Søk
Close this search box.

Staten manipulerte befolkningen under pandemien

portrett av mann med lite hår, han har litt skjegg, smiler litt, er iført hvit legefrakk

Pandemien førte til den største frihetsberøvelsen i Norge og mange andre land i fredstid. Nå er det viktig å evaluere det som skjedde.

Av professor Halvor Næss

Pandemien: Allerede i mars 2020 var det ganske tydelig at coronaviruset ikke var eksepsjonelt farlig. Alt tydet på at viruset var ufarlig for nesten alle friske personer under 70 år. Det var kun for gamle og andre med risikofaktorer som betydelig overvekt at viruset representerte en viss risiko.

Erfaringer fra cruiseskipet Diamond Princess i februar 2020 støttet slike antagelser. Senere er dette bekreftet i mange studier og offisielle tall. For eksempel er gjennomsnittsalderen for dem som dør av covid omtrent den samme som gjennomsnittlig levealder for befolkningen i sin alminnelighet.

Erfaringen fra pandemier sa “ikke steng”, likevel gjorde myndighetene det

Anbefalinger for håndtering av luftveispandemier før mars 2020 var basert på vitenskapelige studier og erfaring fra pandemier og epidemier i mange år. Det ble blant annet ikke anbefalt nedstengninger av økonomisk virksomhet og skoler. Karantene av friske eller stengning av landegrenser ble også frarådet. Begrunnelsen var at slike tiltak ville ha mange negative konsekvenser på befolkningen uten å begrense smittespredning i særlig grad.

-Annonse-

Det er overdødelighet i mange land. Sverige, som ikke stengte ned, har lavest overdødelighet i Europa.


Psykologspesialist Silje Schevig: – Historisk har gruppetenkning gitt fatale konsekvenser.
Hør Halvor Næss i Hemalipodden: – Vår bevegelsesfrihet er truet.


Vi vet nå at konsekvensene av nedstengningene har vært alvorlige slik folkehelseeksperter forutså før mars 2020. Mange mistet levebrødet. Skoleelever gjør det dårligere på tester i dag enn før pandemien. Dette er ikke tilfelle i Sverige, som ikke stengte skoler. Sosiale problemer har økt og psykisk helse er forringet for mange. Vi opplever nå inflasjon og dyrtid. Det er overdødelighet i mange land. Sverige som ikke stengte ned, har lavest overdødelighet i Europa.

Myndighetene brukte modeller, ikke empiri

Myndighetene mener imidlertid at de negative konsekvensene overveiende var resultat av selve pandemien og ikke av tiltakene. De hevder at tiltakene mot viruset var en suksess og at mange millioner ble reddet på verdensbasis. De bygger dette på datamodeller.

Den mest kjente modellen kommer fra Imperial College i London. Denne spådde blant annet at 90 000 svensker ville dø våren 2020 uten nedstengninger. Sverige stengte som kjent ikke ned og ifølge offisielle kilder døde 6 000. Dette må sies å ha vært en total skivebom for denne datamodellen.

Det er viktig å huske at myndighetene bevisst pisket opp frykt i befolkningen.

Likevel baserer myndighetene seg på datamodeller og ikke empiriske studier som viser at tiltakene var en fiasko. Datamodeller forteller ikke annet enn det de blir bedt om å fortelle, og det ser ut til å være nok av dataingeniører som produserer datamodeller skreddersydd for myndighetenes manipulasjoner.

Helsedirektøren ønsket å skape en “sjokkeffekt”

Det kan hevdes at frykt bidro til mange av de negative konsekvensene vi nå opplever. Frykt førte til at noen isolerte seg uavhengig av myndighetenes tiltak. Det kom krav om nedstengninger, blir det hevdet. Det stemmer trolig til en viss grad, men det er viktig å huske at myndighetene bevisst pisket opp frykt i befolkningen.

Psykologer ble rekruttert for å skape frykt i befolkningen for at tiltakene lettere skulle kunne gjennomføres.

Helsedirektør Guldvog ønsket å skape en “sjokkeffekt” blant folk. I England og andre land ble psykologer rekruttert for å skape frykt i befolkningen for at tiltakene lettere skulle kunne gjennomføres. Tiltakene i seg selv bidro trolig til å øke frykten i befolkningen ytterligere. Det var for mange en utenkelig tanke at myndighetene uten god grunn skulle gå så drastisk til verks som de gjorde.

Erfaringene fra Sverige taler imidlertid imot at det var overdreven frykt i befolkningen. Svenskene ble ikke utsatt for fryktkampanjer fra myndighetene, og det var ingen massive krav om nedstengninger fra den svenske befolkningen.

Tiltakene har gitt negative følger, ikke pandemien i seg selv

Det er lett å se at det er tiltakene og ikke pandemien som er årsaken til de negative konsekvensene vi nå opplever. De aller fleste som døde var pensjonister mens des om døde i arbeidsfør alder oftest var syke av andre årsaker. Det var ikke den produktive delen av befolkningen som ble rammet hardt av pandemien. Derfor er det en uunngåelig slutning at det er tiltakene som er årsak til de negative konsekvensene.

Jeg er ganske sikker på at hvis myndighetene ikke hadde intervenert med tiltak, så ville pandemien ha gått under radaren for de aller fleste.

Jeg er ganske sikker på at hvis myndighetene hadde stilt seg på sidelinjen og ikke intervenert med tiltak, så ville pandemien ha gått under radaren for de aller fleste. Det passer med min erfaring fra en influensaepidemi i Bergen i 2000. Den førte til rekordmange innleggelser på sykehus og minst 50.000 bergensere må ha vært syke i løpet av en måneds tid. Det var minimal eller ingen informasjon om dette i pressen. Det var ikke daglige pressekonferanser og økonomien var ikke skadeskutt i etterkant. Den epidemien gikk under radaren for folk flest. At også coronapandemien ville gått under radaren, passer med at nesten ingen jeg har spurt, kjenner noen som har dødd av covid.

Befolkningen ble manipulert, god hjulpet av media

Håndteringen av pandemien innebar en massiv manipulering av befolkningen fra myndighetenes side. Godt hjulpet av media som fungerte som ukritisk mikrofonstativ. Samarbeidet mellom myndigheter og media har stor gjennomslagskraft i befolkningen. Fortsatt viser undersøkelser fra England at det er stor oppslutning i befolkningen om de tiltakene som ble gjort. Det har vært oppsiktsvekkende lite kritikk av tiltakene fra leger eller økonomer som burde ha visst bedre.

Motkrefter slipper ikke til og beskyldes for konspirasjonsteorier og desinformasjon.

Coronapandemien var en ideell «krise» for myndigheter som ønsker å vise handlekraftig effektivitet. Uansett tiltak ville antall døde være relativt lavt og «suksess» et faktum. Det er åpenbart at myndighetene ved hjelp av pressen og «intellektuelle» kan manipulere befolkningen til å omfavne drakoniske frihetsberøvelser for selv minimale kriser. Motkrefter slipper ikke til og beskyldes for konspirasjonsteorier, misinformasjon og desinformasjon.

Vi har ikke lenger et livskraftig demokrati hvis vi ikke lærer av de sjokkerende feilgrepene under pandemien.


Etter pandemien: Hvordan kunne splid oppstå? Hvordan bygger vi nå bro?
 Møt Guro, Julia og Silje på Litteraturhuset i Bergen! 2. mai.

Hva har frykt, moralisering og sensur gjort med oss som folk?
Hva ble og blir sensurert?
Hvordan bidrar tekgiganter, media og myndighet til å kontrollere ytringer og påvirke hva som er «god moral»?
Hvordan kan vi forstå nordmenns adferd de siste tre årene?
Med Hemalis journalist Guro Skjelderup
Hemalis redaktør Julia Schreiner Benito og
psykologspesialist Silje Schevig. Se arrangementet her.


Siste fra Hemali

Norge ble for trangt for Miriam og Frode, nå bærer det til Sentra-Amerika!
Ulike batcher: Dansk studie antyder enorme forskjeller i risiko for mRNA-vaksinene.
Kontrollorganer som skal regulere farmasøytisk industri, er finansiert av den.


– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

 1. Nå har en dansk studie fra i fjor og en norsk studie fra april i år vist at Long Covid sannsynligvis ikke skyldes Covid. Det viser seg at mange som ikke er smittet i samme testgruppen får de samme symptomene. Man mener derfor at symptomene kan være reelle, men det må være noe annet enn Covid som er hovedårsaken.

  Selv tror jeg det er mange årsaker, blant annet et mediehysteri uten like i historien. NRK sendte covidnyheter 24 timer i dagenet og i så godt som alle nyhetssendinger i over to år. I tillegg ble folk møtt av ekstreme avisoverskrifter daglig, i butikker, kiosker og alle knutepunkt for reisende. I tillegg preger det debattene på arbeidsplasser, skolene og privat. Folk føler og måler og samtaler. I tillegg finnes det nok svært mange som hater skolen, jobben og mye annet som gjør at de kan være fristet til å bruke dette for alt det er verdt. Hva med fridager, erstatning, uføretrygd, etc?

  I følge den danske studien finnes det ingen tester for long covid. Derfor er forskerne avhengige av folks egen fortelling om virusinfeksjon og senfølgene.

  Det er verdt å tenke på når de nylig også fant at vaksinen kunne halvere Long Covid: «Det finnes ingen tester for long covid», men de vet at vaksinen kan halvere Long Covid? Kan det eventuelt være Placeboeffekten? https://nhi.no/forskning-og-intervju/vaksine-halverer-risikoen-for-long-covid/

  Long Covid studiene får selvsakt kritikk fra andre forskere og det er sikkert ikke så rart. Jeg har vel aldri opplevd et fenomen hvor man finner så mye uenighet som rundt covid-19.

  I den danske studien reagerer en forsker på at man har kontaktet Facebook-gruppa «Covidramte med senfølger». Gruppas 8000 medlemmer fikk invitasjon til å delta i studien.

  I den norske studien som hadde 500 deltagere mente man at det var for lite.

  Her er den danske og den norske studien:

  30 PROSENT AV DE MED LONG COVID, HADDE ALDRI HATT COVID, VISER DANSK STUDIE. https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2022/12/30/195892491/30-prosent-av-de-med-long-covid-hadde-aldri-hatt-covid-viser-dansk-studie

  NORSK STUDIE AVDEKKET LONG-COVID OGSÅ HOS IKKE-SMITTEDE: – DIAGNOSEN ER DERFOR IKKE HENSIKTSMESSIG. Etter grundige undersøkelser avdekket forskerne long covid hos halvparten dem som hadde vært smittet. Overraskende nok fant de samme resultat blant ungdommene som ikke hadde vært koronasmittet. https://www.dagensmedisin.no/covid-19-forskning/norsk-studie-avdekket-long-covid-ogsa-hos-ikke-smittede-diagnosen-ikke-hensiktsmessig/561067

  Noen flere?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *