Søk
Close this search box.

Tran, vitamin D og Omega-3 – la oss avklare!

Da resultatene av Transtudien ble publisert tidligere i høst, sto forskere overrasket fram og sa at de ikke hadde fått det resultatet de forventet. En opprydding i begreper er derfor på sin plass.

Denne teksten er utarbeidet av biopat Renate Elida Haug. Haug er en del av Hemalis fagråd.

Biopat Renate Elida Haug

Tran, vitamin D og Omega-3 -vet du forskjellen? Her vil jeg forklare hva disse mye brukte begrepene betyr og hva disse tre ulike tingene kan brukes til. Teksten vil også ta for seg hvordan forskning skal leses. Det er nemlig ikke fullt så enkelt som man skulle tro. Først er det på plass med en liten klargjøring.

Tran

Tran er fiskeolje som er fremstilt av torskelever, hverken mer eller mindre. Torskeleverolje kan ha svært ulik kvalitet. Tran er blant de få naturlige kildene til D-vitamin i den nordiske kosten. Tran inneholder også A-vitamin, er ofte tilsatt E-vitamin og har høyt innhold av Omega3-fettsyrer.

Vitamin D

Vitamin D er det eneste vitaminet kroppen kan produsere selv. Det produseres i huden når den utsettes for ultrafiolettlys fra solen. Helsedirektoratet definerer vitaminer på følgende måte: «Vitaminer er næringsstoffer som regulerer kroppens stoffskifte og er nødvendige for omsetningen av karbohydrat, fett, protein og mineralstoffer. Vitaminene må tilføres via maten fordi kroppen ikke selv er i stand til å bygge dem» (1).

Det kan altså diskuteres hvorvidt vitamin D faktisk er et vitamin etter denne definisjonen, eller om det i realiteten er et hormon. I følge flere ledende forskere på vitamin D kan optimal konsentrasjon av vitamin D i blodet styrke immunforsvaret og motvirke blant annet hjerte-og karsykdommer, diabetes type 2 og også Covid-19 (2, 3).

-Annonse-

Omega-3

Omega-3 er en essensiell fettsyre. Det betyr at kroppen ikke kan produsere denne selv, men er avhengig av at den inntas gjennom mat eller tilskudd. Omega-3 er, som navnet tilsier, essensiell for oss mennesker.

I mange år har norske helsemyndigheter anbefalt nordmenn å ta tilskudd av tran eller fiskeolje helt fra spedbarnsalder. Dette skyldes hovedsakelig at fiskeoljer har høyt innhold av omega-3. Inntak av tilskudd med omega-3-fettsyrer er forbundet med flere positive helseeffekter:

  • reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer
  • ser ut til å motvirke blant annet revmatiske lidelser, inflammatoriske tarmsykdommer og hud- og luftveisproblemer (4).

De essensielle fettsyrene

Personlig er jeg en stor tilhenger av de virkelig gode omega-3-tilskuddene. Se for deg hvordan hver celle i kroppen er omgitt av en cellemembran som beskytter alt det som er inne i cellen. Denne livsviktige grensen vokter de verdifulle mitokondriene som produserer din livsenergi og som blant annet muliggjør bevegelser i muskler og muligheten til å tenke.

Cellemembranen er også grensen som vokter ditt verdifulle DNA. Der inne i cellekjernen finnes dine kromosomer, det som til syvende og sist utgjør deg. Denne grensen er bygget opp hovedsakelig av fettsyrer. Hvis denne grensen blir for svak, står alt på spill. Celler uten sunne membraner mister fleksibilitet, evne til næringsopptak, og evnen til å kommunisere med andre celler. Svake cellemembraner fører til sykdom.

Over halve hjernen er fett

Bare for å gjøre det helt klart: Hjerneceller er også celler. Hjernen vår består av 60 prosent fett, og mye av dette fettet er omega-3. For dere som har vært gravide (eller har levd med en gravid partner): Du bygde et helt nytt, levende vesen av bare dine egne ressurser.

Dette nye vesenet besto utelukkende av ulike celler som trengte en sterk cellemembran, og alle disse fettsyrene ble funnet i din kropp. Deretter ammet du kanskje? Morsmelk inneholder også omega-3, og igjen ga du fra deg av dine egne ressurslagre. Hvor har du disse lagrene med fettsyrer? Jeg minner om at hjernen din består av 60 prosent fett. Kanskje det ikke er så merkelig at det skjer ting med konsentrasjon og hukommelse under et svangerskap, at vi snakker om «ammetåke».

Det dannes lett harskningsstoffer i tran og fiskeolje, som forskning har vist kan skade celler og bidra til sykdom

Harske eller ferske fettsyrer

Forskningsresultater rundt omega-3 (flerumettede fettsyrer) har ofte vært varierende. Dette burde ikke overraske ettersom flerumettede fettsyrer er ustabile og oksiderer (harskner) lett. Fettsyrene i omega-3-tilskudd harskner raskt under produksjon og lagring fordi produktene utsettes for luft, lys, varme eller andre stoffer som setter fart i harskningsprosessen. Det dannes dermed lett harskningsstoffer i tran og fiskeolje, som forskning har vist kan skade celler og bidra til sykdom.

Naturlig og fersk fiskeolje har høy biotilgjengelighet (blir tatt lett opp av cellene) og bygger sterk cellemembran. Naturlig og harsk fiskeolje vil skade cellene og i tillegg gjerne smake og lukte harskt. Så enkelt er det. Det er kanskje flere enn meg som har gått gjennom barndommen og rapet opp smak av gammel fisk?

Transtudien

Etter at Covid-19 gjorde sin entre i verden ble det raskt mye snakk om D-vitamin. Det gikk rykter om nivået av vitamin D kunne ha noe å si for både smitte og sykdomsforløp. Ikke lenge etterpå ble den norske «transtudien» igangsatt. I denne studien fikk deltagerne tilsendt enten tran eller maisolje som skulle tas gjennom vinteren 2020 og 2021. Målet var, ifølge forskningsrapporten, å finne ut hvorvidt tran, en lav dose vitamin D, tatt gjennom vinteren, kunne forebygge covid-19 og andre luftveisinfeksjoner (6).

Allerede nå ser kanskje den våkne leser at det er noe som skurrer i oppgaveteksten. Hva er tran, hva er vitamin D og hva er det egentlig de prøver å finne ut i denne studien?

Studien forteller ingenting om kvaliteten på torskeleveroljen som ble brukt

Forteller ingeting om kvaliteten

Tranen som ble brukt i denne studien ga deltagerne 10 µg (microgram) vitamin D daglig i seks måneder. Studien forteller ingenting om kvaliteten på torskeleveroljen som ble brukt. I tidligere studier har vi ofte sett at torskeleverolje kommer dårlig ut hva oksidasjon angår. Til sammenligning har fiskeolje fra laks vist seg mer stabil og harskner tilsynelatende ikke like lett. Nå er det jo vel og merke ikke omega-3 det forskes på i denne studien, men likefult får deltagerne i oppgave å ta en daglig dose potensielt harsknet og cellenedbrytende fettsyre som vil hindre kroppen i å ta opp eventuelle næringsstoffer fra oljen.

Overraskede forskere

I disse dager har «Transtudien» blitt publisert, og media var raskt ute med å konkludere med at Vitamin-D allikevel ikke hadde så mye å si for immunforsvarets omgang med Covid19, ettersom det kan se ut som daglig inntak av tran ikke hadde nevneverdig effekt. Forskere sto overrasket frem og fortalte at de ikke hadde fått resultatene de forventet (7).

I fare for å sparke opp åpne dører kan jeg gjøre oppmerksom på at meget god forskning på Covid-19 og D-vitamin allerede var tilgjengelig. Allerede september 2020 publiserte Linda Benskin en omfattende forkningsrapport om Covid-19 og D-vitaminmangel. Det eneste transstudien beviser, og kan bevise i kraft av oppgaven forskerne selv har formulert, er at 10 µg D-vitamin gitt som tilskudd i torskeleverolje av uviss kvalitet ikke forebygger luftveisinfeksjoner nevneverdig.

Kilder:

1. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/vitaminer-mineraler-kosttilskudd-salt

2. https://www.researchgate.net/publication/344239340_A_Basic_Review_of_the_Preliminary_Evidence_that_COVID-19_Risk_and_Severity_is_Increased_in_Vitamin_D_Deficiency

3. https://orthomolecular.activehosted.com/index.php?action=social&chash=854d6fae5ee42911677c739ee1734486.206&s=a97e453a19614d74cdf37ac96903f0c6

4. Gaby AR. Nutritional medicine. Concord, NH: Fritz Perlberg Publishing, 2011

5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19079875/

6. https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-071245

7. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/09/08/resultatet-fra-transtudien-er-klart–vi-trodde-nesten-ikke-vare-egne-oyne/


Les mer fra Hemali

–Transtudien befester at statens anbefaling for vitamin D er altfor lav!
Biopat Renate Elida Haug: -Det er summen av belastning som gjør oss syke
Tran og vitamin D null virkning mot virus, lyder det i dag. Tja.
Andreas Wahl avslører sin uvitenhet om vitamin C
– Annonse –

– Annonse –