Søk
Close this search box.

Oppropet til støtte for lege Peter Dvergsdal har over 3200 signeringer

Lege Peter Dvergsdal
Lege uten autorisasjon Peter Dvergsdal

Lege Peter Dvergsdal (80) er nå uten legelisens. Det liker de dårlig, de mange covid-pasientene som han har behandlet med stor suksess. Oppropet til støtte for ham har over 3200 underskrifter.

Det er fantastisk respons, men jeg hadde håpet at den ble enda større. Mange er sjokkert over at slikt skjer i Norge, dette er en viktig sak. Jeg sendte også e-post til stortingsrepresentanter om kommentarer til saken, men har ikke fått noen svar, sier Elise.
Hun startet oppropet til støtte for Dvergsdal i slutten av juli. Siden fikk hun hjelp fra Lisbet. Begge hadde vært syke av korona, begge ble behandlet av Dvergsdal.
– Jeg merket effekt etter kun timer, sier Elise.

Vi oppgir ikke deres fulle navn, Elise begrunner sitt ønske slik:
– Jeg jobber som helsepersonell og er student i tillegg. Jeg ble redd for å bli fratatt min egen autorisasjon, eller å ikke få jobber på grunn av min mening.

Nå kan ikke Peter Dvergsdal behandle noen lenger.
– Etter at jeg ble frisk, ville jeg gjøre noe for Dvergsdal. Jeg tenkte at hvis jeg ble smittet igjen, hvem kunne da gi meg medisin? Noe måtte gjøres, derfor denne kampanjen, sier Elise.

Dvergsdal: – Takknemlig


– Jeg holder meg strengt innenfor medisinske grenser, oppropet viser at mange har skjønt det. Jeg bløffer ikke, sier Dvergsdal.
– Det er jeg veldig takknemlig for oppropet. Når du står helt alene, er et slikt opprop en seier for fornuften. Administrasjonen i Norge er på vei bort fra fornuften og over til makt. Fornuften må seire, og hver enkelt må finne ut hva som er fornuftig.


Dvergsdal har skrevet ut ca. 7000 resepter og behandlet over 5000 pasienter med meget gode resultater. Det har vakt intensjonal oppsikt og interesse for forskning. Men uten legeautorisasjon, må vitenskapelige initiativ stoppes.

Nå kan jeg ikke skrive ut flere resepter.

-Annonse-

– Den eneste i Vesten som har fått inn Favipiravir

– Jeg er den eneste legen i Vesten som har fått inn Favipiravir, [i] det er jeg veldig stolt av, sier Dvergsdal.
– Favipiravir virker mot virus og er så og si uten bivirkninger. Det er den første effektive behandlingen i Vesten, sier legen.

Helsedirektoratet deler ikke den oppfatningen, Dvergsdal får ikke fornyet sin autorisasjon ved fylte 80 år fordi direktoratet mener at han har utvist «grov uforstand i tjenesten».

Syke får ikke rett behandling. Hvordan kan de ha samvittighet til å la dette skje?

– Antall dødsfall av korona var høyere i uke 31 og i forhold til samme uke i fjor. Statens løsning på covid-19 er 100 ganger mer dødelig enn min, kanskje har det slått ut på dødsstatistikken at jeg ikke lenger behandler. Nå kan jeg ikke skrive ut flere resepter. Jeg har alltid vært en konvensjonell lege, men jeg har vært for tidlig ute, mener Dvergsdal.
Legens lisens gikk automatisk ut 27/7 2022 da han fylte 80 år. Det skyldtes at søknaden om fornyelse ikke var behandlet fordi Helsetilsynet har en pågående tilsynssak på Dvergsdal. Siden kan det bli vanskelig å fornye lisensen ettersom det har vært en tilsynssak. Dvergsdals mulighet til å fortsette å behandle er altså snever.

– Visst finnes det kur!

– Dessverre påstår mange i helsevesenet at det ikke finnes noen kur mot covid. Det er løgn, vi og mange flere er levende bevis på det, sier Elise.
– Nå dør mennesker under statens kontroll. Syke får ikke rett behandling. Hvordan kan de ha samvittighet til å la dette skje? At Dvergsdal nå blir fratatt sitt yrke, er kriminelt. Myndighetene svikter folket, og det kan vi ikke se på.

Del og signer, det norske folk kan ikke akseptere dette. Vi er bedre enn som så, mener Elise og Lisbet.

Fakta om Favipiravir

Favipiravir/Fabi-flu har vært i bruk i Japan siden 2014
Favipiravir/FabiFlu selges i norske apotek og er ett av mange effektive midler til tidlig behandling av luftveisvirus.
Favipiravir er vesentlig billigere enn de andre antivirale medikamenter. Alle leger i Norge kan skrive det ut.


[i] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33130203/


Les mer fra Hemali

Dvergsdal om sine siste dager med legelisens. – Jeg er en trussel mot myndighetene.
Dvergsdal om feilbehandling: – En planlagt, kriminell handling.
Skoleleder: – Læreboken Fabel 10 er ikke skolen verdig.
Nå er det tid for sopptur!


– Annonse –

– Annonse –