige, men ikke koronasertifikatet. Når sertifikatet er gyldig, må det fremvises i ulike sammenhenger. Dette hindrer normal livsutfoldelse, uavhengig av om man har tatt sprøyter eller ikke. Det skaper et statussamfunn. Det er galt.

-Annonse-

De med naturlig immunitet må likevel ta en sprøyte

Vi hører svært sjeldent om at personer som har vært syke og blitt friske igjen, blir syke og smittsomme igjen. Men deres “beskyttet”-status ved naturlige immunitet er politisk bestemt til å kun være gyldig i seks måneder. De kan med stor sannsynlighet ikke bli syke igjen, de har ikke behov for å testes, men må likevel ta en sprøyte hvis koronasertifikatet skal være gyldig videre etter seks måneder. Her blir de stående i stikken med mindre de tar stikket, hva angår koronasertifikatet.

Dobbel ufrivillighet

At man kan få midlertidig gyldighet på koronasertifikatet som følge av gjennomgått sykdom eller test, veier ikke opp for de ulempene dette medfører ved dobbel ufrivillighet. Først ved å ikke ta en eller flere ikke-påtvungne sprøyter, deretter være med i koronasertifikatordningen. Med uforholdsmessig mer anstrengelse for å anskaffe midlertidig gyldig-status enn de av oss som er “beskyttet”. I tillegg må tester i enkelte sammenhenger tas privat med de personlige utgiftene dette medfører. Det er galt at enkelte må kjøpe seg status for å få en midlertidig plass i et statussamfunn fremskapt ved koronasertifikatet.

Fremvises ikke gyldig status, blir man mistenkt for å være syk eller farlig. Uten rasjonell eller medisinsk begrunnelse.

,

Mot over 10 000 høringssvar ble koronasertifikatet vedtatt ved midlertidig smittevernlov. Med klare føringer for hva det skal og ikke skal brukes til. Likevel brer både ulovlig og uformell bruk av koronasertifikatet om seg. Som ved en pub i Haugesund, eller på hittegodsauksjonen til Namsfogden i Finnmark. Fremvises ikke gyldig status, blir man mistenkt for å være syk eller farlig. Uten rasjonell eller medisinsk begrunnelse.

Koronasertifikat ikke smittevern, men kontroll

Koronasertifikat er ikke et smitteverntiltak, det er et kontrolltiltak. Vil vi virkelig være med på å måtte fremvise et statusbevis i ulike sammenhenger i hverdagen? I et vestlig, åpent samfunn i 2021?

Det er bare tre måneder siden de samme som nå driver valgkamp på gater og torg avlyste 17. mai for andre året på rad. Hvis samfunnet nå er åpent, fjern koronasertifikatet. Ingen løfter om lettelser i tiltak og restriksjoner er troverdige uten at koronasertifikatet nå fjernes.

For frihet og demokrati, trenger vi løfter nå i valgkampen om at koronasertifikatet umiddelbart skal opphøre.


Les mer fra hemali

Geelmuyden: – Ubehagelig å bli hatet av fremmede mennesker.
Lekkasjer fra avtalen: En kontrakt mest for Pfizer? Eller for borgerne?
Behandling for Covid, utviklet av erfarne klinikere.
Norsk lege: – Jeg kan behandle Covid-19, nedstenging var unødvendig.
Sosiolog: – Når medisin blir politikk.
Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.

– Annonse –

– Annonse –