Søk
Close this search box.

SCD: Plutselig hjertedød hos unge idrettsutøvere i koronatid

løping, mann løper på rak vei, snøkledde fjell i bakgrunnen

Debatten går heftig om hvorvidt det har skjedd en økning i plutselig hjertedød (SCD) blant yngre idrettsutøvere som følge av mRNA-vaksiner. Lege Bjørn Øverbye har vurdert tall og fakta.

Artikkelen ble først publisert på Øverbyes blogg Helsebloggen.

Hvor mange yngre atleter har dødd av SCD (Sudden Cardiac Death) før C19?

Hvorfor er SCD blant unge atleter interessant som mål for vaksineskade? SCD blant atleter under 35 år er sjelden dødsårsak med en anslått, årlig forekomst på 1: 40.000 – 1:80.000 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969030/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17143117/
Med så lav risiko vil selv en økning med et fåtall uventede dødsfall være signifikant, og Laursen og Maffetone skriver: «Mens SCD blant atleter er relativt sjeldent, vil ett dødsfall være ett for mye, spesielt siden det kan forebygges.

Årsaker til SCD

SCD skyldes en kombinasjon av medfødt hjertefeil og høy fysisk belastning. Ifølge forskere finnes det hele 18 ulike medfødte og ervervede hjertefeil som kan lede til SCD under anstrengelse.

-Annonse-

I tillegg kommer såkalt commotio cordis som oppstår ved fysisk støt mot brystbenet og utløser hjerterytmeforstyrrelse og påfølgende SCD dersom livreddende behandling ikke innsettes i tide. Commotio cordis er vanlig ved ballspill og årsak til at SCD blant fotballspillere, basketballspillere og amerikansk fotballspillere topper statistikken.


Les også: Om innleggelser, overdødelighet og vaksinering.


Hvor vanlig var SCD blant yngre atleter før C19?

Håp om å finne enkle svar leder til skuffelse. Kalkulert og registrert forekomst avhenger av kjønn, aldersgruppe, etnisitet, statistikkens opphav, idrettsgren og utøvernes nivå. Dette gjør at statistikkene spriker med kildene, her er noen gjennomsnittlige tall for alle undergrupper under ett:

ForfatterIdrettsgrenAntall registrerte SCD pr år Kommentar
Maron et al 2009Yngre atleter i perioden 1980-2006, 38 sportsgrener i USA     38,9I perioden 1994-2006 økte antall SCD med 6% pr år.
Egger et.al. Fotballspillere 2014-2018      162265.000 medlemmer over hele verden
 PellicciaOlympiske atleter 2004-2014       92352 olympiske utøvere fra alle land
Bille et alEuropeiske atleter 1966-2004 under 35 år        29Antall utøvere ukjent
Maron 2003Alle altetere, alle sportsgrener, alle aldre USA 100- 150Ikke registrert, men estimert

Ut ifra dette og det store antallet utøvere under 35 år – i USA alene 60 millioner – kan vi konkludere at SCD er uhyre sjelden dødsårsak. Dessverre for tallinteresserte: Referansene som nevnes oppgir ikke variasjon fra år til år, med unntak av tall fra FIFA, se lenger ned.

Hvor mange yngre atleter har dødd av SCD etter C19, og er økning fremkalt av vaksiner?

I søken etter troverdige svar trenger vi relevante data. Ingen statistikk blir bedre enn datagrunnlaget. Har de som mener å ha funnet bekreftende svar hentet data fra kohorter av utøvere etter C19 som er sammenlignbare med data før C19? I de fleste tilfeller har de ikke det. Ytterligere vanskelig blir det at FIFA ikke oppgir sine tall for 2021-2022.

For eksempel: Om vi ser på data for fotballspillere som normalt har høy forekomst av SCD for perioden etter C19 og sammenlikner med alle atleter som i snitt har lav forekomst av SCD før C19, bekrefter dette at det dør flere etter C19 enn før C19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969030/ https://bjsm.bmj.com/content/56/2/80

Hvordan kan vaksiner ha gitt økt forekomst av SCD

Det er nå godt kjent at mRNA vaksiner har myokarditt og perikarditt som bivirkning. En undersøkelse av 1.597 yngre amerikanske atleter som ble testet for hjertesykdom etter gjennomgått C19 sykdom, hadde 2,3 prosent utviklet myokarditt. Vaksinestatus hos disse var ikke oppgitt, men legger vi til grunn at vaksinestatus blant atleter er den samme for olympiske atleter i USA, ligger dette på 83 prosent. Til sammenlikning var myo-perikarditt som årsak til SCD hos olympiske atleter før C19 kun 0,2 prosent.

Dersom ikke hjertebetennelse oppdages ved medisinsk undersøkelse som EKG, ultralyd eller MRI eller manifesterer seg ved klare symptomer, vil den forbli uoppdaget. Ved anstrengelse under trening eller idrett vil svakheten gi hjertestans. En annen årsak kan være blodpropp, også en kjent vaksineskade.

Om gjenopplivning ikke igangsettes i tide eller lykkes, resulterer dette i SCD. Tall for SCD er derfor også forbundet med tilgang på medisinsk førstehjelp.

På jakt etter statistikker som beviser påstanden

Finnes det tall som kan bekrefte en økning i SCD blant yngre atleter etter C19-vaksinering? Det er få artikler om emnet, på langt nær så mange og gode som i tiden før C19.

Nedenfor er mine kilder i tabell med korte kommentarer.

KildeType atleterSCD/SUD pr år C19 SCD/SUD pr år etter C19
Dr. Yaffa Shi-Raz (1)FIFA spillere 4,2 (2001-20)21 (2021)
Nettstedet The Expose (2)FIFA spillere 7,8 (2009-20) 32 (2021)
FIFA-Sudden Death Register (3)FIFA spillere i 67 land under 35 år 162  (2014-18) Ikke oppgitt
Maffetone &Laursen (4)FIFA spillere 4,2 (2001-20)325 (2021)
Mc Cullough & Polykretis (5)Amerikanske atleter100-150.278 (2020-21)

Kommentar til tabellen

  1. Dr. Yaffa Shi-Raz har hentet dødsfall for FIFA spillere for tiden før 2020 fra Wikipedia. Wikipedia poengterer at listen over dødsfall bare er eksempler hentet fra media. Data for 2021 har Shi-Raz hentet fra det israelske tidsskriftet New Times, som har sakset oppslag fra presse, land er ikke oppgitt. Fordi Wikipedias tall, og ikke FIFAs egne, er brukt som referanse, blir konklusjonen ikke troverdig.
  2. The Expose News: et nettsted som ofte siteres av antivaksere. Fremgangsmåte er den samme som hos Shi-Raz, men med noe bedre kilder fra ulike media for året 2021. Samme som problem som for Shi-Raz.
  3. FIFA-SDR: FIFAs eget register som administreres av professor Florian Egger. Egger og medarbeidere har publisert fagfellvurderte data fra FIFA-SDR for 2014-2018, men ingen for C19 perioden. Min henvendelse til FIFA for å få tall for 2020- 2022 ble aldri besvart.
  4. Maffetone & Laursen: En fagfellvurdert artikkel fra tidsskriftet Frontiers in Sports and Active Training har hentet tall fra samme Wikipedia for perioden 2001-2020. For året 2021 er det listet alle fotballspillere som døde av SCD/SUD fra en oversikt over idrettsutøvere og andre som har dødd av SCD, SUD og andre årsaker som finnes på nettstedet Goodsciencing. Sammenlikner vi med FIFA-SDR sine reelle tall, burde det tilsi en dobling av SCD/SUD
  5. McCullough & Polykretis: Har publisert et debattinnlegg i tidsskriftet Scandinavia Journal of Immunology. Innlegget henviser til to typer statistikker for tiden før C19: De fra Bille et al som oppgir 29 SCD pr år blant atleter fra ulike europeiske idrettsgrupper i perioden 1966-2004 og et estimert antall på 100-150 SCD pr år som B J Maron gjorde i 2003.

For perioden 2021-22 er det hentet 279 amerikanske atleter fra Goodsciencing.com: 89 døde i 2021 og 190 døde i 2022. Siden forfatterne henviser til amerikanske atleter, må Bille utgå. Vi må sammenlikne med Maron, med tall for amerikanske atleter. En rask utregning blir da slik:
Bruker vi laveste tall 100 SCD per år, ser vi nedgang på 11 prosent i 2021 og en økning på 90 prosent i 2022.
Bruker vi 150 SCD til sammenlikning, ser vi nedgang på 41 prosent i 2021 og en økning på 26 prosent i 2022.

At forskerne brukte tall fra Wikipedia fra før C-19 som grunnlag for å sammenligne, og slapp fra det i et fagfellevurdert tidsskrift, er utrolig.  

Hva kildene viser

FIFA-tall: Alle tall fra Wikipedia må forkastes fordi Wikipedia ikke har tall over alle døde FIFA spillere, kun eksempler hentet fra media for perioden 2001-2020. FIFA-SDR kan dessverre ikke brukes fordi de ikke oppgir tall for C19 perioden. FIFA har i en mail til Reuters i 2021 uttalt at de ikke har bevis for at det har dødd flere spillere på grunn av mRNA-vaksiner. Noe helt annet er å svare på om det har dødd signifikant flere spillere i 2021-22.

Jeg ringte til FIFA for svar og ble lovet en samtale med ansvarlig fagsjef, men han ringte aldri tilbake.

Maffetone og Laursens tall for døde fotballspillere i 2021 er hentet fra nettstedet Goodsciencing. Dette er et journalistisk antivaksine-prosjekt med oppføringer fra media i perioden 2021-22 for dødsfall med navn, alder, idrettsutfoldelse og dødsårsak.

Om vi ser bort fra noen unøyaktigheter i materialet, kan vi likevel telle 325 døde fotballspillere, slik Maffetone og Laursen har gjort.

Forskerne brukte Wikipedia som kilde og slapp til i medisinsk tidsskrift

At Maffetone og Laursen har brukt tall fra Wikipedia fra før C19 som grunnlag for å sammenligne, og sluppet fra det i et fagfellevurdert tidsskrift, er utrolig.  

Det eneste fornuftige å trekke er at forskerne har talt 325 døde fotballspillere, og om det tallet samkjøres med FIFA sine, ser vi en dobling.

Også McCullough og Polykretis´ tall for døde atleter er hentet fra Goodsciencing.com. Disse fant 279 døde amerikanske atleter for perioden 2021-2022. Deres innlegg er ikke fagfellevurdert, men publisert i Scandinavian Journal of Immunology. Som nevnt viser deres tall en nedgang for 2021, men en oppgang for 2022. Mye står og faller med sammenlikningsgrunnlaget for amerikanske atleter.

Økt forekomst av hjertedød og -stans blant yngre som direkte følge av C19- vaksine?

Floridas helseminister iverksatte en statlig undersøkelse, målet for Dr. Joseph Ladapo var å avdekke årsaker til hjertedød hos menn 18-39 år.

Utredningen fastslo en økt risiko for å dø med hele 84 prosent innen 28 dager etter vaksinasjon med mRNA vaksiner. På vegne av Florida advarte derfor Ladapo mot videre mRNA- vaksiner til menn 18-39 år.

Christopher L F Sun og medarbeidere: Det andre bidraget til problemstillingen er en fagfellevurdert artikkel i aprilnummeret av tidsskriftet Nature. Forfatterne har foretatt en nøyaktig og godt dokumentert statistisk studie av alle akutte hjertetilfeller i Israel for perioden 2019-2021 hos personer under 40 år.

Studien viser 25 prosent økning av hjertestans for perioden januar – mai 2021.

Ukentlige innleggelser varierte ikke med forekomst av C19, men med om personene hadde fått en eller to vaksiner.

Disse to utredningene støtter argumentet for at økning i hjerteproblemer og -død i pandemien er knyttet til mRNA- vaksinene.

To kvalitetssikrede utredninger av hjertestans/SCD hos yngre personer som ikke driver idrett viser altså en økning som kan knyttes til C19- vaksinene. To faglige innlegg gir begrunnet mistanke om at det samme skjer på idrettsarenaer og på trening for yngre atleter. De to observasjonene synes derved å henge sammen.

Hvordan du som leser skal forholde seg til vaksinering er et helt annet tema. Det bør du diskutere med fastlegen ut ifra faglige data.


Siste fra Hemali

Jordbruk og matpriser: – Nå kom regningen, og forbrukere og politikere kan skylde seg selv
Jon Holden: – Var det ikke for valdresdialekten min, ville YouTube sensurert meg
Som uvaksinert ble Iris oppsagt fordi hun ikke etterkom regler om forskjellsbehandling, nå kommer rettssaken.

– Annonse –

– Annonse –

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *