Søk
Close this search box.

Norsk studie sår tvil om vaksinens angivelig beskyttende effekt

En norsk studie viser at de sykeste i befolkningen, både blant vaksinerte og uvaksinerte, ble mindre rammet av lang-covid enn de med bedre helse. Funnene gir grunn til å betvile studiens konklusjon.

Av professor Jarle Aarstad, Høgskolen på Vestlandet.

Covid: Funnene er kontraintuitivt motsatt av andre studier. De gir grunn til å betvile hovedkonklusjonen som hevder at vaksinasjon beskytter mot lang-covid.

I empirisk forskning er validitet viktig. Det vil si i hvilken grad en kan feste lit til analysene. Intern- og ekstern validitet er kanskje mest kjent hvor en vurderer årsakssammenhenger og i hvilken grad en kan trekke generelle konklusjoner fra funnene.

Hvis innvendingen skulle være plausibel, kan en da samtidig hevde at vaksinerte er mindre beskyttet mot lang-covid enn uvaksinerte.

-Annonse-

Kriterievaliditet

Kriterievaliditet er kanskje mindre kjent, men ikke nødvendigvis mindre viktig. For å illustrere begrepet bruker jeg eksempler fra eget fagfelt. (Aarstad har en doktorgrad i entreprenørskap og innovasjon. Red. anm.)

La oss anta at data viser at forskningsintensive bedrifter er mer innovative enn bedrifter med mindre eller ingen forskning. Dette er en forventet positiv sammenheng som, selv om den i seg selv ikke er tilstrekkelig for å feste lit til andre funn, indikerer god datakvalitet.

Et forventet kriterium er med andre ord til stede som indikasjon på høy kriterievaliditet. Om dataene derimot ikke viste noen positiv sammenheng, vil det svekke kriterievaliditeten. Og enda mer om sammenhengen var negativ, altså kontraintuitiv.

Begge estimatene er motsatt av forventet og styrker derfor ikke kriterievaliditeten. For å si det forsiktig.

Kohorter med med ulik helse

Den norske studien jeg har henvist til sammenlignet lang-covid mellom vaksinerte og uvaksinerte i ulike kohorter. To var ganske like, inkludert tidspunkt for rekruttering til studien, unntatt helsemessig status. Kohort 2 «includes individuals aged 65 years and older and clinically extremely vulnerable people, and those with underlying health conditions aged 18 years and older».

Kohort 3 «includes individuals aged 18 years and older with underlying conditions».

Helsestatus i kohort 2 var med andre ord dårligere enn i kohort 3. Og andre studier viser at personer med «pre-existing medical conditions» hadde relativt høy sannsynlighet for lang-covid.

Estimat motsatt av forventet

Imidlertid viste den norske studien viste at blant vaksinerte hadde 17,6 prosent flere i kohort 3 lang-covid enn i kohort 2. ((370/263057)/(520/434723)=1,176)

Blant uvaksinerte var tallet 44,8 prosent. Begge estimatene er altså motsatt av forventet og styrker derfor ikke kriterievaliditeten. For å si det forsiktig.

En kan kanskje innvende at relativt høyere forekomst av covid-tilfeller i kohort 3 enn i kohort 2 kan forklare de kontraintuitive funnene, siden det ikke usannsynlig også øker påvisningen av lang-covid.

Et forhold som imidlertid taler imot dette argumentet, er at andelen lang-covid i forhold til påviste covid-tilfeller var lavest blant uvaksinerte i alle fire kohortene.

Hvis innvendingen over skulle være plausibel, kan en da samtidig hevde at vaksinerte er mindre beskyttet mot lang-covid enn uvaksinerte. Noe jeg håper fremtidige studier med robust validitet, inkludert kriterievaliditet, vil belyse.


Aftenposten gjengir 16.4. om studien at “i alle gruppene viser det seg at å være vaksinert reduserer risikoen for å utvikle senfølger av covid-19 betydelig, og totalt reduseres risikoen med 36 prosent.”


Siste artikler fra Hemali

Ernæringsfysiolog i Hemalipodden: – Gjør en femdagers nullstilling for helsen!
Professor: – God behandling mot kreft finnes, men den mangler forretningsmodell.
Vaksinen og sen-covid: Beskytter den virkelig?

– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *