Søk
Close this search box.

Alt du ikke får vite fra Dagsrevyen

NRK Dagsrevyen

Jeg har lurt fælt på hvorfor NRK er ubalansert i sin dekning av krisen. Jeg trodde jeg fant svaret.

Jeg trodde at svaret lå i paragraf 4-8 i smittevernloven. Den omhandler massemedier og informasjonsplikt: «Ved et alvorlig utbrudd av allmennfarlig, smittsom sykdom, kan departementet eller Helsedirektoratet pålegge ethvert innenlandsk massemedium å ta inn meldinger til hele befolkningen eller avgrensede grupper av den. Den som har formidlet en melding etter bestemmelsen, har krav på vederlag.» Det undret meg at begrepet «allmennfarlig» ikke er definert nærmere. Hvor går grensen for «farlig», hvilke tall?

Så ringte jeg etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK, som tilbakeviser at nevnte paragraf har hatt innflytelse på deres dekning.

– Paragrafen er brukt én gang. Det var 12. mars 2020 da NRK fikk pålegg om å publisere generelt om tiltak og råd. I praksis ble det en radiospot og en film for tv, og en banner for nett med lenke til Helsenorge. Dette ble vi pålagt å publisere, og det ble utformet slik at det var adskilt fra vårt redaksjonelle innhold.

Aldri vært i bruk tidligere

– Jeg innrømmer at det ikke stod helt klart for meg at en slik paragrafen fantes, NRK har aldri tatt den i bruk tidligere. Men jeg var kjent med liknende paragrafer, at myndighetene under krig og katastrofer kan kreve dette med hjemmel i loven. Så kan en spørre hvor nødvendig en slik paragraf er. Det finnes knapt et mediehus som ikke ville publisert denne informasjonen uansett.

-Annonse-

– Hva med NRKs dekning for øvrig, den ser ut til å ha vært påvirket av nevnte paragraf?
– Nei, det har den ikke.
– NRK har fått kritikk for å ha vært servile overfor myndighetene gjennom krisen.
– Der er jeg uenig, men det tok for lang tid før vi rapporterte bredt og grundig om konsekvenser av nedstenging. Ikke minst for barn og unge.


Per Arne Kalbakk Foto:NRK

Aftenpostens spaltist Anki Gerhardsen februar 2021:Det har vært krevende å merke forskjellen på NRKs journalist Hallvard Sandberg og en kommunikasjonsrådgiver fra helsemyndighetene.

Halvard Sandberg til Aftenposten:
– Vi skal være kritiske, men også bevisst det ansvaret vi har. Må vi utfordre folks tiltro til myndighetene, skal vi være klar over hva kostnadene er.

86 prosent av folket stor tillit til NRK

«Bekymring etter koronadødsfall», lød overskriften hos Dagsreveyn 4.oktober. Etterfulgt av jublende nytt om dose tre. Hvorfor aldri overskriften «Bekymring etter vaksinedødsfall»? NRK skal speile mangfold, vi uvaksinerte er en del av det mangfoldet. 86 prosent av folket har stor tillit til NRK. Det betyr at NRK fôrer det store flertall med stadig flere grunner til å demonisere meg. Jeg minner om punkt C i plakaten deres: «NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

De kritiske stemmene du ikke hører

NRK inviterer ikke anerkjente forskere og vitenskapsfolk innen virologi og mikrobiologi som advarer kraftig mot Covid-19 vaksinene. Dette er noen få blant mange:

 • Nobelprisvinner og virolog Dr. Luc Montagnier
 • Dr. Mike Yeadon, tidligere sjefsforsker og VP hos Pfizer
 • Dr. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog
 • Dr. Robert Malone, utvikler av mRNA-injeksjonene
 • Dr. Astrid Stuckelberger, tidligere WHO forsker
 • Dr. Carrie Madej, biolog
 • Byram W. Bridle, professor
 • Christian Perronne, tidligere VP for WHOs rådgivende ekspertgruppe for immunisering
 • Mattias Desmet, professor, adferdspsykologi
 • Hundrevis av leger fra American Frontline Doctors og World Doctors Alliance

Fagfolk som disse risikerer å miste jobben og blir utfryst. De blir sensurert. Desto mer burde vi kunne kreve av NRK. Men statskanalen forteller ikke engang at disse kritikerne finnes.

Videre burde NRK problematisert

 • offisielle tall fra innrapporteringssystemene for skade og død etter vaksinering fra USAs VAERS, EUs Edura Vigilance, UKs Yellow Card, og det norske Bivirkningsregisteret
 • hvordan globale avtaler står i veien for nasjonalt handlingsrom
 • at massevaksinering skjer på tynt vitenskapelig grunnlag: vaksinen er eksperimentell, fortsatt bare betinget godkjent, fortsatt i fase tre. Tidligst i 2023 vil de vitenskapelige trinn vi ellers krever av medisinsk behandling være avsluttet, altså vet vi ikke nok om mulige langtidsvirkninger
 • at grunnlaget for avgjørelsene om smittevern og nedstenging er hemmeligholdt de neste 60 år, og mangler konsekvensutredninger
 • hvordan Grunnlov, Storting, opposisjon, demokratiske prinsipper og menneskerettigheter mer eller mindre er parkert, at vi styres gjennom dekret, som jurist Hans Petter Graver viser
 • massedemonstrasjoner mot ufrihet og koronapass i Romania, Italia, Frankrike, Storbritannia og en rekke andre land
 • tilstandene i Australia, som nå stadig mer minner om et totalitært regime med politivold, segregering og internering

Tidenes rettssak er nær

Det mest forunderlige? At den viktigste rettsaken i fredstid står for døren, og at NRK ikke forteller det.
Du husker skandalen etter at Volkswagen jukset med klimautslippene? Rettsaken endte i en historisk erstatningssum mot bilprodusenten og Deutche Bank. Advokaten som ledet saken, er Reiner Fuellmich. Nå mener han å ha samlet nok bevis til å anklage verdens beslutningstakere for forbrytelse mot menneskeheten. Det forteller ikke NRK. Det Fuellmich påpeker, minner om oppgjøret etter andre verdenskrig: «Lederne kan ikke si at de ikke visste. De kan ikke skylde på WHO. De kan ikke si at Norge er forpliktet til å følge direktiver fra WHO eller noen andre. Deres plikt og ansvar er overfor det norske folk.»

Hva NRK-plakaten sier

Punkt D i plakaten: «NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.» 

Om det kommer en oppgjørets dag, da bør flere enn beslutningstakerne befinne seg på benken.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WO7p8L/i-altfor-lang-tid-har-vi-levd-med-et-underskudd-paa-gravende-koronajour


Les mer fra hemali

Åpent brev til NRK fra politiker Susanne Heart: – NRK bør avdekke kritikkverdige forhold.
Debatten med Svein Østvik: – Kjennes det godt, NRK?
Til NRK: – Hvorfor intervjuer dere ikke unge som angrer på vaksinen?

– Annonse –

– Annonse –