Søk
Close this search box.

Maktmisbruk sprer seg som virus

Julia Schreiner Benito

Jeg frykter ikke virus, men hvordan virus kan brukes. Pandemien var en orgie av smittetall, tilfeldige tiltak og maktmisbruk, og vi viste oss lydige. Den lydigheten kan koste oss.

Virus og maktmisbruk: Vi var lydige, er det straffen som kommer nå? Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å omgjøre midlertidige korona-forskrifter til permanente. Høringsnotatet er fra februar, men ennå har jeg ikke sett at media eller Storting har diskutert eller problematisert det. Vet i det hele tatt folket om denne ønskede lovendringen?

Lovforslaget er nå til behandling i stortingskomiteen, og ble fremmet i statsråd i juni. Alt tyder på at den nye loven vil bankes i gjennom. Begrunnelsen for ønsket om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven er at det “skal sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.”

Forvent ikke at media eller politisk opposisjon informerer om eller problematiserer dette. Til det har deres ekteskap med makten blitt for hett.

Tvang, karantene, isolasjon…

Notatet viser statsråd Ingvild Kjerkols ønske om blant annet styrket mulighet til å tvinge deg og meg til karantene og isolasjon. Hva hun mener med de vagrere ord «andre begrensninger i bevegelsesfrihet», vet jeg ikke.

-Annonse-

Departementet ønsker seg «en generell hjemmel som gjør det mulig å gi forskrifter om isolering utover syv dager av gangen og smittekarantene. Dagens hjemmel for isolering og smittekarantene er kun midlertidig og knyttet til covid-19.»

Regjeringen ønsker mindre innsyn

Legg til at regjeringen ønsker å innskrenke offentlighetsloven og dermed pressens og folkets mulighet til innsyn. I et demokrati skal folket kontrollere makten, hvordan kan det skje når maktens kort er gjemt?

Viruset åpnet for mer makt til WHO

Dessuten ønsker WHO seg mer overnasjonal makt, en makt som kan frata medlemslandene bestemmelsesrett dersom WHOs leder erklærer «pandemi» eller «krise». Merk deg også at definisjonene på både pandemi, krise og vaksine er fortynnet til vann av WHO siste år. Ta begrepet «allmennfarlig smittsom sykdom» – som nå åpner for både krise og nedstengning og verre. Når WHO kan putte apekopper – uskyldig for de aller fleste – i den kategorien, sier det nok om utvanning av definisjoner.
Forvent ikke at media eller politisk opposisjon informerer deg eller problematiserer dette. Til det har deres ekteskap med makten blitt for hett.


Advokat Reikerås om WHO i Hemalipodden: – Det bør ringe en bjelle!


Finn logikken i at skolen var stengt, men polet åpent!

Virus: Når lydige nordmenn lystrer tilfeldige tiltak

En skulle tro at daværende helseminister Høie hadde solid vitenskap i ryggen da han i 2020 sa om klemming på sykehjem at det var «første skritt på vei tilbake til hverdagen.» Følg vitenskapen, sa han og de og ivret etter stadig flere tragikomiske, drakoniske, ulogiske tiltak som hånet grunnlov og menneskerettigheter. Finn logikken i at skolen var stengt, men polet åpent!
Her er vitenskapen deres og grunnlaget for tiltakene etter at sms-er og notater ble slettet:

Geir Bukholms bilde av tavlen fra et møte, Helsedirektoratet i mars 2020. Eneste dokumentasjonen på beslutningsprosessen før første nedstengning, foto er fra den første koronakommisjonens rapport.

Viruset som skulle forsvare at media og makthavere gikk i ellevill spiral, har ifølge internasjonal forskning en dødelighet på 0,07 prosent for dem mellom 0 og 69 år. FØR de ble vaksinert. I desember 2020 anslo Folkehelseinstituttet norsk dødelighet til 0,12 prosent. Omtrent som influensa, altså.

Ifølge denne metastudien er covid-19s dødsrate på 0.1 prosent for befolkningen som helhet og 0.003 prosent for dem under 30 år. Gjennomsnittsalder på dem som dør av covid-19 er omtrent som gjennomsnittlig levealder totalt sett – 85 år. Dessuten melder FHI om flere «covid-relaterte dødsfall» ETTER at smitteverntiltakene ble fjernet.

Hvor mange jublet over at våre ledere regulerte livet, så slapp de å gjøre det selv?

Nordmenn var lykkelig lydige mot et temmelig ufarlig virus

Om noen før mars 2020 hadde sagt at nordmenn skulle bøye seg i kuet lydighet og noen endatil i lykkelig lydighet – endelig fikk livet innhold – for totalitære tiltak på slikt et sviktende grunnlag … Jeg så det ikke komme. Lydigheten hadde neppe kommet plutselig, men først da så jeg hvor blind den var. Og først da stusset jeg ved at underkastelsen inntok et folk som for bare tiår siden sa nei til EU to ganger og som pleide å pløye sine jorder i selvstendighet og frihet. At nordmenn bøyer seg for inngripende tiltak uten dokumentasjon, DET er et virkelig virus! En innrømmelse: Jeg bøyde meg også, skammen ved å la være syntes for svart.

Var det verdt det?

Før mars 2020 trodde den gang så naive jeg at vi bare skulle se mer demokrati og personlig frihet ettersom åra gikk. I stedet svelget nordmenn totalitære tiltak som om de var redningen for meningsløse, retningsløse dager. Hvor mange jublet over at våre ledere regulerte livet, så slapp de å gjøre det selv?

Til dere som jublet: Hva mener dere i dag? Var det verdt økt fattigdom, arbeidsledighet, konkurser, vold, overgrep, psykiske plager og mindre skolegang for sårbare barn? Hjalp det for annet enn mer makt og penger til enda færre hender? Kikk i sladrespeilet, se denne forskningen, døm selv.

Når nordmenn lever sine liv i intellektuell latskap, kan makteliten stjele stadig mer frihet fra oss.

Forskerne: – Vi aner om, og eventuelt hvilke, tiltak som hjalp

FHIs forsker Atle Fredheim i 2022: «Vi aner virkelig ikke hva hvert enkelt tiltak bidrar med.» Første koronakommisjon: «Vi har ikke empirisk grunnlag for å vurdere effekten av hvert enkelt stengningstiltak besluttet 12. og 15. mars 2020.»

Tro ikke at det er over. Nordmenn lot seg kue og åpnet dermed for mer overnasjonal makt. World Economic Forum – hvordan fikk de slik makt, forresten, og hvorfor i all verden har FN inngått partnerskap med den private rikmannsklubben? Det er en annen historie.

Nå går politiske prosesser i skyggene uten at media omtaler eller problematiserer dem. Når nordmenn lever sine liv i intellektuell latskap, kan makteliten stjele stadig mer frihet fra oss.

Virker jeg sint? Det er ikke meningen, men maktmisbruk bekymrer meg. Pandemien lærte meg at maktmisbruk er som utroskap: Desto bedre mulighet du har, jo større er risikoen for at du bruker den.

Demokratiet, rettsstaten og vår frihet kom med kamp. Jeg tror at de verdiene bare kan bevares med kamp. Ordets kamp.

Helsedirektør Bjørn Gulvåg innser at det var uklokt å kaste papirer…

Siste fra Hemali

Norge, suksesslandet for aspartam-industrien.
Ukens byttetips: Vi må snakke om monsteret i rommet.
Siste Hemalipodden: Lone og datteren hoppet av karusellen, lever et annerledes liv.
Alle bærene som ingen kommer til å plukke gjør meg litt trist.

– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

  1. Veldig trist alt sammen. Tenker på «smil til det skulte kamera» om hvor lett det er å få mennesker til og gjøre ting som er helt ulogisk når man ikke er forberedt på noe. Stort sett ingen var forberedt på året 2020, og frykten satt seg fast i de fleste, som deretter begynte å reagere urasjonelt. Det var ikke måte på hvordan man kunne bli smittet, syklister og joggere kunne smitte en ved passering, folk gikk over veien for å unngå hverandre. Det var og er helt utrolig hva frykt kan få oss mennesker til å gjøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *