Søk
Close this search box.

– Jeg tok vaksinen for samfunnet. Dette er takken

Line ble skadet av AstraZeneka
Line Merethe Ølmheim Aaserud fikk livet sitt snudd på hodet av AstraZeneca-vaksinen. Her er hun på akuttmottaket fire dager etter vaksinen ble satt.

Line kjenner ikke igjen kroppen sin etter at hun tok AstraZeneca-vaksinen. Siden mars i fjor har hun vært avhengig av smertestillende. Ett år etter at hun søkte erstatning, kom svaret: Avslag.

Jeg doserer meg gjennom døgnet med Paracet, Ibux og Ipren. Jeg kan ikke ta sterkere smertestillende fordi jeg er avhengig av å kjøre bil i jobben. Når jeg har tidligvakt, har jeg vekkeklokken på om natten for å ta smertestillende slik at kroppen fungerer når jeg står opp.

Mars 2021 får Line Merethe Ølmheim Aaserud (35) vaksinen fra AstraZeneca. To dager senere blir vaksinen pauset i Norge, senere fjernes den fra vaksinasjonsprogrammet.

Fire dager etter vaksinasjon ligger Line på akuttmottaket med store smerter i kroppen, trykk i brystet og pusteproblemer.

– Prøvene er normale, men jeg har enorme smerter og kjenner ikke igjen kroppen min. Utallige undersøkelser gir ingen svar på hva som feiler meg.

Det hun ikke vet, er at hun halvannet år senere fortsatt er syk. At hun daglig må ta smertestillende for å klare jobb og familieliv med mann og tre barn. På toppen skal hun få avslag på søknad om erstatning.

-Annonse-

– Jeg tok vaksinen for samfunnet. Dette er takken, sier Line.

Akuttmottaket

Line jobber som helsefagarbeider i hjemmetjenesten og ble prioritert for vaksinering. Fordi hun jobber innen helse, følte hun på presset om å takke ja. I tillegg har hun en kreftsyk far som hun ønsket å beskytte.

– Det er viktig for meg å presisere at jeg ikke er i mot vaksiner generelt, men jeg opplevde at alt hadde gått fort med utviklingen av denne vaksinen.

Før vaksineringen hadde Line god helse. Hun var imidlertid noe overvektig, hadde ryggvondt som en konsekvens. Ellers var Line frisk.

– Når jeg har tidligvakt, har jeg vekkeklokken på om natten for å ta smertestillende slik at kroppen fungerer når jeg står opp.

Etter vaksineringen er Line på jobb, men på kvelden får hun feber og influensasymptomer, og må reise hjem.

– Jeg ble sengeliggende i tre dager og har aldri kjent med så dårlig før. Jeg fikk en liten bedring, før jeg den fjerde dagen ble enda verre. Det var samme dag som AstraZeneca virkelig blusset opp i media, sier Line.

Fire dager etter vaksineringen er hun så dårlig at hun ringer legevakten. De sender henne til akuttmottaket på Kalnes sykehus med mistanke om blodpropp.

Sendt hjem med smertestillende

– Da jeg kom til akuttmottaket hadde jeg sterke smerter i bena og klarte nesten ikke gå. Jeg var svimmel, hadde kraftig hodepine og vondt i magen. Samt trykk i brystet og vansker med å puste.

Det blir tatt blodprøver, blodtrykk og EGK (hjertetest). Prøvene viser normale blodplater, ingen forhøyet D-dimer (markør for blodpropp), alle andre målinger er fine.

– Nettopp det har blitt mitt problem: Prøvene er normale, men jeg har enorme smerter og kjenner ikke igjen kroppen min. Utallige undersøkelser gir ingen svar på hva som feiler meg.

Line blir natten over for observasjon. Dagen etter blir hun sendt hjem med råd om å ta smertestillende. Det har hun gjort daglig i halvannet år.

– Fibromyalgi, lyder diagnosen

Hver morgen starter med at Line må kjenne etter hvordan kroppen er. Mange dager det siste halvannet året har hun måttet bli i senga.

– Jeg har fått endometriose og irritabel tarm også. Livet er snudd på hodet, og det står på vent. Jeg har dager som er bedre enn andre, men ingen dager er helt uten smerter.

Siden mars i fjor har Line vært til utredning hos gynekolog, fått kolosokopi, nevrografi av begge beina, og MR av hodet. Hun har gått ned betydelig i vekt. I mai og november 2021 tar hun andre og tredje dose med Pfizer.

– For å beskytte min kreftsyke far.

Helseplagene er uendret etter dette.

Våren 2022 får hun noe som ligner et svar: Fibromyalgi og sterk fatigue som grenser til kronisk utmattelsessyndrom (ME).

– Legen og nevrologen sier at det er eneste forklaring. Jeg vil ikke slå meg til ro med det svaret. Jeg ønsker å finne årsaken slik at jeg kan få andre løsninger enn daglig inntak av smertestillende.

– Livet mitt er snudd på hodet og står på vent. Jeg har dager som er bedre enn andre, men ingen dager er helt uten smerter, forteller Line.

Hemali møtte nordmenn med ulike plager etter vaksinering. I denne filmen hører du deres historier.


Søknad om erstatning

I august 2021 sender Line søknad om erstatning til Norsk pasientskadeerstatning. Det skal gå ett år før svaret foreligger. I begrunnelsen heter det: “Vår vurdering er at plagene dine med fibromyalgi, som du mener har gitt deg magesmerter, smerter i beina, svimmelhet og utmattelse, ikke kan skyldes vaksinasjonen. (…) For å ha rett til erstatning må vaksinen være årsak til skaden, og det må ikke være andre årsaker som er mer sannsynlige. Det innebærer at en sammenheng må kunne forklares med egenskaper ved vaksinen og medisinsk viten.”

– Det er jo ikke rart at folk ikke orker å ta kampen det er å søke erstatning. Det virker alt for enkelt å gi et avslag. Hva med å ta en telefon til pasienten det gjelder for utfyllende opplysninger? Det er pasienten selv som kjenner sin kropp. Det er umenneskelig å bli behandlet på denne måten, sier Line.

Hun har nå sendt klage på vedtaket til Pasientskadenemnda. Der er behandlingstiden 20 måneder.

– Norsk pasientskadeerstatning er ferdige med meg, alle henvendelser skal videre rettes til Pasientskadenemnda. Jeg får egentlig ikke gjort noe annet enn å vente. Kanskje helt til et godt stykke inn i 2024.

– Jeg har lært meg å leve med smertene, og skjuler dem godt. Men hvor lenge klarer jeg det?

“Ikke tilstrekkelig alvorlig”

Line synes at avslaget er arrogant og dårlig begrunnet. I tillegg stusser hun over den lange behandlingstiden.

– Jeg har spurt meg om det skyldes at det kommer inn veldig mange søknader om erstatning, dårlig bemanning, eller likegyldighet. Jeg er redd det skyldes det siste.

I avslagsbrevet heter det videre:
Kortvarige plager i form av hodepine, kvalme, feber, muskel- og leddsmerter, slapphet og uvelhet er kjente bivirkninger etter vaksinasjon mot Covid-19. Vanlige bivirkninger kan være plagsomt, men at kroppen reagerer på denne måten er et tegn på at den jobber og gjør immunforsvaret rustet til å møte dette viruset vaksinen skal virke mot. Disse forventede bivirkninger går hos de fleste vaksinerte over etter kort tid. Slike plager er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig alvorlige til at de er en pasientskade, selv om det kan sies å være bivirkninger.

Det er kjent at vaksinen fra AstraZeneca kan føre til forbigående plager med myalgi. Per i dag foreligger det ingen medisinsk forskning som viser at vaksinen kan utløse vedvarende/kroniske plager med myalgi og/eller fibromyalgi. Det foreligger ingen biologisk forklaringsmodell som kan forklare hvordan vaksinen kan utløse slike kroniske tilstander.

Vi mener det mest sannsynlig er andre årsaker enn vaksinen til at du utviklet fibromyalgi, og har fått plager med magesmerter, smerter i beina, svimmelhet og utmattelse
.”

Konklusjonen er vanskelig for Line å ta inn. Spørsmålene er flere enn svarene. Hvordan kan det konkluderes så bastant så kort tid etter at en ny vaksine ble tatt i bruk? Avslagsbrevet er signert en rådgiver.

– Hvilken kompetanse har disse menneskene som har fattet dette vedtaket? Hvem er de? Jeg var med på en dugnad som jeg oppfattet som en plikt. Nå er jeg overlatt til meg selv.

Åpenhet for økt bevissthet

Line takker staheten, sitt gode humør og sin omsorgsfulle mann for at hun klarer å stå i det. Hun har valgt å være åpen, og bruker Instagram for å nå ut med budskapet. Line er overrasket over hvor mange som tar kontakt og over hvor mange som sliter med det samme som henne.
– Mange har ikke koblet at dette kan være bivirkninger fra vaksinering, men ser sammenhengen når de ser hva jeg går igjennom.

– Derfor må vi snakke om dette! Det kan ikke dysses ned! Til alle som strever med helsen etter vaksinering: Snakk høyt om det og ikke gi deg før du får svar!

Drømmen er å komme på God morgen, Norge! fordi hun der vil nå ut til mange. Etter et intervju med TV2 i april i fjor ble hun invitert, men planene ble trukket i siste liten. Begrunnelsen lød at “nyhetsbildet hadde endret seg og at temaet ikke var like aktuelt lenger.”

– Det har jeg vanskelig med å forstå. Derfor skal jeg aldri slutte å snakke om dette. Penger er ikke viktig, men å bli hørt. Det skal jeg aldri gi opp. Jeg har lært meg å leve med smertene, og skjuler dem godt. Men hvor lenge klarer jeg det?


Les mer fra Hemali


Livstruende allergi etter Pfizer. – Så ville de gi meg mer Pfizer
Marlina mistet førligheten i beinet etter første dose. Så ble hun innkalt til andre dose.
Hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte
Sjur Even Aunmo ble oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte om bivirkninger
Som uvaksinert mistet Marian jobben. Ingen støtte fra NAV fordi “du kunne vaksinert deg”
Seniorforsker: – Elleve ganger flere dødsfall enn etter vaksinen mot svineinfluensa
Hemali møtte internasjonale fagfolk, hør deres betraktninger om pandemien
– Annonse –

– Annonse –