Søk
Close this search box.

Professor Gøtzsche: – Psykiatri som spesialitet bør fjernes

– Den gjør mer skade enn godt. Etter å ha lest de fem mest brukte lærebøkene i Danmark om psykiatri og medisin, er professoren klar: Psykiatri som medisinsk spesialitet er så skadelig at den bør fjernes.

Nå har legen, vitenskapsmannen, forfatteren, grunnleggeren av Nordic Cochrane Center og tidligere direktør ved Rigshospitalet i København konkludert: De mest brukte lærebøkene innen medisin og psykiatri i Danmark – trolig også i resten av Vesten – er så villedende, feilaktige og vitenskapelig uærlig at bøkene og praksisen bør opphøre.


Peter Gøtzsche er blant foredragsholderne på Høstkonferansen 8.-9. oktober i Sandvika. Program og påmelding her.


Biologisk psykiatri virkningsløs


– Jeg beskriver også svindel og manipulasjon med dataene i forskning som er hyppig sitert, skriver Gøtzsche i e-post til Hemali.
– Jeg konkluderer at biologisk psykiatri har vært virkningsløs. Og at psykiatri som medisinsk spesialitet er så skadelig at den bør forsvinne.
I sin nye bok Critical Psychiatry Textbook svarer Gøtzsche på hvorfor legemidler er den tredje hyppigste dødsårsaken i Vesten. Dessuten hva vi ikke får vite om medisinene.
I 2021 fikk legen ideen om å vurdere de mest brukte lærebøkene i Danmark. Hans siste bok er en lærebok som skal forklare hva som er galt med de andre lærebøkene.
– Jeg håper at andre forskere vil analysere lærebøkene som brukes i deres land.

Mer enn i noen annen spesialitet er psykiatri en disiplin der det er av største betydning å lytte til pasientene. Men når problemet er psykiatrienes egen praksis, er de sjelden villige til å lytte.

-Annonse-

Gøtzsche mener å ha avdekket et stort gap mellom framstillingen av psykiatri og hva forskningen faktisk viser.
– Mye av det ledende psykiatere hevder er feil, og det er grundig dokumentert (Ref. 1-11)

  • Om påliteligheten til psykiatriske diagnoser
  • Om årsaker til psykiatriske lidelser
  • Hvorvidt lidelser kan sees i en hjerneskanning eller -kjemi
  • Om fordeler kontra skader er av psykiatriske legemidler, elektrosjokk og tvungen behandling

– Mer enn i noen annen spesialitet er psykiatri en disiplin der det er av største betydning å lytte til pasientene. Men når problemet er psykiatrienes egen praksis, er de sjelden villige til å lytte.

– Psykiaterne er selgere og pasientene er kunder

En undersøkelse av 2031 australiere viste at folk trodde at antidepressiva, antipsykotika, elektrosjokk og innleggelse på psykiatrisk avdeling var mer skadelig enn gunstig. Psykiaterne bak undersøkelsen var misfornøyd med svarene og hevdet at folk bør komme frem til den “riktige oppfatningen”. Men tok de feil? Jeg tror ikke det.

– Vi har en situasjon der “kundene”, pasientene og deres pårørende, ikke er enige i “selgerne”, psykiaterne. Når dette er tilfelle, er leverandørene vanligvis raske til å endre sine produkter. Men det skjer ikke i psykiatrien. Den har monopol på å behandle pasienter med psykiske problemer.

Hormonell ubalanse i hjernen?

– Vi hører typisk at psykisk sykdom – som depresjon – har årsak i “hormonell ubalanse i hjernen”. Hva er din vurdering av den påstanden?
– Det er helt feil, en falsk påstand. Se Robert Whitakers brilliante artikkel om dette.

Hvordan vurderer du påliteligheten i psykiatriske diagnoser?
– De er meget upålitelige, som jeg beskriver i detalj i boken min.

Hvilket er det verste eksempelet du har sett?
– At ledende psykiatere hevder at piller mot depresjon beskytter barn og unge mot selvmord. Når de randomiserte forsøkene helt klart viser at de fordobler risikoen for selvmord. Også blant voksne.

– Hvem er de skyldige?
– Psykiaterne. Legemiddelindustrien bedriver organiser kriminalitet, men det fritar ikke psykiaterne for deres medisinske ansvar.

– Hva er løsningen?
– Psykiatrien bør nedlegges, den gjør mer skade enn gavn. Vi bør satse på psykoterapi, ikke piller.

Ekskludert fra forskningssamarbeidet Cochrane

Gøtzsche er blant de mange fagpersoner som har blitt straffet ved at de har talt med en annen stemme enn majoritetens. (Se ramme lenger ned) Han var initiativtakeren til det nordiske, uavhengige forskningssamarbeidet Cochrane, men ble ekskludert fra styret etter å ha ytret seg negativt om interessekonflikter, korrupsjon og forskningsjuks.

– Hvordan har du hatt det etter at du ble ekskludert fra styret i Cochrane?
– Det var tøft å bli utvist etter et skue der lederne brøt alle de reglene de selv hadde konstruert. Jeg har skrevet to bøker om denne skandalen. Cochrane er nå i dårlig form, og derfor heter min nyeste bok The decline and fall of the Cochrane empire. Jeg har det bra i dag og nyter livet, men Cochrane har det ikke bra etter å ha mistet anseelse og finansiering.
– Hva gjør slike opplevelser med deg?
– Jeg overlever å bli urettferdig behandlet. Livet mitt er mye bedre nå enn under tyranniet i Cochrane.

I tiden med covid har sensuren vist seg tydelig. Vi trenger vitenskapelig debatt, det gjør alle klokere.

Har etablert et nytt, uavhengig institutt

Gøtzsche grunnla det uavhengige Institute for Scientific Freedom. Visjonene lyder:

  • All vitenskap bør etterstrebe å være uten økonomiske interessekonflikter
  • All vitenskap bør publiseres så snart som mulig, og gjøres fritt tilgjengelig
  • Alle vitenskapelige data, inkludert studieprotokoller, bør være fritt tilgjengelige slik at andre kan gjøre sine egne analyser

– I tiden med covid har sensuren vist seg tydelig. Vi trenger vitenskapelig debatt, det gjør alle klokere, sier Peter Gøtzsche. Han gleder seg til å besøke Norge i oktober.


Kort fortalt

Medisinprofessoren Peter C. Gøtzsche grunnla det nordiske Cochrane-samarbeidet.
Samarbeidet går mellom forskere i mange land, og publiserer jevnlig kritiske gjennomganger av medisinsk forskning.
Cochrane-samarbeidet (Cochrane Collaboration) hadde uavhengige forskere uten interessekonflikter, og fokusere på den ”beste” forskningen. Inntil 2018 ble Cochrane ansett å være upartisk og troverdig.
I mai 2018 publiserte forskere fra Cochrane en vurdering av HPV-vaksiner. Artikkelen ble kritisert fra flere hold, deriblant av Gøtzsche og kolleger.
Kritikken gikk på at Cochrane-gjennomgangen burde ha inkludert minst 35 % (over 25 000) flere kvinner i metaanalysene.
Gøtzsche og kollegers systematiske gjennomgang av HPV-vaksineforsøkene er mer pålitelig enn Cochrane-gjennomgangen, da de baserte den på kliniske studierapporter.
Deres systematiske oversikt over HPV-vaksineforsøkene dokumenterte betydelig mer alvorlige nevrologiske skader hos de vaksinerte pasientene enn hos kontrollpasientene, hvorav nesten alle hadde fått andre vaksiner eller vaksineadjuvansen. Cochrane-gjennomgangen fant ikke dette.
Høsten 2018 fikk Gøtzsche sparken som rådsmedlem i Cochrane, og fra organisasjonen.
Tiltroen til Cochrane som uavhengig premissleverandør raknet.

Referanser

1 Whitaker R. Mad in America: bad science, bad medicine, and the enduring mistreatment of the mentally ill.
Cambridge: Perseus Books Group; 2002.
2 Healy D. Let them eat Prozac. New York: New York University Press; 2004.
3 Moncrieff J. The myth of the chemical cure: a critique of psychiatric drug treatment. Basingstoke: Palgrave
Macmillan; 2007.
4 Moncrieff J. The bitterest pills. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2013.
5 Whitaker R. Anatomy of an epidemic, 2nd edition. New York: Broadway Paperbacks; 2015.
6 Gøtzsche PC. Deadly medicines and organised crime: How big pharma has corrupted health care. London: Radcliffe
Publishing; 2013.
7 Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People’s Press; 2015
8 Gøtzsche PC. Mental health survival kit and withdrawal from psychiatric drugs. Ann Arbor: L H Press; 2022.
9 McLaren N. Anxiety, the inside story. How biological psychiatry got it wrong. Ann Arbor: Future Psychiatry Press;
2018.
10 Timimi S. Insane medicine: How the mental health industry creates damaging treatment traps and how you can
escape them. Seattle: Kindle Direct Publishing; 2021.
11 Breggin PR. Brain-disabling treatments in psychiatry: drugs, electroshock, and the psychopharmaceutical complex.
New York: Springer; 2008.


Les mer fra Hemali

Psykologen og legen: – Men størst av alt er skjønnheten
Ketogen diett kan bedre psykisk helse
Lise Askvik om helsevesenet: – Penga rår!
Vidar: – Jeg ble ødelagt av medikamenter

– Annonse –

– Annonse –