Søk
Close this search box.

Jodmangel kan gi stoffskiftesykdom

Jodmangel fortjener jod mer oppmerksomhet fordi jodmangel gir stoffskiftesykdommen hypotyreose.

Jodtabletter (Jodix) kan forebygge kreft og fosterskader som følge av nedfall av radioaktivt jod. Særlig unge kvinner og gravide trenger jodtilskudd fordi mangel kan føre til reduserte kognitive evner hos fostre. Jodmangel er ofte involvert ved en rekke sykdommer fordi jod spiller en avgjørende rolle i menneskets stoffskifte. Merk at tilstrekkelig med jod må til FØR graviditet.
– Det er viktig for gravide å ha tilstrekkelig jodinntak før de blir gravide. Jodtilskudd i svangerskapet kan ikke kompensere for et lavt jodinntak før graviditet, sier forsker Anne Lise Brantsæter ved Folkehelseinstituttet.

Ikke nok tilsatt jod i norsk bordsalt

Jodmangel er ofte involvert ved sykdom, men du må til Sverige for finne bordsalt med nok tilsatt jod. Norske myndigheter har ikke fulgt WHOs råd om å tilsette nok jod i matsalt, den norske løsningen ble å tilsette jod i fôret til melkekuer, og det i en tid da stadig færre nordmenn drikker kumelk.
FHI: “Siden 1938 har vi hatt bordsalt som er tilsatt jod. Mengden jod som er tilsatt er imidlertid så lavt at det ikke har særlig praktisk betydning for nordmenns jodinntak, selv om mange bruker dette saltet.”

Det er over 100 år siden oppdagelsen av vitaminene. Likevel lider mennesker av mangler.

I stedet for å lytte til Verdens helseorganisasjon (WHO) slik blant annet Danmark, Sverige og Tyskland har gjort i mange år, satser norske myndigheter på å tilsette jod, kalsium og andre vitaminer og mineraler i fôret til melkekuer. Melk blir fremmet som viktig kilde til næringsstoffer, men allerede i 2016 viste Nasjonalt råd for ernæring bekreftet urovekkende lave nivåer av jod hos gravide og unge kvinner. Likevel roper myndighetene som før: «Drikk mer melk!»

-Annonse-

Helsedirektoratets begrunnelse for å ikke tilsette mer jod i norsk bordsalt er at «vi ikke bør spise mye salt.» Du må til Sverige for finne bordsalt med nok tilsatt jod.

– Mange har jodmangel uten å vite om det

Meieriindustriens markedsføringsorgan melk.no, Opplysningeskontoret for melk og meieriprodukter, fremmer sine produkter uten å informere at jodinnholdet i melk er redusert med 40 prosent siden år 2000.
Seksjonsoverlege ved Hormonlaboratoriet Aker sykehus Per Medbøe Thorsby tror at mange som har jodmangel uten å vite det. Jodmangel gir økt risiko for ulike stoffskiftesykdommer. Forskere i Tromsø har i en foreløpig ikke- publisert studie funnet lave nivåer av jod hos unge kvinner.
– Jeg vil gjerne utfordre Helsedirektoratet og nasjonalt råd til å sette seg nøye inn i litteraturen på dette området, sier Thorsby i artikkelen hos Universitetssykehuset i Oslo (UiO).
Han mener at befolkningen trenger tydeligere råd om mengde jod, og om kilder til jod.
– I tillegg må man nok revurdere tilskudd av jod i salt, hvor Norge ligger ganske lavt sammenliknet med andre land, sier Thorsby.

Norge har blant verdens strengeste regler


Norge har blant verdens strengeste regler for vitaminer og tilskudd. For eksempel er det ikke lov å importere kosttilskudd med mer enn 225 mikrogram jod per kapsel/dose. Gjennom medisinens historie er få oppdagelser større enn at mangel på bestemte bestanddeler i maten kan føre til sykdom. Og at tilførsel av næringsstoffet som mangler kurerer sykdommen. Det er over 100 år siden oppdagelsen av vitaminene. Likevel lider mennesker av mangler.

Våren 2018 samlet forskere fra 27 europeiske land seg om et opprop med krav om strakstiltak mot jodmangel. Blant annet fordi opptil 50 prosent av nyfødte i Europa står i fare for å få lav IQ, dårligere språkutvikling og finmotorikk.

Spør legen før du tar tilskudd, spesielt hvis du bruker medikamenter.


 • I 2017 beskrev mor-barn-undersøkelsen at selv beskjeden jodmangel i svangerskapet kan gi barn lese-og skrivevansker, forsinket språkutvikling, redusert finmotorikk og adferdsvansker (Abel 2017).
 • Jodmangel skyldes delvis lite inntak av melk og hvit fisk.
 • Myndigheter i land som Danmark, Tyskland og Sverige har fulgt WHOs anbefaling og sørget for å tilsette nok jod i bordsalt. Men ikke Norge.
 • Én teskje av svensk jordberiket salt har ti ganger så mye jod som norsk jodberiket salt.
 • En teskje svensk, jodberiket bordsalt er nok til å dekke godt over dagsbehovet
 • Tangmel er også god jodkilde
 • Det selges tang i form av mel i norske helsekostbutikker

Måling av jod

 • En enkel test uten vitenskapelig dokumentasjon, men som likevel kan gi en indikator:
 • Jodtinctur f.eks NAF 2% jod (apotek) smøres på huden, gjerne underside håndledd.
 • Dersom flekken forsvinner kjapt f.eks borte etter é time, kan det tyde på stor jodmangel.
 • Amerikanske Dr. Brownstein har skrevet flere bøker om jod, og mener at dersom kroppen har nok jod skal flekken sitte på i 18-24 timer.
 • Døgnurin analyseres, blant annet ved Aker sykehus (OUS) Dekkes av Folketrygden med rekvisisjon fra lege
 • Utenfor Oslo kan man levere til et annet sykehuslaboratorie, de tar ut 10 ml og sender til Aker.

Om jod

 • Jod er et grunnstoff vi trenger for å lage stoffskiftehormonet tyroksin.
 • Dette påvirker nesten alle kroppens celler og er viktig for barns utvikling fra unnfangelsen.
 • I land med jodmangel ser man mer stoffskiftesykdom.
 • Jod spiller en avgjørende rolle for stoffskifte. Mange forskere mener at anbefalt dagsinntak på 150 µg for jod er for lavt, spesielt når mange får i seg for mye av det konkurrerende elementet brom.
 • For best resultat av jodtilskudd bør jod suppleres med selen, magnesium, kobber, vitamin B2 (riboflavin) og B3 (niacin).
 • Spør legen før du tar tilskudd, spesielt hvis du bruker farmasøytiske medikamenter.
 • På midten av 1930-tallet ble skjoldkjertelhormonet tyroksin tilgjengelig på markedet – en velsignelse for dem med skader på skjoldkjertelen.
 • Dessverre begynte leger å forskrive hormonet til omtrent alle med hypotyreose fordi de trodde at de kunne regulere hormonnivået bedre enn kroppen. Forestillingen om at ”jod er jod, uansett hvilken form”, ble en farlig trend fordi de fleste medisinske fagfolk ikke fullt ut forstår forskjellen mellom råstoffet (jod) og dets produkt (hormon).
 • Den enkleste metoden for å stimulere en underaktiv skjoldkjertel er å innta jod. Hvis skjoldkjertelen er skadd, kan det være nødvendig med tilskudd med skjoldkjertelhormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3), det viktigste biologisk aktive hormonet.
 • Hormontilskudd bør gjøres etter veiledning av en medisinsk fagperson, imidlertid er tilskudd med uorganisk jod generelt mye sikrere enn hormontilskudd.
 • Dette fordi kroppen ”vet” hvor mye T4 og T3 den trenger å lage.
 • Farmasøytiske selskaper legger press på legene for å forhindre at de anbefaler fysiologisk optimale jodtilskudd, så du får neppe forskrevet rimelige løsninger fra en vanlig lege.
 • De fleste radioaktive isotoper av jod har svært kort halveringstid. Ved kjernefysisk uhell (eller -krig), vil isotopen I-131 spres. Denne har en halveringstid på bare åtte døgn. I løpet av få dager og uker, er det meste borte.
 • Men om man, i løpet av denne korte tiden, får dette inn kroppen, vil dette kunne binde seg til skjoldbruskkjertelen – spesielt om man har jodmangel.
 • Når denne isotopen brytes ned, sendes det ut skadelig beta- og SVÆRT SKADELIG gammastråling. Gammastrålingen ødelegger kroppen din – selve DNA’et revet i filler. Disse skadene på DNA’et er det som kan gi kreft.

(Kilder: Lege Joakim Iversen, lege Siri Aabel og ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski, professor Jon Petter Omtvedt)

Symptomer på jodmangel kan blant annet være

 • Hypotyreose (for lav aktivitet i skjoldkjertelen)
 • Lav kroppstemperatur (under 36,6 oC rektalt)
 • Hypotyreose kjennetegnes ofte ved følgende symptomer:
 • Depresjon
 • Dårlig immunitet
 • Forstørret skjoldkjertel
 • Heshet
 • Hukommelsesproblemer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lav kuldetoleranse
 • Muskelsvekkelse
 • Oppsvulmet ansikt
 • Trøtthet, lite energi
 • Uren eller tørr hud, tørr munn
 • Vektoppgang
 • Væskeansamling (ødemer)

Gode kilder til jod

 • Tang, hyse/kolje er de beste jodkildene. Den bidrar med dobbelt så mye jod per porsjon som torsk og annen hvit fisk.
 • En tommelfingerregel er å innta tre meieripodukter daglig og tre fiskemiddager ukentlig. 
 • Syrnet melk, gresk yoghurt og moden ost er også gode jodkilder.

Referanser

Knowledge about Iodine in Pregnant and Lactating Women in the Oslo Area, Norway.
Suboptimal Maternal Iodine Intake Is Associated with Impaired Child
Neurodevelopment at 3 Years of Age in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Helsedirektoratet. Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak. Oslo: Nasjonalt råd for ernæring 2016.
Hamza RT1, Hewedi DH, Sallam MT. Iodine deficiency in Egyptian autistic children and their mothers: relation to disease severity. Archives of Medical Research 2013; 44: 555–61.
Jodmangel involvert ved sykdom.Les mer fra hemali

Dr. Snellingen om Regjeringens høringsnotat: – Vi risikerer mer angrep på frihet og ferdsel.
Dr. Fedon Lindberg: – Graverende at det knapt gis informasjon om vitamin D og covid-19
Kosttilskudd selges som reseptbelagt legemiddel til tredobbel pris.
15 gode grunner til å ta kosttilskudd.

– Annonse –

– Annonse –