Søk
Close this search box.

Lege: – Helsedirektoratet holder tilbake medisiner mot Covid-19. Skal folk dø?

– Det finnes effektive medisiner mot Covid-19. Nå er den viktigste utsolgt fra apoteket, og Helsedirektoratet vil ikke frigi sine 8 640 behandlinger med Molnupiravir fra lager.

Det er krise, sier lege Peter Dvergsdal.
– Helsedirektoratet driver straffeaksjon mot uvaksinerte, det har aldri før skjedd i norsk medisin. Hundrevis venter på Favipiravir, nesten alle disse er uvaksinerte, sier Dvergsdal. Favipiravir (Avigan) er blant verdens mest solgte virusmedisiner, nå brukes den for det meste mot Covid-19. I India er Favipiravir dominerende som medisin mot virus, i Norge har det blitt skrevet ut ca. 4000 resepter på den i forbindelse med Covid-19.

Daglig får jeg rundt 100 henvendelser fra pasienter som ønsker tidlig behandling av Covid-19, de fleste er uvaksinerte.

Lege Peter Dvergsdal
Lege Peter Dvergsdal er én av mange leger som har god erfaring med medikamenter som Favipiravir mot Covid-19

Apotek 1 er klar til å ta imot Molnupiravir som erstatning for Favipiravir. Kjeden bekrefter at Favipiravir har vært utsolgt siden desember, og kan ikke estimere når det igjen er i salg.

– Favipiravir og Molnupiravir virker på samme måte, og begge har beviselig effekt på Covid-19, sier Dvergsdal. Produsenten av «koronapillen», som inneholder molnupiravir, er Merck. I oktober opplyste Merck at medisinen kan halvere risikoen for sykehusinnleggelse og død. Men at det er usikkert hvordan legemiddelet virker på vaksinerte ettersom de få studiene som er gjort, er gjort på uvaksinerte.

-Annonse-

– Aldri sett medisinske straffereaksjoner

– Å utstøte en gruppe slik, de uvaksinerte, å nekte dem behandling, det er nytt, sier den pensjonerte legen. Han har nå mer å gjøre enn noen gang. 
– Jeg har jobbet som lege i 54 år, men aldri før sett medisinske straffereaksjoner. Om noen faller i skibakken, skulle vi da unnlate å gi hjelp med begrunnelse i at ulykken er selvforskyldt? Dette er ikke lov, og jeg håper at politikerne kan veilede det byråkratiske maktapparatet med demokratiske og moralsk riktige råd.

Dvergsdal har skrevet ut 2000 resepter på Favipiravir

hemali bekjent er lege Dvergsdal den i Norge med mest erfaring i å behandle Covid-19 med eldre, velprøvde medisiner. Som tidligbehandling er det særlig Favipiravir Dvergsdal bruker, siden februar 2021 har han skrevet ut nærmere 2000 resepter. Favipiravir anbefales ikke av norske helsemyndigheter. Likevel har Helsedirektoratet kjøpt 8 640 behandlinger med Mercks «koronapille» Lagevrio, som inneholder stoffet molnupiravir, og som nesten er identisk med Favipiravir, ifølge Dvergsdal. Direktoratet har disse på lager, og der forblir de. I mellomtiden kan uvaksinerte dø av Covid-19, frykter legen.

– Daglig får jeg rundt 100 henvendelser fra pasienter som ønsker tidligbehandling av Covid-19, de fleste er uvaksinerte.

Helsedirektoratet sier nei til å overføre Molnupiravir lageret sitt

Det er tredje gang siden våren 2020 at Favipiravir er utsolgt fra apotek fordi fabrikken i India har leveringsproblemer.
Sigurd Hortemo fra Legemiddelverket oppgir at de vil godkjenne resepter på Molnupiravir/Lagevrie, som de til nå har godkjent ca. 4000 resepter på Favipiravir. Men Helsedirektoratet sier nei til å overføre deler av lageret sitt. I en e-post fra Helsedirektoratet 11.1. lyder begrunnelsen:
«På bakgrunn av nåværende kunnskapsgrunnlag vurderer Helsedirektoratet at det ikke er anbefalt å bruke Molnupiravir/Lagevrio til behandling mot covid-19. På bakgrunn av den kunnskapen vi har i dag anbefaler Helsedirektoratet at det avventes markedsføringstillatelse før legemidlet tas i bruk», skriver direktoratet som svar til Dvergsdal, med henvisning til deres nettside.

– Er ikke de uvaksinerte en verdig gruppe?

Dvergsdal tviler på forklaringen.
– Studier viste altså at Molnupiravir/Lagevrio har effekt på uvaksinerte. Jeg forstår dette som at Helsedirektoratet ikke regner uvaksinerte som en verdig gruppe. De oppgir manglende kunnskap som grunn, men vi har solid erfaring med og forskning på denne typen antivirale medisiner, de hemmer veksten av virus inne i celler med 94 prosent. De som overlever, har vesentlig mindre etter plager enn dem som ikke får behandling, sier Dvergsdal.

I november 2021 åpnet Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) for bruk av Molnupiravir, det medførte at den også kan brukes i Norge. Til VG i desember sa Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvåg:
– Vi kan benytte den i spesielle sammenhenger, men det er gjort foreløpige vurderinger som tilsier at vi ikke tilrår at de brukes i stort omfang i primærhelsetjenesten. Så leter vi etter om det kan være undergrupper som kan ha glede av medisinen, sa Guldvåg.

– Det haster!

Det haster, mener Dvergsdal.  
– Hvis Helsedirektoratet åpner døra til lageret, kan grossist få varene ut til apotek samme dag.
I mellomtiden gir legen blant annet Ivermectin og Hydroksoklorokin til pasienter med Covid-19.
– Men disse har mye dårligere effekt enn Favipiravir og Molnupiravir. Ivermectin og Hydoksoklorokin stopper ikke produksjonen av virus, de hemmer kun transport av disse. Derfor egner de seg mest forebyggende.
Om Favipiravir

  • Dvergsdal fulgte testingen av Favipiravir i to år før den ble godkjent i Japan.
  • I 2016 fikk han tillatelse fra Statens legemiddelverk til å bruke det i behandling. Tillatelse ble fornyet årlig, men under koronaen i 2020 sa Statens legemiddelverk nei.
  • Favipiravir har blitt utviklet som og lisensiert som et antiinfluensamedisin i Japan, og er brukt av millioner.
  • I tillegg til influensa, har Favipiravir et bredt spekter av anti-RNA-virusaktiviteter in vitro og effekt i dyremodeller med dødelige RNA-virus.
  • Favipiravir er brukt til behandling for infeksjon med livstruende Ebola-virus, Lassa-virus, rabies og alvorlig feber med trombocytopenisyndrom.
  • Den beste egenskapen til Favipiravir som et antiviralt middel, er at den hindrer generering (produksjon) av virus.
  • Studie, National Library of Medicine februar 2020: «Favipiravir forventes å være et viktig terapeutisk middel mot alvorlig influensa, som den neste pandemiske influensastammen, og andre alvorlige RNA-virusinfeksjoner der standard behandlinger ikke finnes.»
Les mer fra hemali

Dvergsdal: – Jeg kan behandle Covid-19, nedstenging var unødvendig.
Dvergsdal om feilbehandling: – En planlagt, kriminell handling.
Professor emeritus: – Land med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av Covid-19.
Da Svein Østvik ble alvorlig syk av Covid-19, fryktet han én ting.

– Annonse –

– Annonse –