Søk
Close this search box.

Oppsagt som fastlegevikar fordi han informerte pasienter om bivirkninger av vaksinene

– Når du er oppsagt for å ha gått i utakt, i det hele tatt blitt oppsagt, er gjerne oppfatningen at du har vært udugelig. Jeg vet ikke hvor enkelt det blir å få jobb igjen.

Sjur Even Aunmo (bildet over) informerte pasientene sine om bivirkninger av mRNA-vaksinene. Han ble oppsagt.
– Jeg er lege, jeg lander jo på beina. Nå bruker jeg mye av tiden min på å lese forskning og svare leger og annet helsepersonell som er glade for å finne en i bransjen som tenker som dem. Og som spør meg hvordan det er å snakke åpent om disse temaene.

Det var i mangel av overbevisende forskning at jeg holdt på mitt i spørsmålet om mRNA-vaksinene.

– Én dag og én måned siden, sier Sjur når vi treffer ham.
Fortsatt teller han dagene siden oppsigelsen som fastlegevikar i Oslo. Begrunnelsen lød at Sjur hadde opplyst sine pasienter om risikoen for negative effekter av vaksinene, at han hadde delt en video om totalitære tendenser i verden og at han var «i utakt med FHI».
– Så videoens perspektiv om totalitære tendenser ble understreket ved at «utakt med FHI» var en av årsakene til oppsigelsen?
– Det kan du si.

– Jeg kunne ikke råde gravide til å motta mRNA

Ved avsluttet medisinstudie observerte Sjur at mange av hans kullinger jublet over å «aldri mer skulle lese, bare jobbe og stifte familie.» Han var ikke der.
– For meg var ikke avsluttet studie ensbetydende med å slutte å lese. Jeg har brukt og bruker flere timer i uken på å sette meg inn i forskning. Som fastlegevikar likte jeg å ha tid til det. Det var i mangel av overbevisende forskning at jeg holdt på mitt i spørsmålet om mRNA-vaksinene. Å følge sin fornuft og ikke la seg rive med uten å ettergå synes som det beste på sikt. Jeg så gravide med utslett, de fortalte om svimmelhet og andre symptomer, og spurte: – Bør jeg ta dose to? Jeg kunne ikke svare ja, i stedet opplyste jeg at vaksineringen av gravide er et eksperiment. Det er ikke forsket på de ufødte og det er uetisk å drive medikamentell forskning på dem. Det er drøyt å vaksinere gravide slik det har blitt gjort nå. De mulige konsekvensene er uhyggelig å tenke på.

-Annonse-

Spiser gjerne mettet fett

Han sliter med menyen. Vi foreslår den utmerkede jordskokksuppe, Sjur svarer med et overbærende sukk.
– Har du ikke noe lavkarbo?
Servitøren flakker med blikk og meny.
– Hva mener du? Lavkarbo?
Det ender med salat.
– Men dropp olivenoljen, den har for mye umettet fett, jeg vil ha meierismør på, mye meierismør!
– Du er ikke redd for høyt kolesterol?
– Nei, kolesterol er fint, kroppen overlever ikke uten. Den trenger det til så mangt, østrogen-, testosteron- og D-vitamin-produksjon, for eksempel. Får den det ikke inn med maten, lager den det selv. Kanskje er det noe av grunnen til at det å senke kolesterolet gir bivirkninger (1-3).

Studiene på mRNA er ikke ferdige

Sjur ser mange grunner til å opplyse om bivirkninger av mRNA-vaksinene.
– Det var et hastverksarbeid. Studiene er enda ikke ferdige (4, 5). Pfizer finansierte studien sin selv (6), og slikt gir tvil om habilitet. Ved et tilfelle ble en forsker som bemerket problemer ved studien sagt opp på dagen (7, 8). Cochrane (medisinsk database) påpekte at Pfizers studiedesign ble endret underveis. Samt at det var fjernet studiedeltakere uten god redegjørelse (6). For å forske på vaksiner mot CoViD-19, må man vite hva CoViD-19 er, men Cochrane anga tvetydighet vedrørende Modernas diagnostisering av sykdommen (6.1) Amerikanske CDC påpekte at diagnosekriteriene ble endret underveis (9). Godkjenningen de fikk, hvilte altså på en uferdig studie for hver av disse vaksinene. Du skal helst ha to randomiserte, kontrollerte, blindete studier fra uavhengige forskere for å konkludere med sikker kausalitet; altså årsakssammenheng.

– Jeg tok informasjonen for det den var og delte den med pasientene mine.

– Som lege er jeg opplært i å ta selvstendige beslutninger; integritet synes meg som en god menneskelig egenskap. Jeg tok informasjonen for det den var og delte den med pasientene mine. Så kom bivirkningene og dødsfallene, vi så 100 dødsfall på en og en halv måned etter at massevaksineringen startet i romjulen -21 (11, 12). Dødeligheten utviklet en rate som tilsa muligheten for at kuren kunne være verre enn sykdommen. FHI/Dødsårsaksregisteret angir nå 415 sannsynlige CoViD-19-dødsfall for de ti månedene med CoViD-19 i 2020 (12.1), som er de sikreste tallene vi har så langt.  

Ikke sikkert at nedstenging virker mot dødelighet

Da Sjur i mars 2021 så at Felleskatalogen advarte om at vaksinene kunne gi hjertemuskel- og hjerte-posebetennelse, trodde han at trykket ville lette.
– Det virket slik en stund, men på tross av hyppige, alvorlige bivirkninger og stadige dødsfall, begynte det som virket som et ukritisk syn på nedstengning og vaksinering å tilta igjen. Som for vaksinene, er også forskningen bak nedstengningene svak. Det har ennå ikke blitt gjort noen studie som sikkert kan bekrefte av nedstengning virker mot dødelighet av CoViD-19.

– Den jevne lege er travel. Mange har nok lite tid til å sette seg inn i mye forskning. FHI og Helsedirektoratet ferdigtygger forskningen for oss, gir anbefalinger, og folk har altså mistet jobben for å gå i utakt.
– Så når ikke flere leger informerer om bivirkninger, så koker det ned til trygghet?
– Det sies at den som selger sin frihet for trygghet ikke oppnår noen av delene. 

Paralleller mellom forskningen på statiner og vaksiner

Sjur ser klare paralleller mellom forskningen på vaksiner og statiner, kolesterolsenkende medikamenter.
– Et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrift, British Medical Journal (BMJ), har etterlyst grunnforskningen på vaksiner og statiner (10, 12.9, 28). En trenger rådataene for å bekrefte forskning, men produsentene oppgir dem ikke.

Bivirkninger

«Den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid”, sa FHIs Preben Aavitsland til NRK i 2013. Det var etter sytten meldinger om dødsfall etter vaksinasjon med Pandemrix mot svineinfluensaen (12.6, 12.7). I de første ti månedene av 2021 registrerte Legemiddelverket 217 meldinger om dødsfall etter vaksinering (12.2). Så må man ta høyde for undertelling av vaksine-dødsfall, som er vanlig ved slik registrering (12.3, 12.4, 12.5).

– Den travle fastlegen får ikke betalt for å sende inn bivirkningsmeldinger, som det ble mange av etter hvert. I tillegg kommer de ukjente langtidseffektene av de hastegodkjente vaksinene. Jeg har spurt en del pasienter og andre om de fikk noen informasjon om bivirkninger fra helsepersonell før de ble vaksinert. Jeg kan ikke huske at noen har svart ja.    

– Mettet fett er ikke farlig

Salaten er spist, de altfor få meierismørpakningene er tomme.
– Under legestudiet lærte vi at fett kunne være farlig, særlig mettet fett, og jeg rådet mine pasienter etter det. Men et kosthold med lite fett, helst flerumettet, og grove karbohydrater fungerte ikke så godt på dem. De gikk som regel ikke vesentlig ned i vekt eller blodtrykk. Siden så jeg at forskningen har avklart at mettet fett ikke er farlig. Og at det heller kunne være det flerumettede fettet og karbohydratet som var problemet (13-21,4, 30-91) Etter å ha lest den, gikk jeg i 2019 over til lavkarbo.

– Tror du at du kan miste lisensen etter å ha informert om bivirkninger av mRNA?
– Jeg tror ikke det. Det viktigste er uansett å få sove om natten, smiler Sjur Aunmo.

Lege Sjur Even Aunmo ble oppsagt fordi han informerte om bivirkninger av mRNA-vaksiner

FHIs Camilla Stoltenberg til tidsskriftet Khrono: “FHI har ved flere anledninger sagt at det er usikkert om nytten overgår ulempene ved vaksiner. Vi sier ikke, uten unntak, at vaksiner er det eneste som gjelder.”Referanser

 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/lipitor-upjohn-eesv-pfizer-560999
 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/zocor-organon-565655
 3. https://www.legemiddelhandboka.no/L8.15.1/Statiner
 4. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728 (Lest 324.3.-22)
 5. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427 (Lest 324.3.-22)
 6. https://covid-nma.com/vaccines/variants/ lest 22.3.22
  6.1 https://covid-nma.com/vaccines/index.php?search_by=1&search_input=1273&submit=Validate#moteur_recherche (lest 22.3.22)
 7. https://doi.org/10.1136/bmj.n2953 How significant is the Ventavia scandal?
 8. https://doi.org/10.1136/bmj.n2635 Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial
 9. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/covid-19-moderna-vaccine.html– CDC-vurdering av Modernas studie, lest 22.3.22
 10. https://www.bmj.com/company/newsroom/editors-call-for-covid-19-vaccine-and-treatment-data-to-be-available-for-public-scrutiny/ lest 22.3.22
 11. https://www.nrk.no/norge/norges-forste-koronavaksine-settes-1.15304159, lest 20.3.22
 12. https://tidsskriftet.no/2021/05/originalartikkel/dodsfall-i-sykehjem-etter-covid-19-vaksine, lest 20.3.22
  12.1 https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-for-covid-19-assosierte-dodsfall-i-dodsarsaksregisteret-i-2020/, lest 20.3.22
  12.2 https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211028%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf, lest 15.3.22
  12.3 https://stacks.cdc.gov/view/cdc/13491 Surveillance for safety after immunization; vaccine adverse event reporting system (VAERS) – United States 1991-2001, lest 20.3.22
  12.4 https://doi.org/10.1001/jama.1989.03430210060031 – Mandatory Reporting of Infectious Diseases by Clinicians
  12.5 https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.046 – Myopericarditis after vaccination, Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990–2018
  12.6 https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384, lest 20.3.22
  12.7 https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-vaksiner-hva-lerte-vi-av-pandemien-i-2009#ble-det-meldt-noen-d%C3%B8dsfall? Lest 20.3.22
  12.9 https://doi.org/10.1136/bmj.o702 The illusion of evidence based medicine
  12.91 https://stacks.cdc.gov/view/cdc/13491 – amerikanske Centers for Disease Control om underrapportering
  12.92 https://doi.org/10.1001/jama.1989.03430210060031 – studie fra det medisinske tidsskriftet JAMA om underrapportering
  12.93 https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.046 – studie fra det medisinske tidsskriftet Vaccine om underrapportering
 13. https://doi.org/10.1136/bmj.e8707 Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis
  28. https://www.bmj.com/campaign/statins-open-dataStatins – a call for transparent data | The BMJ
  30. https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M19-0622 Effect of Lower Versus Higher Red Meat Intake on Cardiometabolic and Cancer Outcomes A Systematic Review of Randomized Trials
  35. https://doi.org/10.1001/jama.295.6.655 JAMA WMI 2006Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Cardiovascular DiseaseThe Women’s Health Initiative Randomized Controlled Dietary Modification Trial – se side 661, økt hjerte/kar-risk sfa. Lavfett-diett


Les mer fra hemali

Lege og forsker har anmeldt britisk media for ærekrenkelse etter at de uttalte seg kritisk om statiner (kolesterolsenkende).
Departementet vil ikke be Pfizer om åpenhet om avtalen
Dr. Torkel Snellingen om Regjeringens høringsnotat: – Vi risikerer mer angrep på frihet og ferdsel
hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte

– Annonse –

– Annonse –