Søk
Close this search box.

Sist oppdatert: 30.06.2022

Hos hemali er våre brukeres tillit viktig. Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern.

I teksten under forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om våre brukere.

1. Innledende bestemmelser

Denne personvernerklæringen gjelder for Hemali Holding AS, org. nr. 825 348 182.

2. Derfor lagrer vi informasjon

Vi lagrer informasjon av flere grunner:

3. Dette bruker vi ikke informasjonen til

All informasjon, som f.eks påmelding med e-post til nyhetsbrev eller kjøp av tjenester eller produkter, er frivillig. Informasjon du oppgir til oss blir kun lagret i våre systemer. Informasjonen vil ikke selges videre, og vil kun benyttes til å gi deg som bruker produkter, tjenester, relevant informasjon og gode opplevelser hos hemali.

Tredjeparter (som Google Analytics og annonsører på våre nettsteder) vil kunne hente ut IP-adresse og data basert på hvordan du benytter Hemali.no. Hemali Holding AS er pliktig å påse at disse tredjepartene behandler data i tråd med norsk regelverk.

4. Slik samles opplysningene inn

Innsamling ved utfylling av skjemaer eller kjøp av produkter/tjenester

Ved påmelding til nyhetsbrev, kjøp av tjenester og produkter, påmelding via et tredjepart sosialt medium eller deltakelse i konkurranser på våre nettsider kan våre brukere bli bedt om å oppgi navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer.

Vi lagrer ikke betalingsopplysninger. Vi benytter oss av tredjepartene Klarna Bank AB (publ) og Vipps AS, som er store og anerkjente aktører innen betalingstjenester. Les mer om hvordan Klarna beskytter dine data her og Vipps her.

Data vi trenger, henholdsvis navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer, blir lagret i våre databaser til bruker ber om å bli slettet. Vi benytter denne dataen for å kunne levere informasjon om produkter, produkter og tjenester, til nyhetsbrevsutsendelser og verifisere vinnerne og sende ut premier ved konkurranser. Ved konkurranser kan data bli delt med tredjepart dersom det er nødvendig for å sende ut premien, og vil ikke benyttes til annet formål enn det som er oppgitt ved innsamling.

Automatisk innsamling

Vi registrerer informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi bruker anonyme identifikatorer slik at informasjonen ikke er knyttet til personlig identitet.

Som eksempel kan vi samle informasjon om hvilke redaksjonelle og kommersielle tjenester og annonser du besøker. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

Teknisk informasjon og nettverkskommunikasjon:

Vi registrerer teknisk informasjon om din enhet, operativsystem og aktive applikasjoner. Videre registrerer vi hvilken internett-tilkobling (nettverk) du benytter.

Informasjon om posisjon

Vi registrerer IP-adresser samt posisjonsdata via Google Analytics.

Aktivitet og atferd

Vi registrerer aktivitets- og atferdsdata for å verdiøke eksisterende og utvikle nye produkter og tjenester for deg som bruker og for våre annonsører. Opplysninger som lagres kan være bruksmønster, demografiske data, hvilke tjenester du har benyttet og andre opplysninger om brukeradferd.

Dersom du har gitt ditt samtykke, vil opplysningene dessuten kunne danne grunnlag for å sende deg informasjon, nyheter og tilbud fra Hemali Holding AS.

5. Informasjon som lagres lokalt

Når du besøker våre tjenester bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler til å lagre anonym identifikasjon lokalt i din nettleser. Disse brukes til analyseformål for å se hvor mange unike lesere som besøker nettstedet vårt, og til annonseformål. 

Vi inkluderer også elementer fra Facebook, Youtube og Instagram, som laster sine egne informasjonskapsler som lesere har på disse tjenestene fra før.

6. Hvordan gjør vi automatisk innsamling

Hemali.no bruker Google Analytics for å hente inn data om hvordan våre brukere benytter seg av nettstedet. Vi anerkjenner at ikke alle våre brukere ønsker dette i henhold til eget personvern og i henhold til personvernreglement i Norge. Vi har derfor satt opp muligheten til å godta bruk av Google Analytics eller ikke godta. Om du velger å godta Google Analytics vil vi få muligheten til å gi deg en bedre opplevelse ved at vi lærer hvordan nettstedet kan forbedres. Om du ikke velger å godta Google Analytics blir Google Analytics blokkert på din nettleser og vi mottar ikke data om hvordan du benytter nettstedet.

For å gi deg best mulig opplevelse har vi valgt fra start av, uavhengig om du har godtatt å bruke Google Analytics eller ikke på vårt nettsted å anonymiser eller deaktiver sporing av personlige data.

– Anonymiserer IP-adresser på alle Google Analytics-, e-handel- og skjemasporingsregistreringer.

– Deaktivert UserID-sporing på Google Analytics, e-handel, skjemasporing og UserID-dimensjonen, i tillegget Custom Dimensions.

– Deaktiverer forfattersporing i tillegget Custom Dimensions.

– Aktiverer ga()-kompatibilitetsmodus

– Deaktivert demografi- og interesserapporter for remarketing og annonseringssporing på Google Analytics-registreringer.

7. Informasjon fra andre kilder /tredjeparters bruk av teknologien

Vi kan motta informasjon fra andre kilder som eksempelvis annonsenettverk, kunder, måleverktøy eller andre tredjeparter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktivitet, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr.

En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss slik at vi kan måle effekten på en annonse og gi deg mer relevant innhold.

Via Sosiale Medier henter Hemali tidvis inn interessenter for våre kampanjer og produkter. Disse begrenser seg til frivillig registrering av navn, telefon, epost, samt spørsmål relatert til kampanjen. Vi behandler innsamlet informasjon i henhold til tidligere beskrivelser i dette dokumentet på lik linje med andre personopplysninger. Hemali, eller deres ansatte, tar ikke kontakt med personer/kandidater selv (hvis ikke annet er avtalt).

På våre tjenester leveres det ofte innhold fra tredjeparter som samarbeidspartnere, annonsører og eksterne tjenestetilbydere. På samme måte som oss kan disse aktørene bruke teknologien for å registrere statistikk og atferdsdata, levere personalisert innhold og reklame, samt å levere tredjepartsfunksjoner som «deling» i sosiale medier.

Hvilke tredjeparter som er til stede på en gitt nettside varierer, og for en fullstendig og oppdatert oversikt anbefaler vi at du bruker verktøy som Ghostery eller TagExplorer. På nettsiden Tagopedia finner finner du også oversikt over de fleste tagene og leverandørenes personvernerklæringer.

8. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger vil bli lagret i vår database, behandlet og publisert i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven, og slik det fremgår nedenfor.

Se personopplysningsloven hos Lovdata. Mer om grunnleggende personvern, se «Hva er en personopplysning?» hos Datatilsynet.

Når det gjelder samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies), reguleres dette av ekom-loven. Mer om dette finner du også på Datatilsynets side om informasjonskapsler.

9. Behandlingsansvarlig

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Hemali Holding AS, som er behandlingsansvarlig, og våre IT-leverandører for det formål å levere tjenester og for å bedre tjenestene.

Vi engasjerer dessuten noen ganger andre firmaer for å bidra til vår utvikling, og vi kan i slike tilfeller gi disse firmaene de opplysninger de trenger for å utføre dette. Dine personopplysningene vil for øvrig ikke utleveres til andre uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig forpliktet til utlevering.

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning.

10. Informasjonskapsler / Cookies

Informasjon om informasjonskapsler (cookies) på Hemali.no

11. Informasjon på nettstedet

Hemali Holding AS påtar seg ikke ansvar for feil som kan forekomme i annonser og annet automatisert eller redigert innhold på nettstedet.

Vi påtar oss heller ikke ansvar for feil på nettsteder vi til enhver tid lenker til, eksempelvis potensielle arbeidsgiveres/samarbeidspartneres nettsider.

12. Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold på Hemali sitt nettsted og tjenester tilhører Hemali Holding AS eller deres samarbeidspartnere, og er beskyttet av opphavsrettslige regler. Det innebærer bl.a. også rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum og det til å utnytte de økonomiske muligheter som tjenestene og arrangementene danner grunnlag for, herunder medierettigheter og rett til å inngå markedsavtaler.

Du plikter å respektere opphavsrett, andres rett til bilder og andres personvern når du bruker Hemali sitt nettsted og tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å omgå sikkerhetssystemer tilhørende tjenester levert av Hemali.

Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med rettighetshaver. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger.

13. Medierettigheter, markedsavtaler og promotering av Hemali sine produkter og tjenester.

Hemali Holding AS innehar medierettighetene knyttet til alle tjenester, produkter, konkurranser og arrangementer på og i regi av hemali.no og andre tjenester og produkter som måtte utvikles. Dette innebærer rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst ol via tv, radio, internett eller på annen måte.

14. Begrenset ansvar

Hemali Holding AS påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre konsekvenser som kan oppstå i ved bruk av våre produkter og tjenester.

Vi kan ikke garantere at våre produkter og tjenester til enhver tid er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din enhet.

Hemali er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av vårt nettsted, produkter og tjenester eller fordi produktet/tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt.

15. Endring av Vilkår

Innholdet og tjenestene på nettstedet, samt generelle vilkår som beskrevet, vil løpende bli oppdatert ved behov og kan når som helst endres av Hemali Holding AS som eier nettstedet.

16. Kontaktinformasjon

Hemali Holding AS, org nr 825 348 182. Tjenesteyter, avtalemotpart og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Hemali Holding AS 

ved Julia Schreiners Benito.

Postadresse: Postboks 1906 Vika 0124 OSLO

E-post: julia@hemali.no