Søk
Close this search box.

Siste tall om bivirkninger etter vaksinering: – Høye tall for de unge

ark i skriver med påskriften COVID-19 VACCINE

Med tiden får vi bedre data om vaksinenes fordeler og ulemper. Som tall fra over 166 sider fra Eudra Vigilance.

Bivirkninger meldt til Eudra Vigilance: – Mest overraskende er å se så mange alvorlige tilfeller i nervesystemet og muskelsystemet hos dem mellom 18 og 65 år, sier lege Peter Dvergsdal.
Nedenfor er tall basert på meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon. Rapporterte tilfeller fra helsemyndighetene i EU/EØS området per 2. august.

 • 778.725 meldte bivirkninger, opp 30.759 siden siste uke
 • 12.364 dødsfall, opp 467 siden siste uke
 • 218.550 alvorlige bivirkninger, opp 11.972 siden siste uke

Undergruppe, barn og unge opp til 18 år:

 • 3.306 meldte bivirkninger, opp 314 siden siste uke
 • 16 dødsfall, opp 1 siden siste uke
 • 1.044 alvorlige bivirkninger, opp 123 siden siste uke

Det ser ut til at BioNTech/Pfizer forårsaker minst like mye skader som AstraZeneca. Likevel er den offisielle fremstillingen at BioNTech/Pfizer er mye sikrere. Tallene viser at BioNTech/Pfizer er førende for neurologiske skader. Bak det samlebegrepet finner vi livslange lidelser som lammelser, rykninger, tap av kontroll over kroppsfunksjoner osv.

Etterslep, tallene er forsinket

Legg til det store etterslepet mellom rapportens grunnlag, basert på EUs innrapporterte tall, og nasjonale tall. De nasjonale rapporteres ofte forsinket, altså er de reelle tall trolig høyere enn rapportens grunnlag.

Norges innrapporterte tall i databasen er temmelig identiske med nasjonale tall, mens tyskerne har et etterslep på minst 30 prosent. Dette mønsteret er gjennomgående. Derfor kan vi anta at mørketallene er høyere enn tallene som foreligger.

-Annonse-

Tallene for bivirkninger øker med vaksinering

Sammenligning av rapporterte bivirkninger av medikamenter for de siste 10 år viser dessuten at tallene øker i relasjon til vaksinering: Etter to kvartaler i 2021 ligger tallene langt over tidligere fulle års tall.

Altså har vi nå nok datamateriale fra EU til å rettferdiggjøre en begrunnet skepsis til vaksinenes sikkerhet. Gitt at norske myndigheter har tilgang til dette datagrunnlaget, er det forunderlig at denne informasjonen ikke omtales i media.

Lege Peter Dvergsdal: – Høye tall for de unge


– Dette er høye skadetall for relativt unge mennesker, sier lege Peter Dvergsdal. – Og det totale antall meldte bivirkninger ser ut til å være større for 2021 enn tidligere år. Men det ser ikke ut som om tallene er sammenlignet med tallene hos uvaksinerte, det ville gitt bedre grunnlag.

– Det er et paradoks at folk blir syke av vaksinen, samtidig som at flere millioner behandles for Covid-19 med favipiravir. Nesten uten rapporterte, alvorlige bivirkninger. Fremdeles vet vi ikke hvor mange dødsfall og senskader vi forhindrer med tidlig behandling med virusmiddel, men det kommer nok, sier legen.

Antivirale medisiner: En revolusjon

Rundt 2010 gjennomgikk medisinen en liten revolusjon: Oppdagelsen av legemidler mot virus. Et vanskelig arbeid, gitt den tette koplingen mellom vert og parasitt: Forbindelser som er giftige og eventuelt dreper virus, også kan skade vertscellene. 
– Det er etter hvert flere medikamenter med samme angrepspunkt som favipiravir: puriner, som er «falske byggesteiner» for viral RNA syntetase, forklarer Dvergsdal.
– Konklusjonen er at det finnes et ufarlig alternativ til vaksinene. Det eldste produktet er favipiravir, det nyeste er molnupiravir, med samme angrepspunkt. De er bredspektrede, og virker på alle varianter koronavirus, og mange flere. Man kan ta dem hjemme, og unngå å belaste sykehus.

– Jeg kan behandle Covid-19

Dvergsdal har selv behandlet flere Covid-19-syke pasienter med antivirale medikamenter, med stort hell. Behandlingen må starte tidlig i forløpet, ellers har den ikke effekt. Dette advarte Dvergsdal om da den norskledede studien “Solidarity” skulle avdekke om eldre, velprøvde medisiner har effekt mot Covid-19 eller ikke. Men Dvergsdal ble ikke lyttet til, testingen ble gjort av sykehuspasienter i stedet for tidlig i forløpet. Konklusjonen ble: Eksisterende medikamenter virker ikke. Og kun med en slik konklusjon har en lov til å hastegodkjenne nye vaksiner. Vaksinene ble de rullet inn, og presentert som eneste løsning.

Jeg tror det er et tidsspørsmål før Nakstad og andre snubler og faller fordi de underslår skadevirkninger av de selvformerende vaksinene.Les mer om Dvergsdals erfaring: – Jeg kan behandle Covid-19. Nedstenging var unødvendig.

– Vi går over i etterfasen av pandemien, såkalt endemisk fase, sier Dvergsdal.
– Da er det viktig å vite at vi har en metode til å behandle dem som blir syke, både vaksinerte og uvaksinerte. Det er en revolusjon innen virusbehandling, ikke bare for koronavirus, men også andre luftveisvirus. De nye medikamentene er sannsynligvis mye mindre farlige enn paracetamol.

– Det er en spennende tid. Jeg tror det er et tidsspørsmål før Nakstad og andre snubler og faller fordi de underslår skadevirkninger av de selvformerende vaksinene. Og ikke informerer om forebygging, som betydningen av nok vitamin D. Og ikke om betydningen av tidlig behandling med ufarlige medikamenter. Jeg håper at ensporet tenking får seg en knekk, men det er kanskje for mye å håpe, undrer Dvergsdal.

Lege Peter Dvergsdal
Lege Peter Dvergsdal har god erfaring i å behandle Covid-19. Uten bivirkninger.

Om antivirale medisiner

 • Antiviralia er legemidler som brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av virus.
 • Antiviralia er stoffer og forbindelser som hindrer virus i å formere seg i vertsceller.
 • Det finnes et stort mangfold av virus, både hva gjelder struktur og innhold. Felles for dem er at de er avhengige av levende celler for å formere seg, vertsceller.
 • I noen tilfeller er et helt spesielle celler som angripes, for eksempel celler i lungevevet.
 • I andre tilfeller kan ett og samme virus angripe mange ulike celletyper hos verten.
 • Når virus trenger inn i en vertscelle, blir vanligvis vertscellen skadet.
  Kilde: Store medisinske leksikon.

Lege Peter McCullough på YouTube: – Jeg er lege, jeg skal redde liv. Hvor mange dør fordi vi ikke behandler med eksisterende legemidler?

Mer fra hemali

hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.
“Alle” leser steigan nå: – Om vi slapp sensuren, ville tallene eksplodert.
Debatten med Svein Østvik: – Kjennes det godt, NRK?
Lege: – Nei, vaksinens trygghet og virkning er ikke godt dokumentert.

– Annonse –

– Annonse –