fbpx

Overlege: – Dette ville jeg gjort om jeg fikk Covid-19

– Ved akutt utbrudd av Covid-19 ville jeg sørget for den aktive form av vitamin D3 – kolekalsiferol. 20.000 IE daglig i en uke.

Dette med henvisning til forskningsresultatet fra Cordoba. (IE står for internasjonal enhet, red. anm.)
Tidligere konsernoverlege i Nordea, Bjørnar Brændeland, fikk besøk av coronaviruset i høytiden. Han skriver:
En høytid med rom fulle av julefred, nyttårsglede og areosoler er over. En hærskare av aerosoler! «Hvem banker på? Hva kommer nå?» Noen av disse mikrodråper var ladet med Coronaviruset, til tross for alle forholdsregler tatt med antiback og meter´n. Noen fikk første symptomer på Covid-19 en uke etter julaften, andre fikk det senere.

Endelig foreligger det to vitenskapelig, randomiserte, dobbeltblindede undersøkelser på hvordan kjempedoser av vitamin D påvirker Covid-19.

bjørnar brændeland
Av tidligere overlege Bjørnar Brændeland

Kan Covid-19 sykdommen dempes eller minimaliseres? Ja! Ledende medisinske tidsskrifter har vært opptatt av at sykdommens alvorlighetsgrad, inklusiv dødelighet, øker ved tiltagende D vitaminmangel. Allerede i 2017 viser en større metaundersøkelse, offentliggjort i The British Medical Journal, at vitamin D også har en modulerende effekt på immunsystemet. Altså en balansert, tilpasset effekt for alvorlighetsgrad og som motvirker virusangrep i luftveiene.

Tar tid å bygge opp nivået av vitamin D

Men selv ved store doser D-vitamin, tar det lang tid å bygge opp det manglende virksomme nivået, faktisk uker. Hva med kjempedoser over kortere tid? Kan vitamin D da minimalisere sykdommen?
De fleste studier på vitamin D og sykdom er forholdsvis små, og assosiasjonsstudier. Det vil si at man vurderer forskjellige, to eller flere faktorer som opptrer på samme tid, dog uten at det foreligger vitenskapelig bevis. Heller mer eller mindre sannsynlighet for sammenheng. Men endelig foreligger det to vitenskapelig randomisert dobbeltblindede undersøkelser på hvordan kjempedoser av vitamin D påvirker Covid-19.

Solid studie fra Spania

Den første er fra Spania: 76 pasienter innlagt for Covid-19 på universitetssykehuset Renia Sofia i Cordoba fikk 575 mikrogram (ug) (25.000 IE) vitamin D i aktiv form – 25 hydroxy vitamin D. Denne går fort over i blodbanen ved innleggelse. Behandlingen ble gjentatt 2., 3. og 7. dag. Disse pasientene ble sammenlignet med kontrollgruppen som ikke fikk vitamin D, men forøvrig samme Covid-19- behandling.

Halvparten av dem som ikke fikk det aktive vitamin D måtte ha assistert ventilasjon – pustehjelp. Kun to prosent i vitamin D- gruppen trengte slik hjelp. Ingen døde i vitamin D- gruppen, men to i den andre gruppen gjorde det. Studien er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Biochemistry and Molecular Biology.

Solid studie fra India

26 pasienter med lave vitamin D- verdier ble gitt kjempedoser vanlig vitamin D i tablettform, faktisk 60.000 IE (2400 ug) daglig i syv dager fra innleggelse ved Universitetssykehusene i Punaregionen i India. De ble sammenlignet med pasienter som ikke fikk megadosene. Resultatet finnes i SHADE- studien, nylig publisert i The British Medical Journal.

Hos de pasienter med middels alvorlig Covid-19 som fikk kjempedosene på 60.000 IE (2400 ug) daglig fra innleggelse, forsvant viruset fra kroppen på halvparten av tid i forhold til dem som ikke fikk kjempedoser av vitamin D. Etter to uker påviste man virusreduksjon på 60,2 prosent i vitamin D- gruppen mot 20,8 prosent i placebogruppen.

Også nivået av fibrinogen, og dannelse av mikrotromber (indikator på betennelse) i blodet sank betydelig i vitamin D-gruppen. Videre viste samtlige betennelsesmarkører betydelig nedgang i vitamin D-gruppen. Enda bedre og raskere virkning hadde en sett dersom pasientene hadde fått det aktive vitamin D, kalsiferol. Sansynligvis effekt ved 20.000 IE, altså raskere effekt ved mindre dose.

Mitt råd for dosering

Ved vanlig tablettform med vitamin D tar det normalt dager og uker før man får effekt. Mitt råd er daglig inntak av over 80 ug vitamin D. Både jeg og flere vitenskapsmenn jeg kjenner gjennom min tilknytning til Royal Society of Medicine i London har brukt denne dosen ved pandemier. Mulig kunne vi ha fordoblet dosen.

Dr. Fauci tar 160 mg daglig

Dr. Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, har under pandemien inntatt 160 ug vitamin D daglig. (5 ml tran inneholder kun 10 ug.) Professor Jorg Spitz ved Universitetet i Erlangen-Nürnberg er blant dem i Europa med best kjennskap til vitamin D. Han ser ingen betenkeligheter med å innta 10.000 IE, altså 400 ug daglig over lang tid. Til sammenligning: det tilsvarer mengde huden din produserer ved 20 minutters soling midt på dagen om sommeren.

Er du blant de 40 prosent nordmenn som ligger under eller i nedre grense av normalnivået på 50 nanomol/liter, anbefaler jeg at du forebyggende tar Anthony Faucis dose: 150-160 ug Vitamin D daglig frem til vaksinering.

Akutt Covid 19! Hva ville jeg gjort?

Skulle jeg være uheldig å få de første symptomer på Covid-19, ville jeg økt vitamin D- inntaket betraktelig. Jeg har tidligere anbefalt 10.000. IE (400 ug) i akuttbehandling for Covid-19. Denne dose kan, ifølge nyere forskning, økes betydelig i en akuttsituasjon på 7 -10 dager. Men vanlig vitamin D virker først etter hydroxylering i lever og nyrer. Det vil ta flere dager før virkningen begynner.

Derfor ville jeg, med henvisning til forskningsresultatet fra Spania, heller ved akutt sykdomsutbrudd av Covid-19 anbefalt den aktive form av vitamin D3- kolekalsiferol: 20.000 IE daglig i en uke. Normalt vil behandling med så store doser i lengre tid gjøres under legetilsyn og i henhold til Coimbraprotokollen. Men dette gjelder en kortvarig behandling på en uke i en akuttsituasjon.

Hva med vitamin C?

Øk dosen til 8-10.000 mg (milligram) daglig fordelt over dagen. I Sørøst-Asia har universitetssykehus behandlet viruslungebetennelse med 21000 mg vitamin C intravenøst med godt resultat. I så store doser vil det ikke kunne inntas gjennom munnen grunnet mage-tarmreaksjoner. Men 8-10000 mg vil gå for de fleste.

Jeg anbefaler også sink daglig, 25 mg. Sink demper blant annet virusets deling og formeringsevne i cellene. For mye sink kan virke forstyrrende på andre spormetaller i kroppen, som kobber.

Denne selvbehandlingen hindrer deg ikke i å få Covid-19, men vil gjøre sykdommen mindre farlig, lettere å bære, og forkorte sykdomsforløpet hos svært mange.

Les mer fra hemali

Lavt kolesterolnivå forverrer Covid-19 og andre virussykdommer
Britiske politikere anbefaler vitamin D som gratis strakstiltak
– Kjære landsmenD, i disse koronatider må vi alle være med: Ta vitamin D!

Følg oss!

0FansLike
0FollowersFollow

– Angelica(10) skal bli frisk med mat som medisin!

Når barn får kreft, prøver legene å skåne foreldrene. Men mamma Ekaterina ville ikke skånes, hun ville vite: Kunne vi gjort noe annerledes?

Helsedirektoratet om dosering av vitamin D: – Vi følger WHO

Helsedirektoratet: – Høye doser av D-vitamin er toksisk.

Lege Torp (43) fikk kreft: –Jeg hadde ikke tid til å vente på «mer forskning»

Jeg har ikke tid til å vente på store studier om kreft og kostens betydning. I forskning fant Øyvind ti grep som selvforsvar mot kreft. Han praktiserer dem hver dag.

Les mer om ...

– Angelica(10) skal bli frisk med mat som medisin!

Når barn får kreft, prøver legene å skåne foreldrene. Men mamma Ekaterina ville ikke skånes, hun ville vite: Kunne vi gjort noe annerledes?

Helsedirektoratet om dosering av vitamin D: – Vi følger WHO

Helsedirektoratet: – Høye doser av D-vitamin er toksisk.

Lege Torp (43) fikk kreft: –Jeg hadde ikke tid til å vente på «mer forskning»

Jeg har ikke tid til å vente på store studier om kreft og kostens betydning. I forskning fant Øyvind ti grep som selvforsvar mot kreft. Han praktiserer dem hver dag.

Kriseløsninger for «kresne» barn

En del av barnets utvikling er å bli selvstendig og finne selvråderett over egen kropp. Det kan merkes i matveien.

Professor Haug: –De har regnet feil om dosering av vitamin D

– Statistiske tabber i medisin kan koste mange menneskeliv, sier professor Espen Haug. Allerede i 2014 ble en statistisk tabbe oppdaget. Altså er grunnlaget for det en hevder er sunt nivå av vitamin D trolig feil.