Søk
Close this search box.

Kreftforeningen svøper sine ord i deilige visjoner. Det treffer fars lommebok.

julia schreiner benito er redakør av hemali.no

Hvor ofte skal Kreftforeningen gjenta at «fremtidens behandling kommer nå»?
Kreftforeningens tiggerbrev er full av ord som åpner min gamle fars lommebok.

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Men tiår etter lovnader om at «gåten skal løses», og om fremtidens effektive behandling, er kreft vanligste årsak til for tidlig død i Norge.
«Vi står sammen for et liv uten kreft».
Gjennom 80 år har Kreftforeningen besnæret med ord om håp. I går kom enda et brev, en visjon til min gamle, godhjertede far. Med en giro. Det er penger i ord om håp, penger i visjonen om at fremtidens mirakel er rundt hjørnet. Om du bare gir, kan mirakelet skje! Far gir.
I fjor var Kreftforeningens anskaffede midler 785 472 550 kroner. 

Kommunikasjonen treffer

For fjerde år på rad rager Kreftforeningen på omdømmetoppen blant interesseorganisasjoner. Det krever sine kommunikatører. Avdelingen for «kommunikasjon, påvirkning, dialog og rådgivning» består nå av 36 årsverk.
Kommunikatører som er bevisste sin strategi ved bruk av pronomen som «jeg» og «vi». Som om vi er familie:
«Jeg har stor tro på tiden vi går inn i», skriver generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.
«Mye tyder på at vi i årene som kommer kan ta i bruk nye, moderne verktøy til å behandle kreft.»

Kreft er vanligste årsak til for tidlig død

«Stadig flere overlever kreft», står det videre i tiggerbrevet som om det er en gladnyhet. Det skulle bare mangle at flere overlever, ettersom stadig flere rammes og behandles. Omtrent tre ganger så mange i dag som for 50 år siden.
Kreftforeningen kunne brukt renere ord: «Kreft er nå vanligste årsak til for tidlig død i Norge. Vi har feilet i å løse gåten. Kan det tenkes at vi har lett på feil sted»? Men nei:
«Historien viser oss, igjen og igjen, at vi mennesker sprenger grenser for hva vi trodde var mulig. Med nye gjennombrudd, som for bare noen få år siden var utenkelig, oppnår vi mye takket være ny forskning.»
En hake her: «Nye gjennombrudd» har ikke snudd dødsraten. En hake til: Det forskes minimalt på bakenforliggende årsaker til kreft. Årsaker som knyttes til livsstil.

-Annonse-

«Spis vanlig, lev vanlig. Resten overlater du til helsevesenet!»

Kreft skyldes neppe “genfeil og uflaks”

Kreftforeningens «visjon» nås neppe før mer forskning dreies fra legemidler mot livsstil. Kreftforeningen bør våge, i stedet dyrker den konsensus.
Stadig flere, anerkjente forskere mer enn antyder at kreft ikke skyldes «genfeil og uflaks», men moderne livsstil. Summen av belastninger fra dårlig kosthold, miljøpåvirkninger, stress, lite søvn…
Men når Kreftforeningen inviterer til kurs for å «rydde i jungelen av informasjon», lyder det: «Spis vanlig, lev vanlig. Resten overlater du til helsevesenet!»
Kreftforeningen jobber aktivt for at kreftpasienter skal følge særnorske, byråkratiske retningslinjer og behandlingstradisjoner. Og for å hevde at alternativer er uten effekt. Kreftforeningen heier på Norges særs konservative regulering av medikamenter og kosttilskudd. Det fratar kreftpasienter muligheter for egenbehandling.

Byråkrati hindrer alternativer

Trygt og godt at systemet er konservativt, sier du? Kanskje. Til du står der med kreften på strupen og byråkratiet hindrer deg i å gå alternative veier. Pasienter som selv importerer noe så uskyldig som CBD-olje kan få politiet på døren.
Et funn fra analysebyrået IQVIA da de målte tiden det tar fra en kreftbehandling har fått markedsføringstillatelse til den er tilgjengelig for pasientene: Norge ligger på 24. plass av 27 europeiske land. Kun Litauen, Estland og Portugal kommer dårligere ut.

Kreftlege: “Rystende få studier”

Kreftforeningen skriver at “det er viktig å støtte hele bredden av kreftforskning, fra grunnforsking til utprøving av ny behandling. I 2019 bevilget vi 221 millioner kroner til forskning.”
Det rimer dårlig med onkolog Halfdan Sørbyes beskrivelser. I fjor sa han til Dagens Medisin: – Det er rystende hvor få aktuelle studier som er tilgjengelig for pasienter i Norge.
Jonas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk, delte Sørbyes bekymring over manglende ressurser for kliniske studier:
– Vi har ikke infrastruktur. Legene som ønsker å gjøre dette, ber om studiesykepleier, koordinator og tid. Det er små grep som skal til, sa Einarsson.
Hvor er Kreftforeningens millioner?
Konsekvensen er at norske kreftpasienter får dårlige tilbud når standard behandling kommer til kort.

Men far betaler

«Vi står sammen for et liv uten kreft», står det i Kreftforeningens tiggerbrev. Nei. Så lenge Kreftforeningen bruker 36 årsverk på kommunikasjon, og begrensede midler til forskning på bakenforliggende årsaker til kreft, så lenge den konserverer konsensus, så står vi ikke sammen.
Men min gode far faller fortsatt for Kreftforeningens «vi» og «visjon» og «vakre fremtid».

– Annonse –

– Annonse –