Massiv motstand fra folket, likevel fornyer EU det digitale koronapasset

Av Robert Kogon, Brownstone Institute og redaksjonen
Bildet er tatt av Elionas2 fra Pixabay

Etter forslag fra EU-kommisjonen, stemte Europaparlamentet nylig for å fornye EUs digitale Covid-sertifikat for ett år til. 

Avstemningen lød 453 for, 119 mot og 19 avholdende stemmer. Europaparlamentet har altså godkjent avtalen om å forlenge det juridiske rammeverket for EUs digitale COVID-sertifikat med ytterligere 12 måneder. Sertifikatet hadde etter planen gått ut 30. juni. Tidligere denne måneden hadde en delegasjon fra parlamentet allerede nådd en politisk avtale med kommisjonen om å fornye sertifikatet. Mye tydet altså på at svaret var gitt allerede før avstemningen i Europaparlamentet.

2. juni 2022 stemte Stortinget over midlertidige endringer i smittevernloven. Det innebærer forlengelse av reglene om koronasertifikat i ytterligere ett år. Resultatet ble 71 for og 31 mot forlengelsen.

Regjeringen: EØS-relevant og akseptabelt

Forslaget i Europaparlamentet anses som EØS-relevant og akseptabelt, skriver Regjeringen med henvisning til Prop. 92 L (2021–2022) – regjeringen.no og innstilling 415 L: Innstilling (stortinget.no)
– Koronasertifikatet er del av beredskapsplanen for den videre håndteringen av koronapandemien, mener helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol. I en pressemelding uttaler hun at sertifikatet «vil kunne være et viktig verktøy hvis det raskt må innføres tiltak igjen.» Det kan skje ved neste influensa.
Premisset for neste nedstenging kan endres fra «almennfarlig sykdom» til «strengt nødvendig».

-Annonse-


Advokat Jørgen Heier om forlengelsen av koronapasset: – Også du som ikke tar “boosterdoser” kan rammes av isolasjon, diskriminering og tvang.


Sertifikatet skulle “trygge reiser”

Den internasjonale ordningen med sertifikat ble opprinnelig vedtatt i juni i fjor, tilsynelatende for å «trygge reiser» mellom EUs medlemsland. Men EUs digitale sertifikat utviklet seg til en meget begrensende modell. I flere land med krav om sertifikat ved serveringssteder, sosiale arenaer, under offentlig transport, ved sykehus og på arbeidsplasser.

EU har valgt å forlenge covid-sertifikatet til tross for overveldende negative uttalelser av en offentlig høring.Høringen ble lansert av EU-kommisjonen under overskriften «Si din mening». Den var åpen for publikum fra 3. februar til 8. april. Høringen ga over 385 000 svar, og viser overveldende motstand mot sertifikatet.

I et brev til den europeiske ombudsmannen som det franske parlamentsmedlemmet Virginie Joron la ut på sin Twitter-feed, skriver hun:

Jeg leste hundrevis av tilfeldige svar sammen med teamet mitt. Jeg fant ingen for å utvide det digitale sertifikatet. Basert på denne store høringen, virker det åpenbart at så og si alle svarene er negative.

Den overveldende negative tendensen viser seg fra begynnelsen. Den første hele siden med svar, alle fra 4. februar, er tilgjengelig her på ulike språk. For å gi en idé om tendensen, ser du her noen få oversettelser blant de 385 191 svarene:

Jeg er fullstendig imot dette sertifikatet gitt det som nå skjer med EUs katastrofale håndtering av Covid.

Det er påstander i dokumentutkastet som ikke støttes vitenskapelig. Som at Covid-sertifikatet beskytter mot spredning av viruset.

Jeg er sjokkert over beslutningene om frihetsdrap tatt i EU.

Covid-sertifikatet BØR AVSKAFFES umiddelbart som diskriminerende, grunnlovsstridig og uvitenskapelig.

Passet tjener ikke noe annet formål enn å diskriminere.

Covid-sertifikatet bør avsluttes umiddelbart. Så mye data støtter det faktum at digitale pass ikke har noen effekt på smitte.

Fornyelsen av det digitale Covid-sertifikatet betyr ikke at det vil bli tatt i bruk umiddelbart. Men infrastrukturen forblir, og sertifikatet kan tas i bruk hvis og når medlemslandene finner det nødvendig.

De gjeldende reglene for gyldig Covid-sertifikat diskriminerer ikke bare de uvaksinerte. Også de som har naturlig immunitet blir diskriminert fordi gyldigheten av sertifikatet er kortere enn for dem som har vaksineindusert immunitet.

Bevis på primærvaksinasjon gir gyldig sertifikat i 270 dager. Bevis på en boosterdose gir ubegrenset gyldighet nå. Bevis på gjennomgått sykdom med positiv PCR-test er kun gyldig i 180 dager.

WEFs leder presenterer «The Great Reset»

Mens koronaviruset stoppet verden slik vi kjente den, ga WEFs (World Economic Forum) stifter Klaus Schwab ut boken «Covid 19 The Great Reset». Her skriver Schwab at han mener pandemien er et skille som han kaller B.C. og A.C. – før og etter Corona. Han hevder at vi aldri kommer tilbake til normalen, og ser pandemien som en mulighet til mer global styring, og mer makt til multinasjonale selskaper. Formuleringen «The Great Reset» – den store nullstillingen – innebærer en omforming av verdensøkonomien.

WEF ønsket koronasertifikat allerede våren 2020

Covid-plattformen var bare starten på WEFs sterke engasjement i håndteringen av pandemien. Allerede tre måneder etter at den globale helsekrisen var erklært, tok WEF til orde for koronasertifikat. Klaus Schwab er opptatt av digitalisering der teknologiske verktøy blant annet kan sørge for overvåkning på arbeidsplassen. For eksempel med armbånd som vibrerer dersom kollegaer er for nær hverandre, eller en sensor som piper hvis munnbindet ikke er korrekt plassert.

Etter avstemningen i Europaparlamentet sa ordfører Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) : «På grunn av den uforutsigbare utviklingen av viruset har parlamentet forlenget anvendelsen av EUDCC i ett år for å sikre at innbyggerne har rett til fri bevegelse innenfor EU. Vi håper dette er den siste utvidelsen, og vi har gitt kommisjonen i oppgave å vurdere innen 31. desember 2022 om EUDCC kan oppheves så snart den epidemiologiske situasjonen tillater det.”

Utvidelsen må fortsatt vedtas formelt av EUs råd.


Les mer fra Hemali

Jan Kerr Eckbo med ny bok: – Mennesker er ikke korrupte, men de blir det fordi de lar seg korrumpere.
Dr. immunolog Charlotte Haug: – Tynn forskning og for mange ubesvarte spørsmål om mRNA-vaksinene.
Professor Eivind Hovig: – Eksperimentell genterapi og manglende forskning.
Seniorforsker: – Elleve ganger flere dødsfall enn etter vaksinen mot svineinfluensa.

– Annonse –

– Annonse –