Søk
Close this search box.

Vitamin D mot virus

kvinne soler seg på grønn eng med blomster

For 20 år siden kom rådet om tilskudd av vitamin D. Nå viser irske studier gode grunner til å øke dosen.

En klargjøring: Vitamin D er ikke et vitamin, men et hormon som aktiveres av kolesterol ved sollys. Altså trenger vi både kolesterol og sol!
Vitamin D kan bygge motstand mot virus generelt og Covid-19, ifølge to irske vitenskapelige studier. I en av dem, publisert i Irish Medical Journal, oppfordrer forfatterne at koronapasienter, sykehjemsbeboere og eldre snarest får vitamin D-tilskudd. Videre antyder studiene at vitamin D-tilskudd, særlig hos helsepersonell, kan begrense infeksjon og flate Covid-19-kurven.

Det typiske er at du ikke merker det om du mangler vitamin D

Mens vi venter på vaksine

Forfatterne mener at tilskudd av vitamin D er viktig i mangel av vaksine og medikamentell behandling mot Covid-19. Forskere fra Technological University Dublin og Trinity College Dublin anbefaler irske voksne 20 til 50 mikrogram D-vitamin daglig.

Særlig eldre mangler vitamin D

D-vitaminmangel er utbredt der det er lite sol, spesielt hos eldre. Mangel kan øke risikoen av virale luftveisinfeksjoner. Det typiske er at du ikke merker det om du mangler vitamin D. Svekket/skadet beinvev og muskulatur kan følge av mangel. Der det er lite sol, anbefaler forfatterne tilskudd hele året, ikke bare i vintermånedene.

-Annonse-

Forskerne: ved lite sol, anbefaler vi tilskudd hele året

En annen rapport, fra Irish Longitudinal Study on Aging (TILDA), anbefaler også tilskudd av D-vitamin til alle over 50 år. Der det er lite sol, anbefaler forfatterne tilskudd hele året, ikke bare i vintermånedene. Rapporten viser at vitamin D er avgjørende i å forebygge luftveisinfeksjoner, redusere antibiotikabruk og øke immunsystemets respons på infeksjoner.

Vitamin D ved luftveisinfeksjon

TILDAs hovedforfatter, professor Rose Anne Kenny, sier til avisen Irish Examiner at de har «veldig sterke bevis» for å anbefale vitamin D i forebygging av luftveisinfeksjoner.
– I en studie reduserte tilskudd av vitamin D risikoen for luftveisinfeksjoner til halvparten, sier Kenny til avisen.

Hemali understreker: Følg rådene fra Folkehelseinstituttet. Tilskudd av vitaminer erstatter ikke offentlige smittevernsråd.

Vitamin D

  • Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling), og opptas i tarmen fra vitamin D-holdig mat eller kosttilskudd.
  • Mangel på vitamin D kan hos barn medføre rakitt (engelsk syke) og hos voksne osteomalasi, karakterisert ved for lavt innhold av kalsium i skjelettet, skjelettsmerter og svak muskulatur, særlig i bekkenpartiet.
  • Det skilles mellom lett, moderat og uttalt vitamin D-mangel. I de senere år er man blitt oppmerksom på at lett vitamin D-mangel forekommer hyppig, spesielt blant eldre og sykehjemspasienter.
  • Lett vitamin D-mangel medfører økt risiko for beinskjørhet og beinbrudd.
  • Vitamin D-mangel var svært utbredt i den vestlige verden omkring 1900-tallet.
  • Personer med mørk/svart hud som flytter fra solrike land til områder med mindre sol, er en utsatt gruppe.
  • I Norge er det påvist høy forekomst av vitamin D-mangel, spesielt hos mørkhudede kvinner i Oslo. Tilsvarende er funnet i en rekke europeiske land. (Kilde: Norsk helseinformatikk. NHI)

Mer fra Hemali

Korona, overvekt og livsstil – kan vi snakke om det?
Vidar: – Ødelagt av medikamenter.
Periodisk faste, virker det?

– Annonse –

– Annonse –