Søk
Close this search box.

Faktisk.no dømmer hemali. Men sentrale politikere kan ikke “straffes” av Facebook.

faktisk.no dom over hemali

Verken riksmedier eller sentrale politikere granskes av Faktisk.no som andre plattformer: “Selv om en viktig del av Faktisk.nos arbeid er å faktasjekke påstander fra politikere, har Facebook bestemt at påstander fra sentrale politikere ikke skal legges inn i verktøyet”.

Faktisk.no mottok 2,5 millioner kroner over statsbudsjettet i fjor. Facebook og norske riksmedier er også blant betalerne av Faktisk.no hemalis intervju med forsker Astrid Stuckelberger er nå “dømt” som “delvis feilinformasjon”. En slik “dom” går utover spredning og deling på Facebook. “Dommen” betyr at artikkelen med Stuckelberger ikke får den eksponeringen den ellers ville fått. Ifølge Faktisk.no skal påstander som sjekkes “være basert på etterprøvbar informasjon”. Hvorvidt en kilde er god eller ikke, går neppe i kategorien “etterprøvbar”. Likevel spør Faktisk om Stuckelberger som kilde: “Faktisk.no har spurt hemali om hva det er i Stuckelbergers faglige bakgrunn som gjør henne til en god kilde når det gjelder vaksiner og pandemi.” Faktisk.no betviler både Stuckelberger som god kilde, og hevder at det ikke er vist at vaksinene inneholder grafén. Nettopp grafén er viktigste grunn at Stuckelberger mener at vaksinene ikke er trygge. hemali fikk i e-post fire timers svarfrist for såkalt “samtidig imøtegåelse”. Altså å gi et motsvar til kritikken.

Høsten 2018 ble Faktisk.no en del av Facebooks faktasjekksamarbeid. Om samarbeidet skriver Faktisk.no på sin nettside: “Selv om en viktig del av Faktisk.nos arbeid er å faktasjekke påstander fra politikere, har Facebook bestemt at påstander fra sentrale politikere ikke skal legges inn i verktøyet”.

Faktisk.no eies av VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia. Faktisk kan derfor ikke anses som en nøytral observatør. Det kan forklare hvorfor Faktisk ikke ser kritisk på maktkonsentrasjon, blindsoner, selvsensur og ekkokamre i nevnte mediehus.

Transparency International: Det finnes ikke uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene som ikke er finansiert av de farmasøytiske selskapene.

-Annonse-

– Jeg forklarer med vitenskap

– Jeg er ingen varsler, jeg bare forklarer, med vitenskap. Om løgnene, korrupsjonen, propagandaen… Og om skadene av vaksinene, sier Astrid Stuckelberger i intervjuet med hemali.
– For jeg er ekspert innen folkehelse og vitenskap.
Astrid Stuckelberger har 30 år bak seg som forsker. I årene 2009 -13 var hun tilknyttet WHO, med pandemi som spesialområde. Hun har utgitt 180 publikasjoner og 12 bøker. Det er først og fremst utviklingen i WHO Stuckelberger kritiserer i intervjuet med hemali. Hun beskriver en prosess fra “WHO som en åpen, demokratisk medlemsorganisasjon” til “en bedrift med de ulike medlemsland som datterselskap”“. Og hun beskriver vaksine-alliansen GAVIs enerådende posisjon i håndtering av vaksinasjon. I intervjuet sier Stuckelberger:

  • Ingen pandemi
  • Korrupsjon, juks med forskning
  • Rekordmange dødsfall av vaksinene
  • WHO opererer som et foretak med medlemsland som datterselskap

Les: Han fikk flere blodpropper etter vaksinering, men legene tror ikke på sammenheng.

Immunolog ved Universitetet i Oslo, Gunveig Grødeland, sier til Faktisk.no at alt innhold i vaksinene er offentlig og kan ettergås:
– Det er det garantert noen som har gjort, og hvis det hadde vært grafén i noen av dem, hadde vi hørt om dette fra mer troverdige kilder, sier Grødeland. Videre sier immunologen at godkjenningsprosessen for vaksiner er ekstremt streng.
– Produsenter plikter å dokumentere ikke bare hva som er i vaksinene, men også hva som brukes i produksjonen, sier Grødeland til Faktisk.no

Transparency International: – Finnes ikke uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene


Grødelands ord rimer dårlig med Transparency Internationals rapport, som viser til at det ikke finnes uavhengige, fagfellevurderte studier av vaksinene som ikke er finansiert av de farmasøytiske selskapene. Alle fagfellevurderte studier om kortsiktig effektivitet og mulige bivirkninger har blitt finansiert, organisert, koordinert og støttet av farmasiselskapene, viser organisasjonen til. Dessuten: Ingen av studiedataene er offentliggjort, eller gjort tilgjengelig for forskere som ikke jobber for disse selskapene. Her en artikkel om kritikken fra Transparency International.

British Medical Journal: Avgjørelser uten data, sitat “Det er utilstrekkelig tilgjengelighet av covid-19 vaksineforsøk og data. Deltakerdata vil ikke være tilgjengelige på måneder, kanskje år, for de fleste vaksiner. Utbredt bruk av intervensjoner uten full transparens om data hindrer rasjonell bruk av COVID-19-vaksiner.”


Se videointervjuet med Astrid Stuckelberger:


Legemiddelverket svarer hemali slik om innholdet i vaksinene:
“Det er riktig at de studiene som ligger til grunn for midlertidig godkjenning av vaksiner mot covid-19, er finansiert og gjennomført av de farmasøytiske selskapene. Før vaksinene blir godkjent, organiserer det europeiske legemiddelkontoret en bred vitenskapelig gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen.”
Videre skriver Legemiddelverket til hemali: “Vedrørende innholdsfortegnelsen så stemmer det at den er skrevet av legemiddelfirmaet, men den er kontrollert og godkjent av europeiske myndigheter. Dokumentasjonen som skal sendes inn før et legemiddel blir godkjent skal inneholde detaljert informasjon om innholdsstoffer samt produksjon.” 

Kritikk av vaksinene blir sensurert, og tilbakevist av “faktasjekkere”

Organisasjonen America´s Frontline Doctors har saksøkt det amerikanske helsedepartementet for å brudd på menneskeretten om informert samtykke ved medisinsk behandling. Mye av kritikken mot vaksinene blir sensurert, og mye blir tilbakevist av «faktasjekkere», viser organisasjonen til. Pål Steigan er blant dem som belyser «faktasjekkernes» ulike politiske interesser og økonomiske bindinger.

Leger som forklarer hvorfor vaksinene er utrygge og ineffektive:

Dr. Nancy Banks –
Dr. Russell Blaylock –
Dr. Shiv Chopra –
Dr. Sherri Tenpenny –
Dr. Suzanne Humphries –
Dr. Larry Palevsky –
Dr. Toni Bark –
Dr. Andrew Wakefield –
Dr. Meryl Nass – http://bit.ly/1DGzJsc
Dr. Raymond Obomsawin – http://bit.ly/1G9ZXYl
Dr. Ghislaine Lanctot – http://bit.ly/1MrVeUL
Dr. Robert Rowen – http://bit.ly/1SIELeF
Dr. David Ayoub – http://bit.ly/1SIELve
Dr. Boyd Haley PhD – http://bit.ly/1KsdVby
Dr. Rashid Buttar – http://bit.ly/1gWOkL6
Dr. Roby Mitchell – http://bit.ly/1gdgEZU
Dr. Ken Stoller – http://bit.ly/1MPVqLI
Dr. Mayer Eisenstein – http://bit.ly/1LLEqHH
Dr. Frank Engley, PhD – http://bit.ly/1OHbLDI
Dr. David Davis – http://bit.ly/1gdgJwo
Dr Tetyana Obukhanych – http://bit.ly/16Z7k6J
Dr. Harold E Buttram – http://bit.ly/1Kru6Df
Dr. Kelly Brogan – http://bit.ly/1D31pfQ
Dr. RC Tent – http://bit.ly/1MPVwmu
Dr. Rebecca Carley – http://bit.ly/K49F4d
Dr. Andrew Moulden – http://bit.ly/1fwzKJu
Dr. Jack Wolfson – http://bit.ly/1wtPHRA
Dr. Michael Elice – http://bit.ly/1KsdpKA
Dr. Terry Wahls – http://bit.ly/1gWOBhd
Dr. Stephanie Seneff – http://bit.ly/1OtWxAY
Dr. Paul Thomas – http://bit.ly/1DpeXPf
Many doctors talking at once – http://bit.ly/1MPVHOv
Dr. Richard Moskowitz – http://bit.ly/1OtWG7D
Dr. Jane Orient – http://bit.ly/1MXX7pb
Dr. Richard Deth – http://bit.ly/1GQDL10
Dr. Lucija Tomljenovic – http://bit.ly/1eqiPr5
Dr Chris Shaw – http://bit.ly/1IlGiBp
Dr. Susan McCreadie – http://bit.ly/1CqqN83
Dr. Mary Ann Block –
Dr. David Brownstein – http://bit.ly/1EaHl9A
Dr. Jayne Donegan – http://bit.ly/1wOk4Zz
Dr. Troy Ross – http://bit.ly/1IlGlNH
Dr. Philip Incao –
Dr. Joseph Mercola – http://bit.ly/18dE38I
Dr. Jeff Bradstreet –
Dr. Robert Mendelson – http://bit.ly/1JpAEQr
Dr Theresa Deisher https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6Bc6WX33SuE
Dr. Sam Eggertsen-https://m.youtube.com/watch?v=8LB-3xkeDAE

Mer om virus, vaksiner og grafén:

https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590098621000208 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.648005/fu https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202102528 https://www.researchgate.net/publication/344804088_Potential_of_Graphene-based_Materials_to_Combat_COVID-19_Properties_Perspectives_and_Prospects https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7577689/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8146202/
https://www.news-medical.net/news/20210302/Graphene-oxide-silver-nanoparticles-shown-to-rapidly-neutralize-RNA-viruses.aspx
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24988275/

Artikler og studier som problematiserer vaksinene: 


Les mer fra hemali

Advokat: – Hvor er Advokatforeningen, Legeforeningen, Datatilsynet?
Om vitamin D: – Vi vet nok til å avhjelpe sykehus og beskytte oss mot Covid-19
Lege om feilbehandling av Covid-19: – En planlagt, kriminell handling.
hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.

– Annonse –

– Annonse –