Søk
Close this search box.

– Skamløs jorbrukspolitikk. Verken mer eller mindre.

stortinget avbildet med blå himmel over

I alle år har staten krevd at norsk jordbruk effektiviseres. Ikke fordi fotosyntesen går raskere av den grunn, eller fordi dette gir lavere priser til norske forbrukere – det siste sørger dagligvarekjedene for. Som kjent.

Anders Nordstad har jobbet i internasjonalt jordbruk med produksjon og handel i 25 år. På nært hold har han har sett hvordan dette matsystemet fungerer. Det er ikke noe vakkert syn, mener han. 
– Mitt engasjement for norsk matproduksjon bunner i at vi fortsatt har en verdifull småskala matproduksjon, men at vi er på god vei til å etterligne det som skjer ellers i verden. 
Mars 2022 gikk Anders Nordstad av som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Her noen av hans ord om hvorfor:
– Jeg lurer på hvordan norsk jordbruk skal komme seg videre når enhver form for nytenkning blir tiet i hjel. Her kan du se Nordstads blogg på Facebook.
Foto: Josephine Nordstad Juul Møller


Det er det bare tre måter å «snikeffektivisere» jordbruket på.

-Annonse-

Den første måten er å erstatte arbeidsinnsats med kapital/gjeld, den andre er å bruke mer energi, og den tredje er å erstatte bruken av jord i Norge med bruk av jord andre steder i verden.

Og dette har norske bønder gjort fordi de har blitt avkrevd dette. Det har vært den eneste muligheten til å overleve på. Nesten i hvert fall.

Kapital uten avkastning

Politikken har medført at matproduksjonen har blitt stadig mer løsrevet fra vårt eget ressursgrunnlag. Den har blitt stadig mer avhengig av import av innsatsfaktorer, og bruk av energi. Mye energi. Og kapital uten avkastning.

Og nå kom regningen – i form av galopperende energipriser, som igjen har medført en kostnadseksplosjon på alle jordbrukets innsatsfaktorer: strøm, diesel, gjødsel, bygningsmaterialer, plast og importerte råvarer til kraftfôr. Bare for å nevne noen. Prisene på disse bestemmes av verdensmarkedet, og hadde steget kraftig lenge før Putin valgte å gå til krig mot nabolandet sitt. Krisen var der lenge før, altså.

– Rekordgodt jordbruksoppgjør er ikke i nærheten av å dekke de kostnadene som politikken har påført norske jordbrukere!

Rekordstort jordbruksoppgjør

Likefullt snakkes det blant politikere om et rekordstort jordbruksoppgjør! Når dette bare er regningen for en feilslått jordbruks- og matpolitikk!!

Norske politikere har altså drevet norske jordbrukere til å bruke mer kapital – som staten garanterer at de ikke får avkastning på – og til å bruke mer energi og mer importerte råvarer og innsatsfaktorer

– Skamløst

Og når regningen for alt dette kommer, er de frekke nok til å si at det har vært et rekordgodt jordbruksoppgjør! Som ikke er i nærheten av å dekke de kostnadene som politikken har påført norske jordbrukere!

Det er skamløst! Verken mer eller mindre.


Les mer fra Hemali

Uvaksinert: – Jeg har blitt utstøtt. Nå trenger jeg at mine vaksinerte venner lytter!
Etter tredje dose: – Jeg har gått fra å være vital til å bli et kasus
Transtudien: –Statens anbefaling for vitamin D er altfor lav!
Serine (17): – Vi sier nei til oss selv for å passe til forventninger og krav– Annonse –

– Annonse –