– Om du kontrollerer mediene, kontrollerer du budskapet og befolkningen.

Psykolog Knut Lindtner: – Skremsel har gjort det mulig å gjennomføre en politikk som flytter penger fra folk flest til de rikeste.

Lindtner: – De som kontrollerer legemiddelindustri, kontrollerer også politikk og media. Vi ser kapitalens vekst, det hjelper ikke å være indignert. Systemet har forandret seg, og forandringen fortsetter, uavhengig av hva mennesker ønsker. 
Knut Lindtner (76) er pensjonert psykolog og blogger. Desillusjonert, kanskje?
– Heller realistisk. Den endringen som vil måtte komme, starter hos befolkningen og sprer seg til de store institusjonene, partier og organisasjoner. Det har historien vist.
Hvorfor orker en pensjonist å formidle og protestere – slik Lindtner gjør gjennom bloggen Derimot.no?
– Jeg ville ha noe fornuftig å holde på med, og jeg ville påvirke. 

Den store, internasjonale kapitalen smelter mer og mer sammen til ett enhetlig nettverk.

– Gi meg en liten «post covid oppsummering».
– Den store internasjonal kapitalen smelter mer og mer sammen til ett enhetlig nettverk. Hvor alle eier hverandre. Det betyr at de som kontrollerer legemiddelindustrien, også kontrollerer politikken ikke minst gjennom mediene.

– Mange vil hevde at dette er konspiratorisk?
– Dette kan dokumenteres ved å sette opp kart over de store eierskapsnettverkene. Sentrale i dette er finansfond som Vanguard og Black Rock. Alle eier hverandre, og kapitalen konsentreres på stadig færre hender. Koronatiltakene har bidratt til å forsterke tendensen.

-Annonse-

– Som psykolog, hva er din bekymring etter nedstengning og tiltak?
– At vi mister helt fundamentale fora for sosial læring og trening. Særlig kritisk er dette for barna som går gjennom viktige faser for slik læring. Faser hvor sosial læring er spesielt viktig. Det sosiale fellesskapet organiseres gjennom det samfunnsmessige arbeidet. Slik realiserer vi oss som medmennesker. Men hvis barn ikke får nok sosial trening, blir de mindre egnet som voksne deltagere i samfunnet, sier Lindtner.


 hemalis redaktør: Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.


Det er skapt angst hos barn og voksne

– Det er nå skapt en angst hos både barn og voksne: redde for smitte, for en usynlig fiende, for framtid – det er en diffus angst som vanskelig kan bearbeides. Det er lettere å bearbeide angst som er knyttet til noe konkret. Diffus angst er mye verre. Hvem vet hvor et virus er? 

Kommunikasjonen har ikke vært brukt for læring og innsikt, men for å skremme oss til lydighet og underkastelse. 

– Vi har sett i bruk prinsipper for propaganda i kommunikasjonen under pandemien. Gjentar du det samme budskaper selv om det er feil, vil stadig flere tro på det. Hvis du ikke slipper til kritiske stemmer, tror svært mange at det som formidles er allment akseptert. Og dermed en universell sannhet. Kontrollerer du mediene, kontrollerer du budskapet, og dermed befolkningen. Dette er kommunikasjonsprinsipper som ble utviklet av Goebbels. Kommunikasjonen har ikke vært brukt for læring og innsikt, men for å skremme oss til lydighet og underkastelse. 

– Det er etter min mening en pervertering av psykologien. Formidlingen gjennom myndigheter og mediene om korona har ikke hatt til hensikt å tjene menneskene, men å fremme bestemte interesser. Som store kapitalgrupper, for eksempel legemiddelindustrien. 

Manipulerende kommunikasjon

– Kommunikasjonen i mediene har manipulert oss med gjentagelser av dødstall og innleggelser. Dette har aldri vært gjort tidligere, som ved de årlige influensasesongene. Og da dødstallene gikk ned, fortsatt skremmingen. Men fokuset ble endret til smitte. Smitte betyr i de fleste tilfeller frisk. De fleste som er smittet vet det ikke sjøl engang. Dødstallene har vært lave, massetestingen synes å være et middel for å skremme. For deretter å vaksinere så mange som mulig – til og med barn og unge. Og hvor er det blitt av den vanlige influensaen? 

Covid er vår tids influensa

– Covid-19 er vår tids influensa. Ord og vendinger har bevisst vært brukt for å forlede opinionen for en bestemt politisk agenda. Dette dreier seg ikke om helse. 
– Hva vinner norske myndigheter på den politikken?
– Våre politikere handler ikke uavhengig, men etter internasjonal marsjordre. Den kommer fra blant andre mektige, økonomiske krefter som også kontrollerer mediene. Mediene er det store problemet. Om du er ukritisk til mediene, blir du offer for den rådende fortellingen. 

Om du er ukritisk til mediene, blir du offer for den rådende fortellingen. 

– Problemet for mange er deres virkelighetsoppfatning. De tenker at de må stole på mediene og myndighetene. For hvis de ikke, hva står de igjen med da? Ingenting, eller snarere en opplevelse av en kaotisk og skremmende verden.

– Ser du noen positiv endring? 
– Ja, og det er derfor vi driver på, for å prøve å bevisstgjøre. 
– Vil vi se en «oppgjørets dag»? 
– Nei, jeg husker svineinfluensaen. Da jobbet jeg i helsevesenet, og vi så en liknende kampanje. Svin. Et stygt navn på et ufarlig virus. Myndighetene sa at vi risikerte 15 000 døde i Norge. Det ble 30. Og vi så kampanjer for vaksinering. Juks og bedrag, sa jeg da. Men folk lot seg vaksinere. Det var faktisk svindel og skremming, men etterpå var det stille. Ingen ble stilt til ansvar.


Les mer fra hemali

Forskning: – Bedre immunitet etter sykdom enn etter vaksine
Psykologen og legen: – Men størst av alt er skjønnheten
Autoimmune tilstander: – Visst finnes det håp når kroppen vender seg mot deg

– Annonse –

– Annonse –