fbpx

Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte

–Hvorfor har du ikke vaksinert deg, blir jeg spurt. Jeg kunne returnert spørsmålet: – Hvorfor har du vaksinert deg?

Jeg tåler å ikke reise til Syden, men jeg sliter med stemningen som nå vibrerer. Jeg sliter med en stat så mektig og tiltak så inngripende på et grunnlag så tvilsomt. Jeg sliter med splittelsen mellom oss mennesker. Den som deler oss mellom de «solidariske» og «svikerne». Som om det nå ikke bare er greit, men også et mål å putte slike som meg i skammekroken. La meg minne om en menneskerett: Ved medisinsk behandling skal pasientens samtykke være informert, frivillig, og aldri presses fram ved overtalelse.

Men når våre helsetopper er bundet av globale avtaler og politikk. Og når riksmedienes journalister fungerer som helsetoppenes servile hjelpere, hvordan kan vi da ta informerte valg?

Ikke min definisjon av frivillighet.

Kan jeg be om én ting før du dømmer meg? Les noen refleksjoner og fakta bak tiltakene. Perspektiver som våre riksmedier ikke dekker:

 • Å tro at norske politikere ikke er bundet i internasjonale avtaler, er naivt. Norske forpliktelser til World Economic Forum og bindinger gjennom finansiering av vaksiner gjennom Gavi ligger åpent for alle å lese.
 • Ingen industri har vist grådighet, kynisme, korrupsjon og forskningsjuks som den farmasøytiske. Det er naivt å overse at denne industrien ser vaksinene som en gylden mulighet. Legg til at den er fritatt for alle søksmål som måtte komme som følge av vaksinenes bivirkninger. Og at vaksinene kun er hastegodkjent, de endelige observasjonsstudiene vil først være avsluttet om ca 2 år. 
 • Norske riksmedier har mottatt utallige rapporter, studier og faguttalelser som viser til en annen «sannhet» om pandemiens opprinnelse, og om tiltakenes sviktende grunnlag. Likevel tviholder riksmedia på vaksinene som eneste løsning. I fjor fikk media en pris – «lydighetsprisen», kalt «Rettssikkerhetsprisen». For sin støtte til staten under pandemien.

Noen eksempler på det riksmediene IKKE dekker:

 • Dr. Anthony Fauci har fra utbruddet av Covid-19 vært en av verdens mektigste menn. Han har påvirket regjeringer om nedstenging, munnbind og historiens største vaksinekampanje.
 • Tusenvis av e-poster som ble lekket juni 2021 tegner et bilde av en byråkrat som har vaklet, slurvet, og feilinformert om tolkninger av dødelighet og data. E-postene sår tvil om virusets opphav, og de avslører Faucis tette samarbeid med Bill Gates og Facebooks Mark Zuckerberg.
 • Videre avslører e-postene at Fauci fra blant andre fysikeren Erik Nielsen fikk informasjon om mulige medikamenter som kunne behandle Covid-19, som hydroxychloroquine, ivermectin og ciclesonide. Noen dødssyke pasienter har kommet seg helt etter behandling med ciclesonide, skrev Nielsen til Fauci i april 2020. Fauchi svarte at e-posten var for lang å lese.
 • Det eneste medikamentet Fauci interesserte seg for, var Remdesivir, produsert av Gilead, som Fauci har hatt lange og tette bånd til.
 • Med unntak av en kronikk i VG, har disse alvorlige avsløringene knapt vært dekket av norske riksmedier.
 • Flere hundretusener demonstrerer nå mot vaksinepass og andre inngripen i menneskes frihet. Som i London 29. mai. I den grad demonstrasjonen fikk omtale, ble den beskrevet som «noen få hundre vaksinemotstandere…» Men parolene handlet om frihet og demokrati med knaggene #FreedomMarch, #WeWillBeFree, #NoVaccinePassportsAnywhere og liknende.
 • Når demonstrasjonene går andre veien, derimot, så dekker riksmediene det gjerne. Slik som protestene mot president Bolsonaro i Brasil.
 • Den offisielle databasen Databasen Vaccineadverse Event Reporting System (VAERS) viste nylig flere amerikanske dødsfall relatert til vaksiner i 2021 på mindre enn 5 måneder enn det har vært det siste tiåret. 4. juni viste databasen 5.888 dødsfall i USA.
 • Bill Gates´ rolle i WHO påvirker verdenspolitikken. Kritisk, gravende journalistikk kunne blant annet sett på følgene av at Gates´ rolle i WHO tilsvarer medlemskapet til en egen, autonom stat. Og at han i dette har fullstendig juridisk immunitet.

Våre ledere er bundet av avtaler og forpliktelser

Hvorfor er det slik? Årsakene er mange og komplekse, og stikkord er ledernes ufrihet. Makt og innflytelse spiller også inn. Det er naivt å tro at Erna Solberg kan håndtere pandemien som hun mener er faglig rett utifra norske forhold. Akkurat som at du kan miste jobben om du snakker stygt om arbeidsplassen din, så har Solberg mye å miste dersom hun velger en annen vei:

 • Gjennom «agenda 2030» har Norge forpliktet seg politisk til FN og World Economic Forum på en rekke områder. Samarbeidet har mye bra, men det innebærer også veien mot et mer totalitært samfunn, altså mer makt på færre hender. «Our common future» beskriver Norge som en sentral i globalist, en deltaker i å erstatte den nåværende økonomiske verdensordenene med en ny.
 • De store farmasiselskapene og Bill Gates har viktige posisjoner i World Economic Forum. Ergo er det naivt å tro at rådene Solberg og andre statsledere får ikke er farget av industri. Det kan forklare hvorfor verdens ledere går for vaksiner som eneste løsning for Covid-19.
 • Under en giverkonferanse i Berlin 27.1. 2015 lover Erna Solberg at regjeringen vil gi mer penger til vaksinealliansen Gavi – Global Alliance of Vaccine and Immunization. Artikkel om dette i Aftenposten her.
 • Fra 2012 til 2016 har både Stoltenberg- og Solberg-regjeringen bidratt med flere milliarder kroner. Men i Berlin lover altså Solberg at beløpet skal økes til 1,25 milliarder kroner årlig.
 • Slik forpliktet Norge seg til å gi over 6 milliarder kroner til programmet frem mot 2020.
 • Regjeringen har fått 60 års hemmelighold for hvilken faglige vekting, altså vurdering av kost/nytte som ligger bak de ulike tiltakene. Regjeringen bad opprinnelig om 100 års hemmelighold.

Flere fakta om allianser, forpliktelser, økonomi, manglende transparens – og Norges rolle.

 • 2. mai 2020 gikk en håndfull europeiske ledere ut med en erklæring, Erna Solberg var blant dem som undertegnet. Erklæring beskriver initiativet for å skaffe 7,5 milliarder euro for å utvikle en vaksine mot covid-19.
 • Norge har bidratt med over 2,2 milliarder kroner til Cepi – som igjen er partner med farmasigiganter som med GSK, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi og Takeda.
 • Februar 2021 meldte Pfeizer et estimat på 15 milliarder dollar, omtrent 130 milliarder kroner for omsetning av covid-19 vaksiner.
 • Pfizer er blant de selskap som bruker mest penger i USA på lobbying overfor Kongressen. Det fungerer: I 2019 gikk toppsjefen Scott Gottlieb i FDA av, og over til Pfizer. FDA er den offentlige etaten som kontrollerer vaksineindustrien i USA.
 • Norge er blant de største eierne av Pfizer.
 • I standardkontrakten undertegnet mellom land og Pfizer, fremkommer det klart at kjøper påtar seg alt økonomisk og juridisk ansvar. Kontrakten her: lawinsider.com sitert fra artikkel 8.
 • Artikkel 8.1 garanterer at kjøper, altså regjeringen, fritar Pfizer og deres partnere ethvert krav som måtte komme på grunn av, relatert til eller som følge av vaksinen.
 • Så når våre ledere gjentar at vaksinene er «effektive og trygge» er det grunn til å spørre om disse ord er påvirket av ovennevnte avtale.
 • Bill & Melinda Gates Foudation har gitt over en halv milliard kroner til BBC.
  Stiftelsen gir også millionbidrag til journalister og mediebedrifter som formidler om helse.
 • Spørsmål som «hvem foreslo nedstenging av Norge» forblir ubesvart fra Statsministerens kontor. Akkurat som at vurderingene bak nedstengingen er hemmeligholdt de neste 60 år.
 • Leger og forskere som beretter at det finnes en rekke eldre, utprøvde medikamenter med effekt i behandlingen av Covid-19 blir typisk ignorert eller latterliggjort. Medikamentet ivermectin – hvis patent har utgått – er blant disse, India er blant landene som kan vise til gode resultater.
 • hemali om medikamenter som har vist effektiv behandling for Covid-19.
 • I 2010 opprettet den britiske regjeringen den såkalte «Behavioural Insights Team», hvis mål var å utvikle metoder basert på adferdspsykologi til å styre folks meninger og oppførsel i ønsket retning. Et sentralt dokument ble kalt Mindspace, som beskriver metoder for å lokke, true og skremme befolkningen.
 • En pandemiøvelse ble i 2019 gjennomført og organisert av The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. I punkt 7 i anbefalingene deres heter det blant annet:

  «Regjeringer vil trenge å samarbeide med tradisjonelle og sosiale medieselskaper for å undersøke og utvikle kjappe tilnærminger for å motvirke feilinformasjon. Dette vil kreve å utvikle evnen til å oversvømme medier med rask, nøyaktig og konsekvent informasjon. Offentlige helsemyndigheter bør samarbeide med private selskaper og pålitelige samfunnsledere. Pålitelige, innflytelsesrike selskaper i privat sektor bør skape kapasitet til raskt og pålitelig å øke offentlig kommunikasjon, håndtere rykter og feilinformasjon og forsterke pålitelig informasjon for å støtte offentlig formidling. Nasjonale offentlige helsebyråer bør jobbe i nært samarbeid med WHO for å skape evnen til raskt å utvikle og publisere konsistente helsemeldinger. For sin del bør medieselskaper forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger blir prioritert og at falske meldinger undertrykkes.»
 • Når våre helsetopper uttaler seg, kan det virke tilfeldig, men pandemihåndteringen siste år følger nøyaktig de retningslinjer som er utviklet gjennom scenarioøvelser fra tidligere, internasjonal planer.
 • Jurister har jobbet mot et internasjonalt gruppesøksmål, ledet av Dr. Reiner Fullmich. Arbeidet heter «Koronakomiteen», en såkalt ekstra-parlamentarisk komité, i opposisjon til det bestående parlamentet. Arbeidet omtales som en «Nürnberg-prosess 2» – en påminnelse om at lederes uvitenhet ikke fritar for ansvar.
 • Våren 2021 sa Fuellmich at nok bevis var samlet til å dømme de enkeltpersoner og grupperinger som står bak tiltakene av pandemien. Anklage: forbrytelser mot menneskeheten.
 • Dr. Reiner Fuellmich stod bak gruppesøksmålene mot Deutsche Bank og Volkswagen/Audi etter korrupsjon og juks med data om klimautslipp fra bilene. Begge saker ble vunnet.
 • Et av målene i søksmålet er å få RT-PCR kjent ugyldig som diagnostisk verktøy.
  Og derav vise at tiltak som nedstigning ikke hadde vitenskapelig grunnlag. Stridens kjerne er at antall smittede har blitt for nært knyttet til antall syke.
 • Presentasjon av Fuellmich her.

Referanser

SVt, reportasje «Koronakampens pris».
Artikler artiklene her og her.
America´s Frontline Doctors´ vurdering av nedstenging.

The Great Barrington Declaration, signert av nærmere 900 000 leger, helsepersonell, forskere, klinikker og borgere.
Jurist Dr. Reiner Fuellmich og jurist Dr. Justus P. Hoffmann intervjuer Dr. Astrid Stuckelberger og Dr. Silvia Behrendt,

Klipp fra Den Internasjonale Kommisjonen for Koronaundersøkelser: søk på «dr. Reiner Fuellmich», for eksempel via den nøytrale søkemotoren DuckDuckGo, den er uten sporing eller politisert prioritering.
Eller på videokanalen BitChute, der det ligger over 700 videoer fra koronakommisjonen.

Om vaksiner og vaksinering

 • Dr. Mike Yeadon (tidligare forskningssjef ved Pfizer) gikk tidlig ut med sterke advarsler mot covid-vaksinene.
 • Det samma gjorde dr. Geert Vanden Bossche (ansett virolog og vaksineutvikler gjennom tiår)
 • Artikkel hos steigan.no: – Dere skal ikke frykte viruset, men regjeringene deres, sier Mike Yeadon.
 • Dr. Roger Hodkinson (anerkjent patolog og virolog) har bedt myndigheter verden over om å oppheve alle tiltak, inkludert vaksinering.
 • Professor Dr. Astrid Stuckelberger, mangeårig medlem av FN og WHO varsler om juks og løgn. Hun er en blant kilder i Dr. Fuellmichs arbeid i den kommende rettssaken med anklage om forbrytelser mot menneskeheten.

Følg oss!

0FansLike
0FollowersFollow

Jeg har fire spørsmål til våre helsemyndigheter

Min sønn, samboer og jeg har alle tatt de ordinære vaksinene. Min motvilje mot Covid-19-vaksinene vil sannsynligvis koste meg min frihet.

Gry Hammer om «skolemedisinere» og «alternativere»: – Vi må snakke sammen!

Forfatter Gry Hammer ser steile fronter, vitenskap brukt som skyts, arroganse og krenkelse mellom det «skolemedisinske» og «alternative».

Lege Stig faster minst 14 timer hver dag

-Ingen diett, ingen kur, men en livsstil, sier fastlege Stig Bruset (64). Vekten har satt seg, energien er på, smerten i kneet er vekk. – Og kona at jeg har sluttet med pustestopp om natten. Jeg sover bedre.

Les mer om ...

Jeg har fire spørsmål til våre helsemyndigheter

Min sønn, samboer og jeg har alle tatt de ordinære vaksinene. Min motvilje mot Covid-19-vaksinene vil sannsynligvis koste meg min frihet.

Gry Hammer om «skolemedisinere» og «alternativere»: – Vi må snakke sammen!

Forfatter Gry Hammer ser steile fronter, vitenskap brukt som skyts, arroganse og krenkelse mellom det «skolemedisinske» og «alternative».

Lege Stig faster minst 14 timer hver dag

-Ingen diett, ingen kur, men en livsstil, sier fastlege Stig Bruset (64). Vekten har satt seg, energien er på, smerten i kneet er vekk. – Og kona at jeg har sluttet med pustestopp om natten. Jeg sover bedre.

Faktisk.no dømmer hemali. Men sentrale politikere kan ikke «straffes» av Facebook.

Verken riksmedier eller sentrale politikere granskes av Faktisk.no som andre plattformer: "Selv om en viktig del av Faktisk.nos arbeid er å faktasjekke påstander fra politikere, har Facebook bestemt at påstander fra sentrale politikere ikke skal legges inn i verktøyet".t".

Psykologen og legen: – Men størst av alt er skjønnheten

Birgit og Andreas frykter for følgene av krisen: Svekket immunforsvar, psykisk uhelse, splittet befolkning. Men de prøver å se lyset.