Departementet vil ikke be Pfizer om åpenhet om avtalen

nærbilde av hånd med hvit hanske som holder en liten flaske med vaksine

Departementet ser det ikke som “hensiktsmessig” å søke Pfizer om unntak for taushetsplikten. Er hensynet til Pfizer viktigere enn hensynet til befolkningens informasjon?

Av Torleif Dønnestad

Min søknad om innsyn i hva slags bivirkningsansvar staten har påtatt seg i den hemmelige avtalen med Pfizer ble som ventet avslått. Men at departementet ikke ser det som “ℎ????????????? ?̊ ?ø?? [?????? ??] ?????? […] ???? ????? ?? ℎ????? ??? ????? ?????? [??? ℎ?? ?????̊?? ????? ??????]” virker forunderlig. For har ikke dette ansvarsforholdet offentlighetens interesse?

Spesielt nå som trusselen er redusert til et forkjølelsesliknende virus, der unge mennesker står i kø for en anbefalt dose de egentlig ikke trenger. Men som gir samme risiko for langvarige blødninger og hjertebetennelse som tidligere?

Hvilke betingelser har EU akseptert?

Og hvordan kan det at andre EU-land har inngått samme avtale gjøre det mindre hensiktsmessig å be om fritak fra fortrolighetskravet?
Har landene akseptert betingelser på våre vegne som de er redd for å få kjeft for, og som de derfor ønsker å holde skjult?
Hvis det ikke er av hensyn til Pfizer at opplysningene er unntatt offentlighet, hva kan ellers være grunnen til at man ikke vil fortelle hvilke innrømmelser man har gjort?

-Annonse-

Kan tausheten og begrunnelsen tolkes som noe annet enn at myndighetene har påtatt seg et altfor omfattende – godt mulig fullstendig – ansvar for bivirkninger?

Min forespørsel til departementet var tydelig avgrenset til “??????????ℎ????? ℎ?? ??????? ???????????? ??????? ??? ???? ?? ?????????”. Dersom staten ikke har påtatt seg et slikt ansvar, burde det være elementært å svare avkreftende på dette. Vel så lett som å be Pfizer om unntak fra denne ? ??̊ ???? ikke-eksisterende delen av avtalen.

Offentligheten bør ha rett til å vite

Kan tausheten og begrunnelsen tolkes som noe annet enn at myndighetene har påtatt seg et altfor omfattende – godt mulig fullstendig – ansvar for bivirkninger? Inneholder avtalen krav om at Pfizer skal være førstevalg også for andre deler av farmasiporteføljen? Dette synes jeg faktisk at offentligheten bør ha rett til å vite. Spesielt nå som unge mennesker blir anbefalt å risikere alvorlige bivirkninger helt unødvendig, burde et slikt innsynskrav være selvfølgelig.


Les mer fra hemali

– Annonse –

– Annonse –