Søk
Close this search box.

Margrethe Salvesen: –Det største overgrepet i fredstid fra regjeringen

Portrett av Margrethe Salvesen

Hos Ark ligger boken hennes Koronarebellen på topp. Men Facebook begraver den, og riksmediene ignorerer den. Margrethe Salvesen kjemper sitt livs kamp.

Det koster å gå imot narrativet.
– Jeg har anmeldt folk som har truet meg og andre nær meg.
Redd er hun ikke. Sykepleieren, aktivisten og forfatteren Margrethe Salvesen knuser de fleste i kampsport og ordsport.
Men fredelig skinner sola over Operaen og Oslo nå. Margrethe har tatt turen fra Trondheim for signering og markering. For nå gjelder det. Hun mener vi nærmer oss diktatur.
– Vi har Stortingsvalg, men fra våre folkevalgte er ikke én stemme i opposisjon. Mot det største overgrepet mot befolkningen i fredstid. Hva forteller det om oss? Om Norge? Denne kampen må vi kjempe, det gjelder barna og fremtidige generasjoner.

Om lag én million diabetikere har dødd av mangel på insulin som konsekvens av nedstengingen.

– Er du lei deg, sint?
– Ja, hver dag. Jeg vet hvor mye tiltakene skader verdenssamfunnet. Millioner har havnet i fattigdom, sult og arbeidsledighet. Om lag én million diabetikere har dødd av mangel på insulin som konsekvens av nedstengingen. Som sykepleier ser jeg det også i rusomsorgen: Rekordmange overdosedødsfall i 2020. De svake lider, verdens rikeste blir mye rikere. Våre barn får ikke leve i frihet med samme muligheter som de vi hadde. Det er skapt et a- og b-lag i samfunnet.

Tror på et oppgjør

– Får vi en oppgjørets dag?
– Ja, det er jeg overbevist om. Da får vi håpe at de som har bidratt til situasjonen stilles til ansvar. Vi må sette vår lit til mennesker som advokat Reiner Fuellmich. (Har samlet bevis for å stille ledere mfl. for retten med anklage om forbrytelse mot menneskeheten. Red. anm.)

-Annonse-

Hennes brune, brune øyne er fra Algerie.
– Jeg var 24 år da jeg endelig traff bestemoren min før hun døde. Hun var aktiv i kampen mot fransk okkupasjon.
Norsk mor, algerisk far. Margrethe vokste opp på en liten øy utenfor Harstad mellom hav, fugl og kritisk tanke.
– Som liten ble jeg opprørt av at samene måtte interneres for å lære norsk. Jeg har alltid vært et naturbarn, stefaren min lærte meg å fiske, jakte, lærte meg navn på dyr og planter. Vi var fem i klassen, før skolen om morgenen var jeg nede under kaia og hentet mink fra egen felle. Hadde ikke fylt åtte år. Utstoppet solgte jeg dem for 50 kroner stykke. Millionær.

Se video med Margrethe her.

Riksmediene ignorerer hennes bok Koronarebellen


Politisk aktiv siden ungdommen, og en del av Blitz miljøet i Oslo. Nå er hennes rebelske versjon av det hun kaller «narrativet om krisen» nedskrevet. Boken «Koronarebellen» har solgt over 2000 eksemplarer på få uker. Selv om Facebook begraver den, og riksmediene ignorerer den.
– En skremmende utvikling når også «faktasjekkerne» sensurerer. Staten er med og finansierer faktisk.no, dette er altså statlig sensur.
(Boka har fått strålende anmeldelse av Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus og professor ved universitetet i Bergen)

Media er den største pådriver til frykt.

Nettopp frykten for sensur var starten på det hele. Hva om alt dette blir sensurert og forsvinner, tenkte hun da dokumentasjonen vokste i sin Facebook-profil. En samling av fakta, forskning og analyser. Hun begynte å lagre, så kom tilbudet om bok.
– En dagbok fra 12. mars 2020. Da krisen startet, formidlet mange fagfolk nyanser og kritikk. Så ble det helt stille. Det er skummelt når journalister velger å være talerør for myndighetene. En utvikling  vi aldri har sett i Norge i fredstid. Og media er den største pådriver til frykt.

Våre beslutningstakere har åpenbart et skript som skal følges

– Hva ligger bak?
– De spørsmål må vi stille våre myndigheter. Våre beslutningstakere har åpenbart et skript som skal følges, for vi ser samme retorikk og restriksjoner i så mange land. Verdens maktelite har nok ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner et normalt liv. Den globale unntakstilstanden, med covid-19 som påskudd, har tilsidesatt demokratiske prosedyrer og mellommenneskelige relasjonene til fordel for diktatoriske fullmakter. 

Hemmelighold, og informasjon på avveie

Margrethe beskriver noe hun mener er veien mot diktatur. Men hennes stemme er roen selv.
– Koronakommisjonen har avslørt faglige uenigheter om nedstenging, og at notater og sms-er har forvunnet. Når meldinger av slik art forsvinner, hvilken kommunikasjonskanal har våre ledere da brukt? Er det innenfor deres demokratiske mandat å bruke metoder som ikke kan spores? Og regjerningen fikk innvilget 60 års hemmelighold om hvem som mente hva og hvorfor om tiltakene. Nå foreslår de også straffefrihet for seg selv. Mens de pålegger befolkningen sertifikat for å reise og delta i samfunnet. Australia har innført diktatur, og over hele Europa er demonstrasjoner og opprør. Dette informerer ikke norske medier om. Hvorfor ikke?
– Om du hadde hatt tre rundt bordet nå, tre å stille til ansvar?
Hun tenker litt.
– Helsetoppene Bjørn Inge Larsen, Bjørn Guldvåg og Espen Nakstad. Fordi de har satt Grunnloven til side og sørget for en lov som har ført oss mot diktatur. I Morgenbladet har professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes skrevet at regjeringa Solbergs håndtering av koronakrisen er «en mulig sak for riksrett». Jeg er enig med Hernes.


Nektet karantenehotell på Gardermoen

Bli med til Gardermoen da Margrethe med sin mann kom hjem fra Bosnia i sommer. Testene var negative, munnbind bar hun ikke.
– Vi ble sluset inn i båser som sauer for testing. Jeg nektet ny pcr-test og karantenehotell. Som sykepleier vet jeg at du må klassifisere noen som syk for å kunne tvangsinternere og isolere. Det krever medisinsk undersøkelse og symptomer på sykdom. Jeg gikk ut av «båsen», fikk to politifolk etter meg.
– Jeg vil føle meg mer komfortabel om du går mer unna, sa politidamen bak maske og visir da jeg stod halvannen meter fra henne. Jeg forklarte at ingen kan tvinges uten lov og dom, at jeg som frisk, norsk statsborger med negativ test ikke kan tvangsinterneres. At det bryter med Grunnloven, som ulovlig er satt til side med henvisning til smittevernloven. Helsefaglig vurdering må til for at smittevernloven kan trumfe Grunnloven, forklarte jeg. De færreste som kalles smittede er det etter lovens bokstav. De fleste har ingen sykdom, og det er ikke gjort noen medisinskfaglig vurdering som tilsier at de er syke. Heller ikke kan vi utifra helsefaglig vurdering hevde at vi nå har et alvorlig sykdomsutbrudd. Det betyr at regjeringens tilsidesettelse av Grunnloven med henvisning til smittevernloven er ulovlig og grunnlovsstridig.
Hun har ikke fått bot ennå.
– Jeg prøver den for retten om den kommer.

Stopper ikke før vi sier nei

Noen venner mistet, mange venner funnet.
– Nå vet jeg hvem som er mine ekte venner. Jeg har truffet kloke, reflekterte, våkne folk. Genuine, ekte, i kontakt med seg selv, som tenker selv. Etter et foredrag jeg holdt for pensjonister, sa noen av dem at denne tiden minner om stemningen under krigen. Dette stopper ikke før vi sier nei. Konformitet preger oss, vi tror at ting skal tilbake til normalen. Men vi er nå i smittebølge fire. Løfter om å «flate ut kurven», om å omdisponere helsepersonell, øke intensivkapasiteten har ikke blitt innfridd. I starten sa våre topper at kun eldre og sårbare skulle vaksineres. Så voksne, nå barn. Det er allerede en anbefaling om å vaksinere gravide. Hva med nyfødte…?

– Hva har dette kostet deg?
– Jobben. Jeg kan ikke være på en arbeidsplass med segregering/apartheid der det er munnbind-påbud for uvaksinerte. Til tross for at også de vaksinerte sprer smitte. Det er svært vanskelig å få jobb som sykepleier nå om du ikke er vaksinert.

Hun gjentar det:
– Vi kan ikke gi oss. Kanskje er dette er tiden for å skape den framtiden som burde ha kommet for lenge siden.
– En oppvåkning?
– Ja. Jeg er sikker på at vi vil se det. Beste våpen er å tenke selv. Og vise omtanke for våre medmennesker. Jeg er sikker på at de verdiene vil seire til slutt.


Overlege om boken Koronarebellen:

«Jeg anbefaler Koronarebellen på det varmeste. Den gir en meget godt dokumentert historisk oversikt over det som har skjedd i Norge etter at regjeringen stengte landet i mars 2020. Margrethe Salvesen er en uredd ildsjel som forstår at frihet er en verdi vi må kjempe for.»

Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.


Les mer fra hemali

Line (40) fikk livstruende allergi etter Pfizer. Så ville de gi henne mer Pfizer.
Marlina mistet førligheten etter første dose Pfizer. Nå vil de gi henne andre dose.
Førsteamanuensis: – Fatter ikke at World Economic Forum har manipulasjon av mennesket på sin agenda.
Politiker Susanne Heart: – Menneskeheten på vei utfor teknologiens stup?
hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.– Annonse –

– Annonse –