Søk
Close this search box.

Lege: Feilbruk av ordet «vaksine» har store konsekvenser for folkehelse og politikk.

nærbilde av hånd med hvit hanske som holder en liten flaske med vaksine

Så lenge våre eksperter ikke vil forstå dette, vil tolkningen av helsedata og den politiske vurderingen av disse gå i feil retning og øke risikoen for samfunnet.

Av lege Ludwig Aigner

Bruken av ordet vaksine for mRNA-midler er en vedtatt sannhet og vår tids dogme med store folkehelsemessige og politiske konsekvenser. Én av dem er utvikling av immuntoleranse, som øker virkningen av nye varianter av SARS-CoV-2 i befolkningen. Smittebølgene vil bli forlenget, en mRNA-behandlet befolkning er mer utsatt for smitte fra nye varianter og bli mer syk enn en befolkning som ikke er mRNA-behandlet. Dette er seriøse følger som bør undersøkes nøye. Men så lenge eksperter hos FHI og Helsedirektoratet ikke vil forstå dette, vil tolkningen av helsedata og den politiske vurderingen av disse gå i feil retning og slik øke risikoen for samfunnet.

Når det først skjer at vitenskapelige begrep blir uthulet, slik som vaksinebegrepet, så lover det dårlig for vår verden. Da vil beslutninger av eksistensiell betydning for våre liv bli truffet på sviktende grunnlag. 

Lege Ludwig Aigner

En “vaksine” skal oppfylle medisinske kriterier

Et nytt medisinsk preparat kan ikke omtales som “vaksine” før det har bevist denne virkningen. Dette gjøres i fase 1, 2 og 3 -utprøvinger. Verken fagfolk, beslutningstakere eller journalister kan omtale mRNa som vaksiner før disse fasene er avsluttet. Når det oppstår den minste tvil om den beskyttende effekten mot smitte, eller betydelige bivirkninger, skal betegnelsen “vaksine” ikke brukes.

-Annonse-

mRNA er et sekundært, forebyggende middel mot Covid-19

mRNA oppfyller ikke den medisinske definisjonen for “vaksiner”, men er et bioteknologisk virkemiddel som kan forebygge alvorlig sykdomsforløp i noen måneder. mRNA-terapi mot Covid-19 er utprøvende behandling som har gitt gode resultat for mennesker med høy risiko for alvorlig Covid-19, men den skulle vært reseptbelagt, og ikke gitt til hele befolkningen. For mRNA oppfyller ikke den medisinske definisjonen for vaksiner. Den benytter seg av genteksting som hører inn under kategorien ‘translasjonell medisin’.

 • Hvordan kan et middel kalles vaksine før det har vært i utstrakt bruk over tid blant mennesker?
 • Hvorfor gjør ikke forskerne oppmerksom på at begrepet «vaksine» om mRNA er en hypotese?
 • Hvorfor får vi ikke vite at følgene av all ny teknologi i utgangspunktet er usikker?
 • Og at ny behandlingsteknologi derfor må underlegges strengere kritikk enn den som lenge har vært i terapeutisk bruk?

Medisinske faguttrykk misbrukes

Medisinske faguttrykk (termini tecnici) blir nå løsrevet fra sin definisjon for å kunne brukes i salgsfremmende øyemed. Translasjonell medisin* (=genteksting) ble med dette grepet alminneliggjort og innlemmet som primærprofylaktisk legemiddel. Medisinsk vitenskap og terminologi har dermed mistet sin definisjonsmakt!

Dette grepet er direkte årsak til den økende politiske splittelsen i land over hele verden. Drivkraften bak splittelsen er ledende teknokraters press på befolkningen for at flest mulig skal godta intracellulær translasjonell terapi. Teknokratene og forskerne har økonomiske forbindelser til de globale gigantene innen farmasøytisk industri, og derav bindinger og interessekonflikter.

Derfor mangler den nødvendige vitenskapelige kritikken av mRNA-midlene i form av forskningsartikler med mål om å falsifisere (motbevise) hypotesen.

Hva en vaksine skal være

En moderne vaksine skal:

 • Gi god immunitet mot smitten over lang tid.
 • Effektivt beskytte mot sykdom.
 • Være spisset mot skadelige virus og ellers ikke virke negativt på menneskekroppen. (smal virkningsprofil).
 • Ha lite bivirkninger.
 • Nulltoleranse for alvorlige bivirkninger.

mRNA fyller ikke kriteriene

Dette gjør mRNA-midler mot Covid-19:

 • Gir begrenset immunitet som varer kun kort tid.
 • Beskytter ikke mot sykdom.
 • Fører til uensartede bivirkninger i hjernen, hjertet, perifere nerver, blodlevringen, hormon- og tarmsystemet, mm.
 • En særegen bivirkning truer ved gjentatt behandling: Immuntoleranse for S-protein og dermed for koronaviruset.
 • mRNA er midler mot covid-19 kun for medisinske risikogrupper.

mRNA-midler og immuntoleranse

mRNA hemmer den immunreaksjonen som fører til covid-19, (Complex Immunologic Dysregulation), altså immunreaksjonen som er årsaken til sykdom av SARS og Covid-19. Denne mRNA-effekten gjør at behandlingen kan kalles for terapeutika, det vil si medikamenter for behandling av sykdommen covid-19 når den oppstår hos pasienter i etterkant av at de har fått to doser med mRNA. mRNA er sekundærforebyggende medisiner, ikke vaksiner. De bør derfor ikke gis til friske mennesker.

Immuntoleranse

 • Svekker immunsvaret (-responsen) for virus som har S-proteinet som sitt kjennetegn.
 • Altså svekkelse av nettopp beredskapen til å gå til angrep mot selve koronaviruset.
 • På fagspråket heter det ‘selektiv immuntoleranse’, som i praksis vil si en immunsvekkelse for SARS-CoV-2.
 • Denne selektive immunsvekkelsen vil i en befolkning som har fått mRNA føre til at et antall mennesker i denne befolkningen blir mer mottakelig for koronavirus. 
 • Altså det motsatte av immune. De kan derfor lettere smittes, og bli mer syke av fremtidige SARS-CoV-2 virus enn ubehandlede personer.
 • Dette mangler vi vitenskapelig forskning på, som vi nå trenger.

Det er en liten trøst at dersom en får lungebetennelsen av Covid, så vil denne svekkes og lindres litt hos dem som har fått behandling med m-RNA. Denne effekten skyldes trolig den immundempende effekten mRNA har, fremfor immuniteten grunnet nøytraliserende antistoff.

Stater har innskrenket innbyggernes frihet fordi de fikk presentert en feilaktig begrepsdefinisjon av mRNA-midlene.

Politikere, helsetopper og media skaper frykt i befolkningen. Stater har innskrenket innbyggernes frihet fordi de fikk presentert en feilaktig begrepsdefinisjon av mRNA-midlene. Å bruke det rette ordet for mRNA-midlene vil føre til at følgende ord vil måtte endres eller sågar fjernes: uvaksinert, vaksinepass, vaksineskeptiker, vaksinemotstander…
Til slutt en oppfordring: Bli hjemme om du er syk, og vær nøye med håndvask. Desinfiser og plei nesebor med en skvett ekstra virgin olivenolje daglig, spis mye grønnsaker og litt chili hver dag.
Nyt friheten folkens, og bruk den med fornuft!

FHI svarer om begrepet “vaksiner”

hemali spurte FHI i en e-post: Ifølge sml.snl.no/vaksine – Store medisinske leksikon – og internasjonale leksika, er den medisinske definisjonen på vaksine “et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom.” mRNA møter ikke denne definisjonen, så hvorfor opprettholder FHI begrepet “vaksine”?

Overlege Preben Aavitsland svarte:
mRNA-vaksinene mot SARS-CoV-2 gir beskyttelse mot å bli smittet, altså immunitet, men den er ikke fullstendig og den synker uke for uke og blir etter hvert ganske dårlig. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er mye bedre og varer lenger. Også mot flere andre sykdommer benytter vi vaksiner som ikke gir livslang immunitet.


Referanser

Les mer fra hemali

Lege Heiko Santelmann anmeldt for å ha forsøkt å stjele sin egen vaksine
Noen ubehagelige spørsmål om overdødelighet
Professor emeritus: – Land med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av Covid-19
Koronasertifikat: – Jeg ønsker å stå på scenen igjen, men ikke for enhver pris

– Annonse –

– Annonse –