Kjerkol, du vil bli husket som dama som solgte Norge!

Min kropp får du ikke, min helse er utmerket, og jeg har ingen frykt for propagandaen som spres av økonomiske krefter i det globale sirkuset.

Av Link Liberty Tennbakk Først publisert på hennes FB-profil.

Jeg forstår at det er høyt press når du har fått en så ansvarsfull stilling. Og at noen ganger blir presset så hardt at kjeven låser og maska sitter stramt – spesielt når du tillater deg å undertegne en traktat som fratar ditt folk deres selvråderett.

Link Liberty Tennbakk

Jeg vil tro at du forstår at du ikke kommer til å konsolidere med WHO etter at denne avtalen er underskrevet, men at at du har gitt WHO retten til å diktere deg og resten av det norske folk. Du vil bli husket som dama som solgte Norge. Jeg sier NEI takk. Mine rettigheter som levende kvinne kan du ikke selge. Min kropp får du ikke, min helse er utmerket, og jeg har ingen frykt for den propagandaen som spres av økonomiske krefter i globaliseringsirkuset. Og det er mange som meg!

Disse linjene er vanskelig for meg å skrive. I Norge er det nå vanskelig å ha en annen mening enn den dere dikterer. Jeg er redd WHO og du vil se dette som «feil oppførsel»

-Annonse-

Det kommer stadig fram hvordan myndighetene i forskjellige land har tukla med tallene, både når det gjelder antall døde, antall smittede og antall vaksinerte under Kåråna Plandemien. Jeg tror ikke du vil få folk til å tro på enda en runde med galskap, jeg håper ikke det. Jeg tror vi kjenner lusa på gangen nå. Men kjør på!

Kjerkol: Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.

Det eneste som skjer er at flere og flere våkner og lukter lunta. Vi som har sett dette hele veien vet også dette, vi ser dansen deres. Hvordan dere presser, slipper opp, presser og slipper opp – omtrent som en sosiopatisk ektefelle som vet akkurat hvor mye hun/han kan manipulere før forholdet ryker. Vet du hva? Disse linjene er vanskelig for meg å skrive. Tenk det! I et land som Norge er det nå vanskelig å ha en annen mening enn den som dere dikterer. Jeg er redd WHO og du vil se dette som «feil oppførsel»

Jeg er ikke et barn som skal oppdras

Men i sannhet er jeg en voksen kvinne – ikke et barn som skal oppdras. Ikke av deg, av WHO eller andre som søker å herske. Vi er ferdig med den tiden da vi lot oss herske med. I den nye tiden søker vi ledere som har empati, og en regjering som tjener folket. Ikke global storkapital for egen vinning.

Jeg vet ikke hva du får for dette, men jeg tror at tanken om at dersom du ikke følger dikteringen fra WHO/WEF (World Economic Forum), så er det politisk selvmord. Alle vet hvor vanskelig det er å gi slipp når mann har brukt mye tid og energi på å bygge opp. Det være seg egen bedrift, familie eller politisk karriere – vi vil holde på det vi har skapt, selv når det smaker surt.

Du må leve med ansvaret, Kjerkol

Noen sier at du bare fulgte ordre, og det tror jeg nok du gjorde. Men det er ikke godt nok i disse tider. Vi har alle et personlig ansvar, og selv om du kan hende aldri blir bedt om å betale tilbake det du solgte oss for – så må du leve med dette ansvaret.

Jeg håper for din del at du er god til å tilgi deg selv, for jeg vet hvor vondt det er å bære på skyld. Kjære Ingvild, jeg hater deg ikke. Jeg har allerede tilgitt deg, og de andre på «laget ditt». Jeg tilhører ikke AS Norge. Jeg er ikke fiende av AS Norge, jeg er bare ikke med på denne merkelige leken lengre. Jeg stiller meg på sidelinja, klar for å omfavne de som er på vei ut av kampen – som trenger en hjelpende hånd og håp for en bedre fremtid.


Helse- og omsorgsminister på sin FB-side i går, 24.5.

– Travle dager i Genève!


“Det har vært to svært travle dager i Genève! Og jeg har fått trent møtekondisen med mange gode bilaterale møter. Å møte helseministre og helseledere fra hele verden gir god mulighet til å løfte norske saker og perspektiver. Jeg har brukt møtene til å snakke om tettere helsesamarbeid og -beredskap, sette fokus på en bærekraftig finansiering av Verdens helseorganisasjon, behovet for samarbeid om tilgang og produksjon av medisiner, viktigheten av å utdanne flere fagfolk, helsedata og pandemi.”

Negative kommentarer raser inn

Innlegget har nå gitt ca. 800 kommentarer, hvem som kan kommentere er nå begrenset av Kjerkol. Hemali har knapt funnet positive kommentarer, de er overveldende negative. Eksempler:


“Helseministeren er i ferd med å overgi Norges suverenitet til organisasjonen WHO, som først og fremst tjener legemiddelindustrien.”


“Jeg vet ikke om det er mest provoserende at Kjerkol her forbryter seg mot det norske folk ved å gi utenforliggende makt herredømme over landet, eller om det er enda mer trist at det norske folk ikke gjør en PØKK for å motsette seg dette.”

“Som Brundtland sa – nå må vi passe på hva folket får vite …For en følelse? Hvor er hjertet og ansvaret som folkevalgt? Et svik mot hele det norske folk og du er stolt?”

“Ditt mandat Ingvild Kjerkhol er ikke å frata befolkningen kroppsintegritet og selvbestemmelse – og særlig ikke til organisasjoner hvis medlemmer ikke kommer fra et demokrati.”

“Det finnes ikke noe som heter global helse. Det er en konstruksjon. Menneskers helse og dens utvikling skjer på individuelt plan, uansett hva det handler om.” 

“Ingvild Kjerkol- jeg tror du må lese deg opp på hvem WHO og WEF egentlig er.”

“Forståelig at man lengter etter en overnasjonal myndighet som kan løfte ansvaret av våre skuldre i en fremtidig pandemi, men er det klokt? Vi så hva som skjedde i den uavhengige medisinske forskningssammenslutningen Cochrane, der en endring i ledelsen førte til at organisasjonens mest betrodde, uavhengige og respekterte spydspiss Peter Gøtzsche ble skvist ut. Er det trygt å feste sin lit til at WHO er bedre enn verdens mest uavhengige medisinske forskningssammenslutning til å skille nyttevekster og ugras?”


Noen fakta og referanser

WHO beskriver traktaten slik
Britiske myndigheter beskriver traktaten fra WHO slik
World Council for Health er kritiske til traktaten
Bill Gates i et videointervju om covid og mRNA-vaksinene:

  • COVID is just like the flu (COVID er som influensa)
  • Low fatality (Lav dødelighet)
  • Mainly hurts the elderly (Rammer først og fremst eldre)
  • The vaccines are imperfect (Vaksinene er ufullkommne)
  • Vaccine is not reducing transmission, hardly at all, particularly about three or four months after you take the vaccine (Vaksinene reduserer ikke smitte, nesten ikke i det hele tatt, spesielt tre-fire måneder etter at de er satt)

Les mer fra Hemali

Forsker Astrid Stuckelberger: – En pandemi av løgner
Det globale vaksinemarkedet er bygget opp gjennom tiår
Hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte
Filosof og skribent post covid: – Vi skal ikke glemme!

– Annonse –

– Annonse –