Søk
Close this search box.

Korona, overvekt og livsstil. Kan vi snakke om det?

julia schreiner benito redaktør av Hemali
hemalis redaktør Julia Schreiner Benito

Britisk forskning viser at 64 prosent av dem som blir alvorlig syke av korona er overvektige. Overvekt knyttes til kronisk inflammasjon, som forstyrrer immunsystemet. Tør vi snakke om det?

Av Hemalis redaktør Julia Schreiner Benito (bildet over) og lege Fedon Lindberg.
Kronikken ble først publisert i Dagens Medisin.

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Hva bygger et godt immunforsvar? Hvorfor er vi så forskjellige her? Hva gjør det med muligheten til å beskytte oss? Mye!
Nå sprer smitten seg igjen. Men relativt sett er tallet lite, få er smittet og har mulig utviklet immunitet. Hva kan vi selv gjøre?
Noen faktorer kan virke enkle, men det enkle er ofte det beste, spesielt når forskning underbygger det.

Livsstil og korona

Elefanten i rommet er livsstil. Livsstilsrelaterte, kroniske ubalanser og sykdommer forstyrrer og nedsetter immunsystemet.
Koronaviruset og andre mikrober er den ene siden av ligningen. Den andre er kroppens forsvarsmekanismer: Hvorfor blir de aller fleste, også eldre, IKKE alvorlig syke etter smitte av korona? Dette er viktig, for 60-70 prosent av verdens befolkning vil trolig smittes før vi har en effektiv vaksine. Hvis vi får en.

Hvorfor får de færreste symptomer?

I media og fra myndighetene hører vi mest om hvordan vi skal unngå å bli smittet, og om tiltak ved smitte. Men hele 80 prosent av dem som smittes får ingen eller lette symptomer. Hvorfor?
Svaret ligger i immunforsvaret. Et optimalt immunsystem er den virkelige garantien mot koronaviruset, influensa og alle infeksjoner.
Godt immunsystem beskytter også mot kreft, i dag viktigste årsak til for tidlig død i Norge.

-Annonse-

Forskning indikerer at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Personer over 70 år
 • Voksne (mest menn) med underliggende kronisk sykdom som fedme, høyt blodtrykk, hjerte-karsykdom, diabetes 2, kronisk lungesykdom, kreft og på annen måte nedsatt immunforsvar
 • Røykere
 • Personer med lavt nivå av vitamin D 

Dugnad krever flere former for kompetanse og perspektiver, utover det å følge myndighetenes råd. La oss se mot vitenskapen: 
Vi har betydelig publisert forskning som peker mot naturlige midler. En ny kinesisk forskningsartikkel (ref.1), en systematisk gjennomgang med 140 litteraturreferanser, viser hvilke naturlige stoffer som kan hjelpe mot koronavirus, og hvorfor. Denne britiske artikkelen er basert på den kinesiske (ref.2).
Ny publisert forskning fra UK (ref. 3) viser at 64 prosent av dem som blir alvorlig syke av koronavirus har betydelig overvekt. Overvekt knyttes til kronisk inflammasjon, det forstyrrer immunsystemet.

Dette svekker immunforsvaret

Forskning (ref. 4) viser også at moderat kalorireduksjon kan virke positivt på immunforsvar. Den britiske hjertespesialisten Aseem Malhotra (ref. 5) illustrerer det godt.
Enkelt sagt viser forskning at følgende faktorer kan svekke immunforsvaret:

 • For lite søvn (ref.6)
 • Stress (ref. 7)
 • Kosthold med lite naturlig mat, mye sterkt bearbeidet mat, mye sukker. (Middelhavskost virker beskyttende (ref. 8)
 • Alkohol (ref. 9)
 • For lite sollys (vitamin D) (ref. 10)
 • Fysisk inaktivitet (ref. 11)

Dette hjelper immunforsvaret

Mange matvarer inneholder virus- og bakteriedrepende stoffer som kan hjelpe immunsystemet.
En systematisk litteraturgjennomgang publisert i 13. februar 2020 i det medisinske tidsskriftet Journal og Medical Virology viser det. (ref. 12) Her ble mulige behandlinger mot koronavirus omtalt, også ernæringsrelaterte:

 • Vitamin A, B, C, D, E
 • Mineralene selen, sink og jern
 • Omega 3 fra sjømat

Det enkleste, viktigste og billigste tiltaket mot influensa og covid19 er trolig optimalt nivå av vitamin D. Dernest å få normalvekt.
Vitamin D er fettløselig, og samler seg gradvis i kroppens fettvev. Vannløselige vitaminer (B og C) forsvinner gradvis via urinen. Altså trenger overvektige vesentlig mer vitamin D for optimalt nivå.
Optimalt nivå av vitamin D er blant de beste strategier for å minske risiko for alle typer infeksjoner.
Ny forskning viser at dette også gjelder COVID-19. (ref.13) Bare i april 2020 er tjue vitenskapelige artikler publisert (ref.14- 20) i medisinske tidsskrifter om COVID-19 og vitamin D.
Normalt blodnivå av vitamin D er 50-150nmol/l. Det er meget vanlig å ha uheldig lavt blodnivå.
Optimalt nivå av vitamin D for godt immunforsvar ser ut til å ligge på 80-150 nmol/l.
Det skal mye til før vitamin D når toksisk nivå (over 250 nmol/l).

Solid kunnskap om vitamin D

En systematisk gjennomgang og meta-analyse av 25 studier ble publisert i 2017 om hvorvidt tilskudd av D-vitamin kunne forhindre akutte luftveisinfeksjoner. (ref. 21) 11 321 deltakere fra 0 til 95 år var med. Tilskudd av vitamin D reduserte risikoen for akutt luftveisinfeksjon blant alle deltakerne med nesten 20 prosent.
Konklusjonen var at D-vitamintilskudd er trygt, og beskytter mot akutt luftveisinfeksjon generelt.
Få matvarer inneholder vitamin D. Det er heller ikke meningen, for vitamin D er egentlig et hormon som produseres i huden fra kolesterol ved sollys.
Derfor: La solen skinne på deg når du kan, først 15 minutter uten beskyttelse, deretter med. Hvis ikke det er mulig, må vitamin D tilskudd til i doser tilpasset den enkelte.
La oss ikke undervurdere betydningen av livsstil! 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32052466
 2. https://www.bsem.org.uk/posts/45-coronavirus-protection
 3. https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/24/Coronavirus-and-obesity-industry-urged-to-act-post-crisis
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2759570/
 5. https://www.youtube.com/watch?v=CHAnzhRZFZ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PFz6bSz_n196hHoEO4EN8INUGfcUU2nI8bXdWhqCT8x32olMDYGU1juA
 6. https://www.sleepfoundation.org/articles/how-sleep-affects-your-immunity
 7. https://www.simplypsychology.org/stress-immune.html
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25244229
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4590612/
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3166406/
 11. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254618301005
 12. https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Liu%2C+Yunhui
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32252338/
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32268052/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32297519/
 16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32268051/
 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32299148/
 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311755/
 19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32353742/
 20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32352080/
 21. https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583

– Annonse –

– Annonse –