Søk
Close this search box.

Paracetamol: Potensielt farlig og reduserer forsvaret mot infeksjon

tre pakker med paracet, febernedsettende og smertestillende medikament

Det er grundig dokumentert at forsvaret mot infeksjon er bedre ved høy kroppstemperatur. Dessuten at paracetamol kan skade.

Først publisert 4.9. 2023, oppdatert 12.2. 2024.

Fra 2012 til 2022 økte forbruket av paracetamol med 125 prosent. Jenter mellom 10 og 20 år bruker 134 prosten mer smertestillende enn gutter på samme alder, viser tall fra apotek. Lege Peter Dvergsdal er kritisk til febernedsettende medikamenter.


– Virus liker lave temperaturer. Skadevirkningene av febernedsettende behandling er opplagt. Men troen på at du blir bedre av sykdom når feberen går ned holder seg, sier lege Peter Dvergsdal.
– Holdningen er at man skal behandle feber. Under koronaen ringte helsepersonell hjem til folk med kun rådet om febernedsettende og isolasjon. I England dør mellom 200 og 600 mennesker av paracetamol hvert år.
– Virusinfeksjoner bør ikke behandles med febernedsettende. Studier av influensa viser nå at febernedsettende behandling gir mer virus. Man blir mer syk og smitter flere.

Én av kroppens forsvarsreaksjoner mot infeksjoner er feber. Dersom kroppstemperaturen heves, blir det indre miljøet mindre gunstig for bakterier og virus.

Jeg begynte å tro at det var den febernedsettende behandlingen som gjorde at influensalignende sykdom ga lungebetennelse som følge. Lege Peter Dvergsdal.

-Annonse-

Helsenorge: “Gir få bivirkninger”


Men helsenorge.no skriver:
«Paracetamol bør nesten alltid forsøkes først. Paracetamol (salgsnavn: for eksempel Paracet, Panodil og Pinex) anbefales som førstevalg fordi stoffet har en god smertestillende og febernedsettende effekt. Paracetamol gir få bivirkninger og kan kombineres med de fleste andre medisiner.»

NHI skriver: Norsk Helseinformatikk: «Läkemedelsverket i Sverige valgte i 2015 å forby salg av paracetamoltabletter i butikk fordi det hadde vært en økning i antall henvendelser om forgiftning. Ifølge Legemiddelverket har imidlertid ikke salg i butikk ført til flere alvorlige forgiftninger eller dødsfall. Legemiddelverket konkluderte derfor at et slikt tiltak ikke var nødvendig i Norge.»

Denne studien er én blant mange som viser at paracetamol kan være hormonforstyrrende.
Seniorforsker Ulla Hass fra Matvareinstituttet på DTU hadde ansvaret for dyreforsøk som ga hunnrotter smertestillende midler mens de var gravide. I forbindelse med studien uttalte hun:

– Effektene vi så hos hannrottefostre, er nøyaktig de samme som man ser med de hormonforstyrrende ftalatene, nemlig feilutviklede kjønnsorganer, sa hun til Forskning.no i 2010.
– Forsøkene viste en klar effekt på hannfostrenes kjønnsorganer ved doser som ligger svært tett på den anbefalte maksimale mengden til voksne, og altså også gravide, sier Hass.

Lungebetennelse som følge av febernedsettende?

– Etter å ha lest en rekke studier om bivirkninger av paracetamol, har jeg vært i utakt med helsevesenet når det gjelder feberbehandling, sier Dvergsdal.
– Jeg begynte å bli sikker en vinter da nabodistriktslegen behandlet mange med lungebetennelse etter forkjølelse. Jeg hadde ingen pasienter med lungebetennelse. Distriktslegen var svært nøye med å gi febernedsettende tidlig til alle med feber. Jeg begynte å tro at det var den febernedsettende behandlingen som gjorde at influensalignende sykdom ga lungebetennelse som følge.

Merk at feber kan være livstruende hvis den blir høy nok. Babyer er mer utsatt enn eldre barn og voksne, derfor kan være svært viktig å sette inn tiltak for å senke meget høy feber. En forsvarsstrategi som fungerer godt i de fleste situasjoner, er ikke nødvendigvis optimal i alle situasjoner. Reduksjon av kroppstemperaturen ved meget høy feber er derfor en praksis man bør fortsette med. Ved feber over 40 °C bør lege tilkalles, og temperaturer over 42 °C kan være livstruende. Dog peker en rekke studier på at lettere feber i de fleste situasjoner er nyttig for oss.

La feberen være!

Febernedsettende behandling er generelt funnet å forlenge sykdomsperioden ved influensa, forkjølelse, vannkopper og dysenteri (infeksjon av bakterien Shigella),1 sykdommer som normalt ikke fører til livstruende høy feber. I slike tilfeller hersker det liten tvil om at medisinsk behandling kan virke mot sin hensikt. Data kan også tyde på at slik behandling også kan øke smittsomheten til mikroorganismene som har utløst sykdommen.1

Det er på høy tid å betrakte feber som en nyttig alliert i kampen mot infeksjonssykdommer. Slik en gjorde i en rekke eldre kulturer: de gamle grekere, romere og egyptere fra 500 år før Kristus, indianere før de ble kolonisert av europeere, og eldre kulturer i Kina og Japan. Forsøk viser dessuten at varmebehandling generelt kan bidra til raskere helbredelse ved en rekke sykdommer, til og med ved behandling av kreft.

Vekselvarme dyr legger seg under solen ved infeksjon

Viktig erfaring er å hente fra forsøk med dødelige infeksjoner på vekselvarme dyr. De får ikke feber, men legger seg i solvarmen når de får infeksjon, såkalt behaveoural feever. Slik reduserer de risikoen for å dø.
– Det er bred enighet om at forsvarsapparatet fungerer bedre når kroppstemperaturen stiger. Studier viser at forkjølelsesvirus formerer seg best når temperaturen i nesa er under 37 grader, sier Dvergsdal.

Mistanken om at paracetamol kan føre til alvorlige bivirkninger hindret ikke norske politikere i å slippe fri omsetningen i 2003. Det var 19 år etter at norsk forskning hadde vist at medikamentet kunne være mutagent, altså gi genetiske skader.

Allerede i 2008 rapporterte Dagbladet (artikkelen finnes ikke i søk) at regelmessig bruk av paracetamol hos barn tredobler risikoen for astma, eksem og allergiske bihule- problemer. Bakgrunnen var en internasjonal studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet. Risikoen for å få astma økte med 46 prosent for barn som hadde fått paracetamol i løpet av første leveår. Barnelege og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Per Lagerløv uttalte at studien virket overbevisende, men at den ikke påviser kausalitet, altså årsak-virkning.

Det ble i 2021 solgt i overkant av 10 millioner pakninger av preparater som inneholder paracetamol. Det tilsvarer omtrent to pakker à 20 tabletter per innbygger.

Misdannete kjønnsorganer

En dansk forskergruppe undersøkte i 2010 virkningene av paracetamol på gravide hunnrotter. De fant at paracetamol hadde samme hormonforstyrrende virkninger som ftalater (mykgjørere i plast). Ftalater kan bidra til menns synkende sædkvalitet, testikkelkreft og barnløshet.

Gravide som bruker paracetamol, ibuprofen eller acetylsalisylsyre, har økt risiko for å føde guttebarn med testikkeldannelser. Den danske studien trakk konklusjoner etter kontrollerte forsøk utført på rotter og data fra mennesker.

Særlig alvorlig for paracetamol er risikoen for genetiske skader. Ifølge statsstipendiat Olav Albert Christophersen har det vært kjent siden 1980-tallet at paracetamol kan forårsake genetiske skader fordi det er mutagent.

Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg, det er derfor positivt at den utgjør den største delen av salget. Folkehelseinstituttet.

Skader i mitokondriene

Christophersen foretok et systematisk søk på PubMed etter artikler som omhandler mutagene effekter eller hemming av DNA-reparasjon forårsaket av paracetamol i forsøk på både dyr og mennesker, samt i befolkningsstudier. Han har også lett etter kjemiske forklaringsmekanismer.

Konklusjonen er at slike skader helst oppstår i cellenes mitokondrier (”energifabrikker”) fordi disse organellene er særlige sårbare.

En norsk studie fra 2009 viser at tenåringer har et liberalt syn på reseptfrie medikamenter og at de typisk får slike hjemme.

FHI: «Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg ved behov for smertestillende, det er derfor positivt at den utgjør den største delen av salget.”

Smertelindrende medikamenter har sin plass

Smertelindring er til uvurderlig hjelp ved skader, under og etter operasjoner og ved tilstander som galle- og nyrestein og under fødsler. Noen lever også med kroniske smerter av årsaker de ikke er herre over. I mange tilfeller finnes imidlertid naturlige, bivirkningsfrie alternativer til syntetiske, kroppsfremmende medikamenter som ofte brukes mot mindre eller kortvarige smerter.

I stor grad er smerter et signal om at kroppen er i ubalanse. En naturlig tilstand er å være smertefri, og smerter fungerer som et signal på at vi bør rette opp ubalanser.


Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge smerter er å leve i pakt med vår genetiske arv.


Siste artikler fra Hemali

“Sunn” plantemargarin og inhabile ernæringsforskere.
– Jeg ber om unnskyldning for hvordan de uvaksinerte ble behandlet.
– Trodde det skulle bli verre å spise så lite!

– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

  1. Den gang jeg hadde mens smerter gjorde en stor kopp Kamillete susen. Det er synd at leger ikke fokuserer på alle de nyttige urtene som finnes gjerne tørket og økologisk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *