Søk
Close this search box.

NRK: «Slår alarm: Rekordmange til lege med utmattelse»

Faksimile fra NRK om høyt sykefravær

Forsker Kjetil Elvevold i e-post til NRK: Jeg sender denne på grunn av «elefanten i rommet» som NRK ikke omtaler. De eksperimentelle vaksinene basert på mRNA pakket inn i lipide nanopartikler.

Bakgrunnen for Elvevolds e-post til NRK er denne artikkelen: Rekordmange til lege med utmattelse.

portrett av middelaldrende mann
Forsker Kjetil Elvevold

Utmattelse: Jeg skriver til dere fordi dette er en teknologi jeg kjenner svært godt. Allerede i 2015 injiserte jeg lipide nanopartikler med mRNA (fra Moderna) inn i forsøksdyr og gjorde analyser.

De forsøkene jeg utførte var blant de første i verden der man pakket mRNA isteden for siRNA inni de lipide nanopartiklene.

Teknologien ble i utgangspunktet designet for små siRNA og ikke de større mRNA. Jeg har 4 vitenskapelige publikasjoner som dokumenterer arbeidene med nanomedisiner sammen med AstraZeneca:

-Annonse-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38055742/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31268069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28373104/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28012994/

Andre årsaker enn det NRK antyder

Jeg vil derfor på vitenskapelig grunnlag argumentere for at det mest sannsynlig er helt andre årsaker til sykefraværet enn det som kom frem i NRK-artikkelen. Den siste publikasjonen min, som er ca. en måned gammel, viser at man først nå er i ferd med å forstå hvordan de lipide nanopartiklene tas opp i cellene.

Siden jeg har doktorgrad i cellebiologi, er jeg spesielt interessert i de intracellulære mekanismene. Det er viktig å forstå at vi faktisk ikke engang vet hvordan partiklene tas opp. Selv om denne forståelsen er basal og burde vært på plass lenge før man injiserer dette i friske mennesker.

Nå begynner resultater som ikke er levert av legemiddelindustrien å komme fram. Det er på tide å få uavhengig forskning.


Lege Jørn Eikemo i Hemalipodden: – Økt sykefravær skyldes ikke nytt virus, men nedsatt immunforsvar.


Tall fra FHI mfl. om utmattelse/tretthet/slapphet

Hør Maren og hennes far i Hemalipodden: ME-syk som elleveåring, det var en ensom kamp.


Studier på nanopartikler

Studier med radioaktivt merkede nanopartikler i rotter har vist at de ikke bare tas opp lokalt ved injeksjonsstedet som det ble påstått. De spres via lymfe- og blodsirkulasjonen og tas deretter opp i organer i hele kroppen.

Rottestudiene viste at de tas opp i eggstokkene, det gjør det trolig også på mennesker. Det er svært uheldig siden dette er reproduksjonsorganene hos kvinner, og det bør sees i sammenheng med de kjente menstruasjonsforstyrrelsene. Fødselstallene i Norge har gått ned etter vaksine-utrullingen.

Etter opptak i cellene vet vi heller ikke hvordan innholdet i nanopartiklene frigis i cytosol der «maskineriet» for proteinproduksjon er. Vi vet heller ikke om det stemmer at spike-proteinet presenteres på MHC II og starter en immunrespons mot peptidbiten som presenteres der.

Vi vet lite om hva som skjer i kroppen etter injeksjon

Man bare sier at det er sånn uten noe bevis. Siden en av byggesteinene i mRNA er byttet ut med en kunstig byggestein, vet man ingenting om hvor lang tid det tar før mRNA brytes ned eller hva de kunstige byggesteinene kan føre til. Man vet i det hele tatt lite om hva som egentlig skjer i cellene og i kroppen etter injeksjon. 

Nå begynner resultater som ikke er levert av legemiddelindustrien å komme fram. Det er på tide å få uavhengig forskningsresultater. Denne ble publisert i Nature. https://www.nature.com/articles/s41586-023-06800-3

Studien viser at de syntetiske byggesteinene i vaksinene gir store problemer for cellene når de skal syntetisere spike-proteinet. Det fører til at de produserer noe annet fordi cellenes «produksjons-apparat» ikke forstår bruksanvisningen. mRNA kan kalles en bruksanvisning. Langtidseffektene av dette vet ingen om. Men vi vet at det er ekstremt unaturlig.

Pfizers egen liste over bivirkninger

I oktober 2023 kom Pfizer med en interessant pressemelding der de blant annet skriver om skadene fra deres egen comirnaty-vaksine. Litt nede på linken under: 

«INDICATION, AUTHORIZED USE AND IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR COMIRNATY» kan vi lese hva Pfizer selv skriver om bivirkninger av sin covid vaksine. Lista over bivirkninger er lang:

Pfizer Amends U.S. Government Paxlovid Supply Agreement and Updates Full-Year 2023 Guidancepfizer.com

I juni i år publiserte Doctors for Covid Ethics (D4CE) en bok der de beskriver utfordringer med mRNA vaksinene. I boken går de gjennom immunologi, virologi og hvordan mRNA kan gjøre skader. Boken inneholder nesten 400 vitenskapelige referanser av verdi for dem som ønsker å vite mer.

Spesielt i kapittel 7 finner vi vitenskapelige artikler publisert i 2022 0g 2023 med beskrivelser av vaksine-skader på pasienter. Det er ikke det minste rart at sykefraværet er høyt. Lenke til pdf-versjon av boka.

Selv om det er svært mange bieffekter av disse «vaksinene», så blir ikke alle syke. Én grunn er at det er store variasjoner mellom vaksine-batchene. En studie fra Danmark viser at ca 4 prosent av vaksine-batchene står for nesten alle bivirkningene. 

Det betyr at de som var uheldige og fikk en av disse batchene, hadde mye større risiko for å få en eller annen bivirkning. Hvis dette var ubevisst fra en av de mange underleverandørene, så er store forskjeller mellom batchene uakseptabelt og et tegn på dårlig GLP, good laboratory practise av vaksine-produsentene. 

FHI bør snu mange steiner om utmattelse med mer

Hvis FHI vil gjøre som de tidligere har uttalt, å «snu hver en stein», så er det nå enda flere steiner FHI bør løfte på. Dr Magda Havas har doktorgrad innen kjemi og miljøforurensning og har blant annet arbeidet med sur nedbør og vannkvalitet.

Hadde norske myndigheter ønsket å finne ut av det, hadde det vært enkelt å undersøke sykefraværet blant vaksinerte versus uvaksinerte.

Under er en link til et glimrende foredrag hun holdt i fjor. Hun forklarer hvordan den økende menneskeskapte elektromagnetiske forurensningen er med på å gjøre deler av befolkningen syke.

Da folk ikke fikk lov til å forlate hjemme sine i mars/april 2020 ble det satt opp 5G antenner i stor stil, og mengden stråling vi utsettes for øker nesten for hver dag. Foredraget bør være interessant for alle som søker svar på hvorfor folk blir sykere og sykere.

5G and COVID Symptoms: Dr. Magda Havas | Saskatoon Day 3 | National Citizens Inquiryrumble.com

Konklusjon om sykefravær og utmattelse

Det er absolutt ingen grunn til å tro at det høye sykefraværet skyldes et virus slik det antydes i NRK-artikkelen. Jeg mener at den mest plausible forklaringen er vaksinene, og uavhengig forskning som nå kommer tyder på det.

Hadde norske myndigheter ønsket å finne ut av det, hadde det vært enkelt å undersøke sykefraværet blant vaksinerte versus uvaksinerte. Gjerne også undersøke om det er forskjell i sykefraværet mellom dem som utsettes for mye menneskeskapt elektromagnetisk stråling versus de som ikke utsettes for stråling. Det kommer neppe til å skje. 

Det nærmeste vi kommer vaksinert versus uvaksinert er trolig ved Office for National Statistics (ONS) i England. Deres data viser hvor mange prosent av befolkningen som er vaksinerte/uvaksinert og hvor mange prosent vaksinerte versus uvaksinerte som er døde.

Tallene viser mye høyere dødelighet blant de vaksinerte. Så mye høyere at det er umulig å skylde på at det er de svakeste som er vaksinert.

Dermed er det ikke vanskelig å tenke seg at vaksinene også gir bieffekter som gir utslag i sykefravær. 


Siste fra Hemali

Floridas Dr. Ladapo: Pfeizer vil gå under.
Optimale versus hensiktsmessige mål på overdødelighet.
Digge pannekaker uten melk og gluten.


– Annonse –

– Annonse –

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *