Forsker Astrid Stuckelberger: – WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende

Tidligere WHO-rådgiver Astrid Stuckelberger er blant vitnene i Hamar tingrett i dag.