Søk
Close this search box.

Minst 20 prosent av akuttinnleggelser skyldes bivirkninger

medikamenter ved høyt kolesterol

Og Statens legemiddelverk ser ut til å ha gitt opp oppgaven å følge opp rapporterte bivirkninger.

Innlegget ble først publisert på derimot.no Denne redigerte versjonen publiseres etter avtale

En norsk undersøkelse viser at 20 prosent av akuttinnleggelsene i 2017 og 2018 skyldtes bivirkninger fra legemidler. Men så, i 2019, sluttet Statens legemiddelverk å utgi årsrapporter med oversikt over bivirkninger. Den nevnte, vitenskapelige studien ble utført ved Diakonhjemmets sykehus og viser at hver femte pasient som ankom akuttmottaket skyldes legemidler.
Studien ble nylig omtalt i UiOs tiddskrift Titan.
– Oppsiktsvekkende, uttalte klinisk farmasøyt og doktorgradsstipendiat Lisbeth D. Nymoen til Titan om funnene i studien.


Les: Sjur ble oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte om bivirkninger av mRNA-vaksinene


Statens legemiddelverk ikke har levert en samlet årsrapport om legemiddelbivirkninger siden 2018. Det betyr at vi nå mangler oversikt over forekomsten av bivirkninger av legemidler. Dessuten viser flere rapporter, blant dem Lazarus, at kun én til ti prosent av faktiske bivirkninger blir rapportert.

-Annonse-

26 550 meldinger om bivirkninger etter mRNA er ikke behandlet

Meldte bivirkninger etter mRNA-vaksinering viser også manglende oppfølging hos legemiddelverket. Per 19.4. var det kommet 58 985 meldinger om mistenkte bivirkninger, oppgir legemiddelverket. Av disse er kun 32 435 behandlet. 6 029 av de behandlede er klassifisert som alvorlige og 26 415 er klassifisert som lite alvorlige. I april manglet altså legemiddelverket kunnskap om 26 550 meldinger.

I dag har ingen oversikt over hvilke skader legemiddelindustrien påfører nordmenn

De årlige bivirkningsrapportene har gitt oversikt over hvor mange meldinger legemiddelverket mottar, hvem som melder og hvilke bivirkninger som meldes for hvilke legemidler. Rapportene har også vist antall meldinger om dødsfall knyttet til legemiddelbruk, og hvilke legemiddelgrupper og legemidler disse dødsfallene er knyttet til.

Mangler årsrapport grunnet “teknisk feil”

Legemiddelverket forklarer til Dagens medisin at årsrapporten fra 2019 ikke ble publisert på grunn av en «teknisk feil». Hva den tekniske feilen består i, opplyser ikke legemiddelverket. Til Dagens medisin skriver kommunikasjonsrådgiver Sunniva Agnete Trøen at legemiddelverket “selvfølgelig fortsatt følger med på sikkerheten for legemidler og vaksiner, men årsrapporten har ingen direkte rolle i dette arbeidet og har derfor blitt nedprioritert”.

“Høy arbeidsbelastning” hos legemiddelverket

Legemiddelverket opplyser at de har planer om å publisere årsrapporter for 2019 og 2020, men “på grunn av høy arbeidsbelastning er det foreløpig ikke mulig å si når de vil bli publisert.”
Årsrapporten for 2021 kan ikke lages før fjorårets skademeldinger etter covid-vaksinene har blitt saksbehandlet. Tusenvis av bivirkningsrapporter fra i fjor ligger fortsatt i kø hos legemiddelverket. “Derfor er det usikkert når vi vil se noen årsrapport over bivirkninger fra 2022”, skriver Trøen til Dagens Medisin.Les mer fra hemali


Professor Stig Frøland: – Media har bidratt til hetsen mot vaksineskeptikere
Ingvild (36): – Først endometriose, siden var jeg døden nær
hemalis redaktør: – Tendensiøst vås fra NRK om “hestemedisin og vaksineskeptikere”
Faktasjekkeren Faktisk “dømte” hemali. Nå har forskeren i intervjuet klaget saken til Pressens faglige utvalg.– Annonse –

– Annonse –