fbpx

Fylkespolitiker: –Medier har underkommunisert vesentlig kritikk av vaksinene

Susannes brev til Statsministeren sprer seg fort. På sin FB-profil skriver hun: – Jeg vil dere skal vite at det ikke er lett å ta et slikt initiativ – alene – men jeg måtte.

Og jeg har lett etter en inngang i lang tid. Jeg vet at mange av mine partikollegaer og venner vil synes jeg gjør galt i dette. Det er ok. Jeg ber likevel om respekt på vegne av alle jeg vet jeg representerer. Vi er mange som er dypt bekymret. Det som skjer strider mot noe inni oss. Spesielt med tanke på barn og unge. Medier har underkommunisert vesentlig kritikk og dermed tatt fra vanlige folk muligheten til å ta opplyste og balanserte valg. Det strider mot menneskerettigheter, demokratiske prinsipper og ytringsfrihet. Det går ikke lenger. Jeg må gjøre det som kjennes rett for meg – helt uavhengig av partipolitisk tilhørighet. Jeg er først og fremst et menneske. Og jeg bryr meg om sannhet, rettferdighet og frihet. Håper på forståelse. Takk.

Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?


Her er hennes åpne brev til Erna Solberg, gjengitt etter tillatelse fra Heart:

Den 24. juni ble forskningsartikkelen «The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy» publisert; noe som gir grunn til å revurdere Norges vaksinestrategi snarest. 3.7. ble den fagfellevurderte og godkjente studien trukket tilbake. Jeg mener poengene mine likevel står seg: Vi bør pause vaksineringen av barn og unge og vente på mer sikkerhetsdata.

Massevaksineringen bør derfor pauses i påvente av mer forskningsbaserte sikkerhetsdata.


På grunn av hastegodkjenning har ikke vitenskapen hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen. Nå begynner «etterpåklokskapens» tall å bli tilgjengelig og det er disse tallene som har blitt benyttet i forskningen, der man ville veie fordeler mot ulemper. Studien har bearbeidet store feltdatasett fra Israel, for å vise hvor mye ett spart Covid19-dødfall koster i antall vaksinedødsfall og foreløpige dokumenterte vaksineskader. Tallene taler sin egen sak. Det finnes ikke en tydelig fordel. Massevaksineringen bør derfor pauses i påvente av mer forskningsbaserte sikkerhetsdata.

Manipulering av kroppens eget system

Pandemien har ført til massiv inngripen i enkeltmenneskets liv, uten at alle tiltak har solid nok forskning bak seg. Jeg er bekymret for at tiltak, og da spesielt massevaksineringen, som er basert på manipulering av kroppens eget system, kan medføre tragiske og uforutsette utfall på lang sikt. Som folkevalgt, og dermed ombudsperson for folket, kjenner jeg på et ekstra stort ansvar for befolkningens ve og vel, menneskerettigheter og den enkeltes rett til å bestemme over egen kropp. Det oppleves nå et merkbart gruppepress, i alle aldersgrupper, for å ta en vaksine som enda ikke er formelt godkjent. Retten til å ta selvstendige valg blir svært forstyrret. Og nå står barn og unge for tur.

Interessant er det også at mRNA- og DNA-vaksinenes oppfinner og «far», Dr Robert W Malone, selv er bekymret og ber om at vaksineringen nå settes på pause i sin artikkel «Bioethics of Experimental COVID Vaccine Deployment under EUA: It’s time we stop and look at what’s going down».

Regjeringens ansvar

Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og potensiell død gjennom massevaksinering? Er regjeringen klar over at et slikt ansvar veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi? Er regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom ville gjort?

Takker for snarlig svar.
Med vennlig hilsen Susanne Heart
Fylkespolitiker i Rogaland
Folkevalgt/Ombudsperson

Mer fra hemali

Lege: – Vaksinenes trygghet og virkning er ikke godt dokumentert!
Vennskap og demokrati i koronaens tid.
Vaksinene kan gi autoimmune reaksjoner.
Lege: – Om jeg hadde fått tatt inn de tablettene, hadde vi ikke behøvd å stenge ned.
Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte.
Hvorfor kaller vi dem vaksiner?

Følg oss!

0FansLike
0FollowersFollow

17 180 meldinger om bivirkninger ikke behandlet. Legemiddelverket ønsker neppe å bli à jour.

Det later ikke til at Legemiddelverket ønsker å bli a jour med sitt register. Siden vaksineringen startet i 2021, har Legemiddelverket systematisk latt det akkumuleres et etterslep på «behandling» av innmeldte data.

– Koronasituasjonen øydela livet mitt. Både privat og profesjonelt.

Helsefagarbeidar: Koronasituasjonen øydela livet mitt. Det er mitt største ønske at denne historia kjem ut.

Mettet fett: – Vi har ikke forstått den biologiske mekanismen!

Striden går om mettet fett: Gir det risiko for sykdom, eller ikke? Ernæringsbiolog Marit Kolby Zinöcker håper at vi nå står ved et sprang.

Les mer om ...

17 180 meldinger om bivirkninger ikke behandlet. Legemiddelverket ønsker neppe å bli à jour.

Det later ikke til at Legemiddelverket ønsker å bli a jour med sitt register. Siden vaksineringen startet i 2021, har Legemiddelverket systematisk latt det akkumuleres et etterslep på «behandling» av innmeldte data.

– Koronasituasjonen øydela livet mitt. Både privat og profesjonelt.

Helsefagarbeidar: Koronasituasjonen øydela livet mitt. Det er mitt største ønske at denne historia kjem ut.

Mettet fett: – Vi har ikke forstått den biologiske mekanismen!

Striden går om mettet fett: Gir det risiko for sykdom, eller ikke? Ernæringsbiolog Marit Kolby Zinöcker håper at vi nå står ved et sprang.

Lege Fedon Lindberg: – Mine beste råd for å forebygge kreft.

Alle kan få kreft. Genetikk spiller inn, men heldigvis er svært få kreftformer så genetisk betinget at de vil utvikles uansett hva du gjør. Det er miljøet som trigger genene, sier Fedon Lindberg.

NRKs nyhetssjef svarer hemali

hemali er kritisk til det vi mener er statskanalens lydighet overfor myndighetene. Dette utdypet vi i en ytring, og ba om svar fra NRK.