Søk
Close this search box.

Professor Seyfried: – God behandling mot kreft finnes, men den mangler en forretningsmodell

Hemali traff professor Thomas Seyfried og dr. Thomas Rau. De er ikke nådige i sine beskrivelser av dagens kreftbehandling. – Den lemlester og dreper, sier Seyfried.

Thomas N. Seyfried (f. 1945) er professor i genetikk og biokjemi ved Boston College i USA.

– Det er tungt å utfordre grunnleggende dogmer innen vitenskap, især på feltet kreft, erfarer Seyfried. Han mener at dokumentasjnen for at kreft ikke er en genetisk sykdom, er ugjendrivelige.

Thomas Rau (f. 1950) er lege, forsker og en pioner innen komplementær medisin. Han er grunnlegger av og leder BioMed Center Sonnenberg i Sveits.

– De fleste kreftpasienter er tarmvrak. Tarmen er kroppens viktigste organ, sier Rau, og viser til sammenhenger mellom tarmlekkasje, kroniske betennelser og kreft.

-Annonse-

– Tarmen og kroppens immunsystem er to sider av samme sak.

Hemali traff de to i 2023 i Oslo i forbindelse med Nordisk ernæringskonferanse i regi av Kostreform. Til konferansen var det sendt ut om lag 200 invitasjoner til media, men kun Helsemagasinet og Hemali.no var representert.

– De fleste kreftpasienter er tarmvrak.

Thomas Rau
Glad mann
Happy man
Thomas Rau er lege, forsker og en pioner innen komplementær medisin. Han er grunnlegger av og leder BioMed Center Sonnenberg i Sveits.

Kreft skyldes ikke “uflaks og genfeil”

Den rådende forklaringen på årsak til kreft er «uflaks og genfeil».
– Nei, kreft skyldes dårlig cellemiljø, sier Thomas Seyfried.
– Kreft har klare, underliggende årsaker. Kreft er et resultat av et forstyrret stoffskifte i cellens ørsmå kraftstasjoner – mitokondriene. Felles for alle kreftceller er at en stor del av mitokondriene
er skadd. Skadene oppstår på to måter: enten ved at de tilføres for lite oksygen, og/eller at de påvirkes av giftstoffer. Begge deler er et resultat av hva vi har spist, hvordan vi har levd og hva vi har vært utsatt for av ytre påvirkninger.

Seyfried har dypdykket i temaet i mer enn 30 år. I 2012 kom hans bok Cancer as a metabolic disease. I dag er han ledende innen denne banebrytende forskningen.
– Da vi på instituttet for tiår siden så hvordan cellene svarte på kalorireduksjon, spurte vi hvorfor.

Den medisinske forskeren Otto H. Warburg (1883–1970) ga solide svar allerede på 1920-tallet,
men likevel er hans forskning ignorert og forlatt. Vi så på dataene han tolket, og han hadde rett i teorien om hvordan kreft oppstår. Imidlertid tok han delvis feil i sin behandling av sykdommen.

– Hvis offisiell kreftbehandling er så god, hvorfor er da kreft en av de vanligste dødsårsakene i den vestlige verden?

Thomas Seyfried

“De lemlester og dreper kreftpasienter”

Seyfried er rystet over det han kaller lemlestelse og død som følge av cellegift og stråling.

– Kreftleger flest har ikke peiling, men later som om de har det. Hvis offisiell kreftbehandling er så god, hvorfor er da kreft den vanligste dødsårsaken i den vestlige verden? Konvensjonell behandandling dreper befolkningen, det burde vært kriminelt.

Vi bombarderes av behandlinger som ikke krever endringer i livsstil.– Etter oppdagelsen av DNA på 50-tallet løp alle etter genene og trodde at årsaken til kreft lå her. De fant mutasjoner, men mutasjoner i DNA er ikke årsaken. Kreft oppstår fordi ødelagte mitokondrier gjør at cellene endrer energiomsetningen. Om dine mitokondrier er sunne, er det vanskelig å få kreft. Løsningen er å frata cellene deres to energikilder, og da må ketogen diett og glutaminhemmere til, for ingen diett kan fjerne aminosyra glutamin. I stedet bruker man gift og stråling. Det virker ikke, og det kommer aldri til å virke. Offisiell kreftbehandling vil inngå i historien som en av dens verste medisinske skampletter.

Hvorfor innføres ikke metabolsk behandling i det offentlige?
– Fordi forretningsmodellen mangler. Institusjonene vil fortsette å behandle med medikamenter, stråling og operasjoner. Vi bombarderes av behandlinger som ikke krever endringer i livsstil.

Skolemedisinen tar symptomer, men ikke årsak

Dr. Thomas Rau:
– Skolemedisinen tar ikke hensyn til at vi i større grad enn før prøver å behandle årsaker til sykdom. Sykdomsbildet har endret seg dramatisk siden jeg studerte medisin. Med erfaring fra titusener av pasienter ser jeg en eksplosjon av kroniske, livsstilsrelaterte sykdommer med uklare symptomer. For meg blir det stadig kla rere at miljøgifter er en viktig årsak, men fortsatt er dette oversett i skolemedisinen. Når vi på klinikken studerer historien til tusenvis av pasienter, finner vi tre pilarer som må behandles før de kan bli bedre av kreft og autoimmune sykdommer:

  • Giftstoffer. Disse gjør at cellene forandrer seg epigenetisk til kreftceller, det vil si at genene overstyres av miljøfaktorer. Man kan bruke cellegifter og bestråle kreftcellene, men årsaken forblir.
  • Tarmhelse. Så og si alle med kroniske sykdommer har alvorlig dysbiose, det vil si en tarmflora i ubalanse.
  • Tilskudd. Med støtte som vitaminer og mineraler blir immuncellene bedre. Det er ikke lenger sant at et variert, sunt kost- hold gir deg nok vitaminer, mineraler, essensielle fettsyrer og aminosyrer.

Jeg har sjelden sett så smarte folk være så uvitende.

Kreft og karbohydrater

Seyfried forklarer dagens høye forekomst av kreft med vår tids livsstil, særlig
ved at mange har et altfor høyt inntak
av karbohydrater. De er ikke årsak til kreft, men gjør det mulig for kreftceller å formere seg.

– Våre forfedre spiste knapt karbohydrater, og genetisk er vi som dem. Det tar flere millioner år å endre genene våre. Vår genetikk beskytter oss mot kreft, men ikke når vi lever i utakt med genene. Lekfolk ser ut til å forstå dette bedre enn kreftspesialister, noe som er ekstremt utfordrende. Jeg har sjelden sett så smarte folk være så uvitende.

– Min oppgave er å dokumentere og publisere; la faget vise hva som foregår, korrigere vitenskapen og veilede protokollen som vi nå utvikler. Om vi fastholder teorien om at mutasjoner av DNA
er årsak til kreft, vinner vi aldri kampen mot kreft. Fagmiljøene bør være mer opptatt av fordelene av det jeg viser, enn å angripe oss.

Hvorfor skal kreftpasienter miste håret?

Dagens behandling er basert på feil teori. Derfor fungerer ikke behandlingen, og kreften kommer ofte tilbake, erfarer Seyfried og Rau. Behandlingen dreper ofte pasienten før kreften gjør det, sier de.

Hvor stor andel av alle som dør av kreft, dør egentlig av behandlingen?
– Jeg anslår 30 prosent, sier Seyfried.
– Nei, tallet er mye høyere. Jeg antar at minst 50 prosent dør av behandlingen, men dette er usikkert fordi obduksjon ikke utførers når kreft erklæres som dødsårsak, skyter Rau inn.

De sukker unisont.

– Såkalt standardbehandling skal være den til enhver tid beste, men denne er skrevet i granitt, og den forgifter, sier Seyfried.

– De standardiserte protokollene for behandling er utviklet på universitetssykehusene, som er tett knyttet til farmasøytisk industri. Likevel vises det til «vitenskap», supplerer Rau.

På klinikken i Sveits ser Thomas Rau endringer i typen kreft og antallet pasienter som trenger behandling.
– Utviklingen er eksploderende. De siste årene har vi sett et dramatisk skifte
i hvordan kreft oppstår. Sykdommen oppstår fortere, sprer seg raskere og rammer stadig yngre.

Hvordan forklarer du det?

– Det er vanskelig å observere vitenskapelig, men vi ser at utviklingen skjer parallelt med mRNA-vaksinering. Imidlertid finner vi dette også hos uvaksinerte, mye tyder på en epigenetisk forandring, sier Rau.

Mange av hans kreftpasienter kommer for sent til klinikken i Sveits.
– De dør før de ønskede endringene i cellenes stoffskifte har rukket å skje, men de pasientene som kommer i tide til å oppnå gunstige endringer, har gode resultater.

Dagens kreftbehandling gir profitt

De fleste sykehus ledes av forretningsfolk, minner Seyfried om.

– Dersom vi behandler kreft som en stoffskiftesykdom, vil enorme profitter forsvinne. Da hjelper det tydeligvis ikke at majoriteten av pasientene vil kunne helbredes uten gift og at pasienten blir delaktig i stedet for å miste handlekraft og hår. Hvorfor skal håret falle av når du prøver å bekjempe kreftceller? spør jeg.

– Det er en del av prosessen, svarer kreftlegene.

– Nei, sier jeg, det er en del av deres uvitenhet!

Lever du trygt med slike radikale uttalelser?

– Jeg håper da det, men jeg bryr meg egentlig ikke, ler Seyfried.

Han ønsker å utføre store studier som sammenlikner metabolsk og konvensjo- nell kreftbehandling.
– Vi har statistikk og kliniske forsøk.

La oss se på dem og lage randomiserte studier, har jeg oppfordret til i årevis, men slike studier finansieres ikke.

Fagfolk “gjemmer seg” i frykt

Rau og Seyfried presiserer at de har mange leger og medisinske forskere med seg i forståelsen av kreft som en stoffskiftesykdom, men de fleste «gjemmer seg under bordet» i frykt for å miste lisens og posisjon.

Hvor ligger håpet?

– Det ligger i at journalister som deg og publikum informerer og deler. Dessuten tror jeg at den utmerkede, nye dokumen- tarfilmen Cancer revolution5 kan utgjøre en forskjell, sier Seyfried. Filmen beskri- ver hundrevis av pasienter med «uhelbre- delig» kreft som overlevde etter å ha fulgt oppskriften basert på stoffskifteteorien.

Seyfried legger til:
– Kreftleger kaller Otto Warburg for en kvakksalver. Da genterapien kom, kastet de ham under bussen, men Warburg hadde rett.

– Det er det meste av standardisert kreftbehandling som er kvakksalveri, og noen må si det til dem, avslutter han.

Kilder

https://biomed-sonnenberg.com/en/home
Kostreform for bedre helse
Seyfried T. Cancer as a metabolic disease. Hoboken, NJ. John Wiley & Sons, Inc., 2012.
https://en.wikipedia.org/wiki/Warburg_hypothesis
Cancer revolution: https://cancerevolution.film/ BioMedSonnenberg AG, Schwellbrunn, Sveits.


Mer fra Hemal om kreft

Fedon Lindberg: – Kreftbehandlingen må bli mer helhetlig!

Kreftlegen til Terje Toftenes om hans “uhelbredelige” kreft: – At du ble syk var uflaks, at du ble frisk var flaks.
Se også video med Terje her.
Lege Torp fikk livstruende kreft: – Hadde ikke tid til å vente på “mer forskning”.
– Prekært behov for annen type kost til kreftpasienter.
– Kreft skyldes ikke genfeil og uflaks!
Kreft: – Det mangler ikke varme hender. Men god behandling mangler.
Video: Da lege Øyvind Torp fikk kreft, fulgte han ikke rådet om å “leve som før”.
Torstein Pedersen om kreftbehandling: – Jeg har ikke funnet på denne selv.

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *