Søk
Close this search box.

Leger fra 35 land har signert erklæring om medisinsk krise.

Alexandra Henrion-Caude
PhD, genetiker og forsker Alexandra Henrion-Caude

10. september møttes leger fra 35 land for å signere en erklæring om internasjonal medisinsk krise. Årsaken er sykdom og dødsfall relatert til “covid-19-vaksinene”.Oversatt av Hemali fra erklæringen

Blant initiativtakerne til erklæringen er dr Alexandra Henrion Caude, tidligere forskningsdirektør ved det nasjonale forskningsinstituttet i Frankrike, INSERM. (Bildet over) Se hva Henrion Caude sa til Hemali da vi traff henne i sommer. Video og artikkel her.

Overdødeligheten er ennå ikke tilstrekkelig undersøkt av nasjonale og internasjonale helseinstitusjoner.

Medisinsk krise

Du finner erklæringen her. I den lyder det: “Vi, leger og forskere fra hele verden, erklærer en internasjonal medisinsk krise på grunn av sykdom og dødsfall knyttet til administrering av produkter kjent som «COVID-19-vaksiner».
 
Videre: “Vi bevitner nå økt dødelighet i de landene hvor flertallet av befolkningen har mottatt de såkalte «COVID-19-vaksinene». Overdødeligheten er ennå ikke tilstrekkelig undersøkt av nasjonale og internasjonale helseinstitusjoner.

-Annonse-

Unge friske dør

Det store antallet plutselige dødsfall hos tidligere friske, unge mennesker som ble “vaksinert” er spesielt bekymringsfullt. Det er også den høye forekomsten av spontanaborter og dødsfall hos fostre.
 
Offisielt er det rapportert rekordmange bivirkninger, inkludert sykehusinnleggelser, varige funksjonshemminger og dødsfall relatert til de såkalte «COVID-19-vaksinene».
Det registrerte antallet har ingen presedens i verdens vaksinasjonshistorie.”
 
Data fra

CDCs VAERS, Storbritannias gule kortsystem
Australian Adverse Event Monitoring System
European EudraVigilance-system
WHO VigiAccess-database
Euromomo
Statens legemiddelverk

viser til nå mer enn 11 millioner rapporter om uønskede effekter. Og mer enn 70.000 dødsfall relatert til produktene kjent som «covid-vaksiner».
Euromomo: “Siden midten av 2021 er det observert uvanlig overdødelighet i aldersgruppen 0-14 år.”

Studier anslår at rapporterte tall utgjør mellom 1 og 10 prosent av faktiske hendelser. Underrapporteringen er vist i blant annet denne rapporten.
 

Denne erklæringen er et felles initiativ fra mange fagpersoner. Vi oppfordrer alle leger, forskere og fagfolk til å støtte uttalelsen for å legge press på ansvarlige myndigheter i å fremme en mer transparent helsepolitikk.

Krever tiltak


Videre fra erklæringen: “Vi står overfor en alvorlig internasjonal medisinsk krise som må anerkjennes av stater, helseinstitusjoner og medisinsk personell over hele verden.
Følgende tiltak må iverksettes på presserende grunnlag:

 • En verdensomspennende «stopp» for de nasjonale kampanjene med produktene kjent som «COVID-19-vaksiner».
 • Undersøkelse av alle plutselige dødsfall av personer som var friske før vaksinering.
 • Implementering av programmer for tidlig deteksjon av kardiovaskulære hendelser som kan føre til plutselige dødsfall med analyser som D-dimer og Troponin i alle med vaksinasjon. Samt tidlig påvisning av alvorlige svulster.
 • Implementering av forsknings- og behandlingsprogrammer for ofre for uønskede hendelser etter vaksinering.
 • Foreta analyser av sammensetningen av hetteglass av Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V og ethvert annet produkt kjent som «COVID-19-vaksiner», av uavhengige forskningsgrupper uten tilknytning til farmasøytiske selskaper eller interessekonflikt .
 • Studier som skal utføres på interaksjonene mellom de forskjellige komponentene i de såkalte «COVID-19-vaksinene» og deres molekylære, cellulære og biologiske effekter.
 • Implementering av psykologhjelp og kompensasjon for enhver som har utviklet sykdom eller funksjonshemming som følge av de såkalte «COVID-19-vaksinene».
 • Implementering av psykologisk hjelp og kompensasjon for familiemedlemmer til enhver som døde som følge av å ha blitt inokulert med produktet kjent som «Covid-19-vaksiner».


  Krise uten sidestykke

  Vi erklærer en internasjonal krise uten sidestykke i medisinens historie knyttet til det store antallet sykdommer og dødsfall knyttet til «vaksinene mot Covid-19».
  Vi krever at tilsynsorganene for legemiddelsikkerhet, samt helseinstitusjoner i de 35 land i samarbeid med WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA og NIH svarer på denne erklæringen. Og handler i samsvar med de åtte tiltakene som kreves i dette manifestet.

Denne erklæringen er et felles initiativ fra mange fagpersoner. Vi oppfordrer alle leger, forskere og fagfolk til å støtte uttalelsen for å legge press på ansvarlige myndigheter i å fremme en mer transparent helsepolitikk.


Fant fremmed materiale i blod etter vaksinering

NB! Italienske leger studerte blodet til pasienter som var blitt vaksinert med mRNA Covid-19, og fant fremmed materiale lenge etter vaksinering, viser en ny studie. Resultatene ble publisert i International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research august 2022.

Les mer fra Hemali

Hør motstemmene fra Dolomittene
– Jeg tok vaksinen for samfunnet. Dette er takken
Advokat om Lines sak: – Helt vilt
– Vi måtte blottlegge oss i media for å få hjelp til gutten vår Aksel (16)
Land med høyest vaksinasjonsgrad er hardest rammet av covid-19– Annonse –

– Annonse –